Leide varebil for å hente familieklenodium i Danmark

Page author

av Hertz - 15 May 2020

Da Rolf Longva skulle hente et stort skap i Danmark ble løsningen å leie en varebil av Hertz Kongsberg.

“ Skapet er et familieklenodium som har vært i min kones familie i årevis. Det var veldig viktig for oss å frakte skapet trygt hit til Kongsberg. Valget falt derfor på å leie en varebil av Hertz Kongsberg, forteller Rolf. ”

Bjørn Erik Lund og Rolf Longva

Rolf Longva leide varebil av Bjørn Erik Lund ved Hertz Kongsberg da han skulle frakte et skap fra Danmark.

Fikk ny bil kort tid før avreise

Flere av Hertz sine varebiler hadde tilstrekkelig lastekapasitet for denne transporten, men målene på bakluka var en kritisk faktor for innlastingen av et så stort skap.

Rolf skulle hente varebilen hos Hertz kort tid før avreise. Bilen som i utgangspunktet ble tatt ut, viste seg da å ikke ha bred nok innlastingsluke.

“ Da vi oppdaget at innlastingsluken ikke var bred nok fant de heldigvis meget raskt fram til en alternativ bil. Den viste seg å passe perfekt til formålet, og vi fikk fraktet med oss skapet fra Danmark til Kongsberg i denne varebilen, sier Rolf fornøyd. ”

Skapet befinner seg i dag trygt i Kongsberg.

To ganger til Danmark i Hertz-bil

Våren og sommeren 2019 leide Rolf bil av Hertz Kongsberg to ganger. I mai 2019 var det for å hente det store skapet. I juli 2019 leide han en stasjonsvogn for å dra på ferie.

“ Begge ganger gikk turen til Danmark, og begge ganger svarte både biler og service så absolutt til forventningene, forklarer Longva. ”

“ Og prisen var faktisk lavere enn jeg hadde fryktet, legger han til. ”

Lett å leie bil

Rolf opplevde at det var lett og smidig å leie bil at Hertz. Det var lett å bestille, lett å betale og bilene hadde god standard. Rolf forteller at han har vært i kontakt med to ulike personer i Hertz, og at han opplevde begge to som meget serviceinnstilte.

“ En av gangene fikk vi tatt ut bilen litt før. Det gikk også veldig lett å levere bilene tilbake, sier Longva, som kort og godt er veldig fornøyd med sine leiebilopplevelser. ”

Rolf Longva er godt fornøyd med varebilen han leide hos Hertz Kongsberg.