Coronaviruset: Hertz innfører ekstra rengjøringsrutiner

Page author

av Hertz - 12 March 2020

For mange oppleves leiebilen nå kanskje som et tryggere reisealternativ, enn andre transportformer hvor det er mange andre mennesker på en gang. Samtidig endrer og oppgraderer Hertz sine rutiner for å forebygge og redusere smittefaren fra bilen til et minimum.

- At folk generelt reiser mindre påvirker oss også. Det kommer færre reisende inn til Norge og færre reiser ut av Norge. Vi ser nå at flytrafikken innenlands også rammes i større grad enn tidligere. Det vi tror kan komme til å skje, er en økning i antall kunder som vil leie bil for å kunne reise alene og unngå store folkemengder, sier Trygve Simonsen, adm. direktør i Hertz Norge.

Gode rutiner i dag

Antallet smittede øker og Norge preges som resten av verden av Coronaviruset. Nordmenn reiser mindre, har i større grad hjemmekontor, avholder møter via digitale plattformer og unngår møter som ikke er kritisk viktige.

- Vi ser på det som en del av vårt samfunnsansvar å bidra til å forebygge og redusere spredningen av Coronaviruset. Viruset kan leve i mange timer på ulike kontaktflater. Vi har gode rengjøringsrutiner i dag, men vasker nå over alle kontaktpunkter som ratt, gir, dashbord, display, glassflater, håndtak, setebelter, festet for setebeltet, nøkler, en ekstra runde med våre allerede gode klargjøringsmidler, vi bruker også anti-bakterielt og desinfiserende middel der det er mulig. I tillegg ser vi over alle andre kontaktpunkter kundene har med oss, på våre lokasjoner og annet tilhørende materiell, sier Simonsen.

Sannsynligheten har økt, og derfor har Hertz også en beredskap for å sette en bil i karantene dersom det viser seg at den har blitt utleid til en person som senere blir påvist å være smittet.

- Hertz er Norges desidert største bilutleieselskap med ca. 10 000 biler på norske veier. Det betyr at vi har et særlig ansvar på vegne av vår bransje. Coronaviruset krever en samfunnsdugnad hvor alle må bidra, og vi som lever av at folk reiser har et særlig ansvar, sier Trygve Simonsen i Hertz.

Hertz innfører blant annet følgende rutiner

  • Alle kontaktflater i bilen som ratt, gir, dashbord, display, håndtak, festet for setebeltet, bilnøkler, mm., skal vaskes en ekstra runde med våre klargjøringsmidler
  • Vann/såpe/klut skal byttes hyppig
  • Engangspapir skal kastes på forsvarlig måte
  • Alle berørte kontaktflater skal tørkes over en siste gang med klargjøringsmiddel når bilen transporteres og parkeres.
  • Alle nøkler skal tørkes over før ny utsjekk med, bruk klargjøringsmiddel eller antibac
  • Engangshansker skal brukes i klargjøringsprosessen
  • To ganger i løpet av et vanlig skift (08-16) skal alle kontaktflater i skranken vaskes med såpe og vann eller annet anti-bakterielt/desinfiserende middel