Klikk her hvis du ønsker å få tilsendt regler og vilkår for innmelding på nett (totalt 58 sider)
Regler og vilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkårene og betingelsene oppført nedenfor er kalt "Gold-vilkår". Gold-vilkårene er de vilkår og betingelser som gjelder for (a) registrering for Hertz Gold Plus Rewards, noen ganger referert til som "program" ("Vilkår for registreringsavtale") og (b) utleie av kjøretøy som bruker programmet ("Utleievilkår for Gold Plus Rewards") av personer som registrerer seg for og deltar i Hertz Gold Plus Rewards.

Ved å delta i programmet, samtykker du til den nyeste utgaven av Gold-vilkår og forstår at din registrering, ditt medlemskap og din deltakelse i programmet er underlagt Gold-vilkårene. Du kan få en kopi av Gold-vilkårene ved å kontakte Hertz på 1-888-999-4900 eller ved å skrive til Hertz på adressen: The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132. Følgende vilkår trådte i kraft den [30. november 2019]. For tidligere vilkår, vennligst se nedenfor.

Du godtar og samtykker til å være bundet av disse Gold-vilkårene ved å klikke på "godta" eller bruke noen andre gjeldende midler for elektronisk aksept som sammenfaller med eller gjelder disse vilkårene, bestille en reservasjon ved hjelp av ditt Gold-medlemsnummer eller inngå en utleieavtale ved å bruke ditt Gold-medlemsnummer. Hver gang du leier et kjøretøy ved å bruke Programmet, samtykker du i at du har mottatt, lest, forstått og godtatt disse Vilkårene.

E-SAMTYKKE. På den datoen du leser denne paragrafen, gir du Hertz informasjon om at maskinvaren og programvaren din oppfyller kravene til tilgang til, mottak av og oppbevaring av elektroniske registre og e-post. Du kan få en papirkopi av disse vilkårene ved å ringe 888-999-4900. Du kan trekke tilbake samtykket til å få vilkårene levert elektronisk ved å ringe 888-999-4900. Vær oppmerksom på at ved å trekke tilbake samtykket til å motta elektronisk post og registre, kan du ikke motta utleietjeneste på et ønsket nivå, eller din reservasjon kan bli kansellert av Hertz. Du kan oppdatere kontaktinformasjonen din ved å ringe 888-999-4900 eller logge inn på hertz.com, deretter klikke på "Min konto" og oppdatere på "Min profil". Ved å klikke på "Jeg godtar" eller lignende knapp som gjelder for disse vilkårene, samtykker du til både Gold-vilkårene og elektronisk kontrahering/signatur knyttet til din registrering, ditt medlemskap, gjeldende reservasjoner og gjeldende utleieavtaler.

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL I. VILKÅR FOR REGISTRERINGSAVTALE  

DEL II. UTLEIEVILKÅR FOR HERTZ GOLD PLUS REWARDS

 

A. GENERELLE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR ALL HERTZ GOLD PLUS REWARDS-UTLEIE

B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I USA OG CANADA

C. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA (EMEA)

D. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I AUSTRALIA

E. VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER FOR UTLEIE I NEW ZEALAND

F. TILLEGGSVILKÅR OG -BETINGELSER FOR SELSKAPS-/REISEBYRÅKONTOER

G. Vilkår og betingelser før 24.oktober 2016.

DEL I. VILKÅR FOR REGISTRERINGSAVTALE

1. Du har mottatt og lest og forstår, godtar og samtykker til vilkårene, betingelsene, fremleggelsene og merknadene som fremstår her i del I («Vilkår for Innmeldingsavtalen»), som gjelder medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards («Programmet») og leie via Programmet der disse tjenestene er tilgjengelige. Per [30. august 2019] er tjenestene tilgjengelige i USA, Canada, Mexico, store deler av Europa, Israel, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Innmeldingsskjemaet ditt, sammen med disse Vilkårene for Innmeldingsavtalen, utgjør avtalen din for innmelding i Programmet og omtales som «Innmeldingsavtalen» din. Du har også mottatt og lest og forstår, godtar og samtykker til vilkårene og betingelsene som fremstår nedenfor under overskriften Del II, herunder «Del II. Generelle bestemmelser som gjelder all leie med Hertz Gold Plus Rewards» («Generelle bestemmelser»), «Del II. B. Vilkår og betingelser som gjelder leie i Nord-Amerika» («Nordamerikanske vilkår»), «Del II. C. Vilkår og betingelser som gjelder leie i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA)» («EMEA-vilkår»), «Del II. D. Vilkår og betingelser som gjelder leie i Australia», «Del II. E. Vilkår og betingelser som gjelder leie i New Zealand» og «Del II. F. Tilleggsvilkår og -betingelser som gjelder selskaps-/reisebyråkontoer». (Alle vilkårene og betingelsene som fremstår under alle disse overskriftene er samlet «Leievilkårene».) Hvis du på noe tidspunkt ønsker å endre noen av valgene på ditt registreringsskjema, kan du gjøre det på den måten som er beskrevet nedenfor.
 
