Hertz Self-Service Key Box

Self-Service Key Box er tilgjengelig på utvalgte utleiestasjoner i Norge.

Utlevering

For å benytte deg av Self-Service Key Box må du ha gjort en bestilling på forhånd. Du vil få informasjon fra utleiestasjonen om du skal bruke Key Box. Utleiestasjonen sender da ut informasjon og kode du trenger for å hente leiebilen gjennom boksen.

Innlevering
Følg anvisning for tilbakelevering på utleiekontoret. De aller fleste utleiekontor tar innlevering utenfor åpningstid via nøkkeldrop.

Hvordan hente leiebil
1. Gjør bestilling via hertz.no eller vårt kundesenter
2. Hertz sender ut informasjon dersom Key Box skal benyttes for henting
3. Se e-mail/sms for utleveringskode
4. Tast inn kode + # på Key Box
5. Ta ut bilnøkkelen av luken
5. Husk å lukke igjen luken
6. God tur!

Hvordan tilbakelevere leiebil

1. Husk å parker leiebilen på en merket Hertz plass
2. Følg anvisninger om levering av nøkkel på utleiekontoret. I de fleste tilfeller skal den leveres i en nøkkeldrop dersom du skal levere utenfor åpningstid.

Support

Trenger du hjelp? Du finner telefonnummer til vår support klistret på Key Boxen.