Når du uttrykker ditt samtykke, gir du et tilbud om å inngå en avtale med Hertz-selskapet identifisert på ditt registreringsskjema ("Registrerende selskap"). Det registrerende selskapet forbeholder seg retten til ikke å akseptere tilbudet uten å bli pålagt å gi noen forklaring. Hvis tilbudet blir akseptert, vil du bli varslet om at din søknad har blitt akseptert av det registrerende selskapet. Du kan til enhver tid endre din registreringsavtale for å oppdatere informasjonen eller endre valgene du oppga i registreringsskjemaet enten ved skriftlig melding til det registrerende selskapet eller gjennom Hertz' nettside: www.hertz.no. Din registreringsavtale, med endringer som reflekterer eventuelle oppdateringer eller endringer som du kan gjøre, er referert til som din "registrering" for de landene som omfattes av denne. Hvis tilbudet om å inngå en kontrakt som du gjør med ditt uttrykkelige samtykke, blir akseptert av det registrerende selskapet, vil den resulterende registreringsavtalen erstatte alle tidligere registreringsavtaler innsendt av deg og som ble akseptert av Hertz før aksept av denne registreringsavtalen med hensyn til disse landene. Den forespurte informasjonen på registreringsskjemaet er frivillig, men det registrerende selskapet forbeholder seg retten til å avvise ditt tilbud om å inngå en kontrakt med det registrerende selskapet hvis du ikke oppgir all forespurt informasjon eller av andre grunner. Se generelle bestemmelser for informasjon om bruken av personopplysninger.
 
2. Når du leier et motorkjøretøy for passasjerer (unntatt lastebiler og varebiler), inkludert alle delene av slike kjøretøyer ("Bil"), ved bruk av programmet, kalles Hertz-selskapet eller rettighetshaveren som leverer bilen, det "registrerende selskapet". Din registrering, sammen med vilkårene og betingelsene i utleievilkårene som gjelder for utleier i det landet hvor utleieforholdet starter (med endringer foretatt av det registrerende selskapet fra tid til annen på den måten som er foreskrevet heri), utleiehistorikken eller utleieavtalen som du mottar ved påbegynt utleiedag, og eventuelle andre dokumenter som du må signere ved påbegynt utleiedag, vil utgjøre avtalen som gjelder for utleien mellom deg og utleieselskapet. Identiteten til utleieselskapet for hver utleie vil vises på utleiehistorikken/-avtalen for den utleien. Det registrerende selskapet og utleieselskapet blir referert til som "Hertz", "vi" eller "oss".
 
3. Tilgjengeligheten av programtjenesten på bestemte utleiestasjoner kan endre seg. Hertz Gold Plus Rewards-utleie krever at bestillinger legges inn ikke mindre enn to (2) timer i forkant av foreslått oppstart av utleien.
 
4. Du bekrefter at informasjonen som du har oppgitt i din registrering, er sann, korrekt og fullstendig. Dine valg i registreringen av valgfrie tjenester (hvor tilgjengelig) og bilklasse (avhengig av kjøretøytilgjengelighet på det tidspunktet du foretar reservasjonen) vil gjelde for alle utleier som du gjør ved å bruke programmet, forutsatt at du for en bestemt utleie kan endre dine valg av valgfrie tjenester ved oppstart av utleien og du kan velge en annen bilklasse når du legger inn bestillingen. Merknad: For utleie på enkelte steder vil enkelte valgfrie tjenester kanskje ikke være tilgjengelige ved en forhåndsforespørsel i registreringen om å motta dem. I slike tilfeller vil utleiehistorikken/-avtalen indikere at du har avslått å motta slike valgfrie tjenester, selv om din registrering spesifiserer at du ønsker å motta dem. Du kan være i stand til å kjøpe slike tjenester ved oppstarten av utleien, selv når de ikke er tilgjengelige på forhånd.
 
5. Du gir Hertz autorisasjon til å belaste alle kostnadene som på noen måte er pådratt av deg i forbindelse med en Gold Plus Rewards-utleie, mot det første kreditt- eller debetkortet du har oppgitt i din registrering (en slik liste kan bli endret fra tid til annen på den måten som er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor) som har enten tilgjengelig kreditt eller tilgjengelige midler, og som er godkjent for å kvalifisere for utleie på utleiestasjonen.
 
6. Du lover å varsle det registrerende selskapet med en gang hvis ditt Hertz Gold Plus Rewards-kort, Hertz-kredittkort, #1 Club-nummer eller ett av de kredittkortene som er oppført i din registrering, er tapt, stjålet eller ugyldiggjort, eller hvis du har mistanke om at noen av dem blir brukt uten din tillatelse. På grunn av innholdet i programmet, forstår du alvoret av denne forpliktelsen.
 
7. Når som helst i løpet av året kan du varsle det registrerende selskapet skriftlig om ditt ønske om å kansellere ditt Gold Plus Rewards-medlemskap. Hertz forbeholder seg retten til å kansellere eller utsette ditt medlemskap, uansett årsak og når som helst, uten varsel.
 
8. Hertz kan etter eget skjønn og basert på eventuelle fastsatte kriterier eller ingen kriterier i det hele tatt, oppgradere deg til Platinum-medlemskapsstatus. Ved enten å ikke be om fjerning fra Platinum-programmet innen 30 dager etter å ha mottatt melding om en slik oppgradering, eller ved bruk av ditt Platinum-medlemsnummer for å fullføre en bestilling eller utleie, vil du samtykke til Platinum-vilkårene som finnes her. Gold-vilkårene vil fortsatt være i kraft for enhver Gold-utleie og ditt medlemskap i Gold Rewards-programmet. Hvis du har blitt oppgradert til Platinum fra Gold, vil eventuelle preferanser du valgte under registreringen for regions- eller landsspesifikke preferanser overføres. Dersom du ikke har valgt preferanser eller registrert deg for et gitt land eller en gitt region, vil det bety at nå er du registrert for Platinum, men at du ikke har noen valgte preferanser for den regionen eller det landet. Hertz kan nedgradere deg fra Platinum- til Gold-medlemskapsstatus etter eget skjønn og basert på eventuelle fastsatte kriterier eller ingen kriterier i det hele tatt. Det kan være begrensede tidsperioder som er satt for når du vil bli innvilget Platinum-medlemskap. Ved nedgradering til Gold-medlemskap vil Gold-vilkårene som gjelder på det tidspunktet, gjelde for ditt medlemskap og dine utleier ved bruk av Gold-medlemsnummeret.
 
9. For innbyggere i USA:
VOLDGIFTSBESTEMMELSE
DENNE AVTALEN KREVER VOLDGIFT ELLER SMÅKRAVS RETTSAK PÅ INDIVIDUELL BASIS HELLER ENN RETTSSAKER MED LAGRETTE ELLER GRUPPESØKSMÅL. VED
Å INNGÅ DENNE AVTALEN 
SAMTYKKER DU TIL DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN. Bortsett fra erstatningskrav for skade på eiendom, personskade eller død, MÅ ALLE TVISTER MELLOM OSS («OSS» OG «VI» I FORBINDELSE MED DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN BETYR THE HERTZ CORPORATION, («HERTZ»), DETS MODERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER OG ANSATTE, OG ALLE LEVERANDØRER OG TREDJEPARTER SOM LEVERER TJENESTER FOR LEIETRANSAKSJONEN) KUN LØSES VED VOLDGIFT ELLER I FORLIKSRETT PÅ INDIVIDUELL BASIS; GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. BÅDE DU OG VI FRAFALLER RETTEN TIL JURYPROSESS OG TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, BÅDE SOM GRUPPEREPRESENTANT OG GRUPPEMEDLEM. Du og vi har likevel mulighet til å gå til offentlige etater med eventuelle anliggender. Denne voldgiftsbestemmelsen er vidtdekkende og omfatter, uten begrensning, alle krav som angår et element av forholdet eller kommunikasjonen mellom oss, enten det er basert på avtalerett, erstatningsrett, lovvedtak, bedrageri, uriktige opplysninger, billighetsrett eller annen juridisk teori. Den er underlagt Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 et seq. I enhver voldgift i henhold til denne voldgiftsbestemmelsen, skal alle problemstillinger avgjøres av voldgiftsdommeren, inkludert hans eller hennes egen rettskrets, og eventuelle innvendinger med hensyn til eksistensen, omfanget eller gyldigheten av denne voldgiftsbestemmelsen. Voldgiften vil foregå i fylket for faktureringsadressen din med mindre annet er avtalt. American Arbitration Association ("AAA") vil administrere alle voldgifter i henhold til sine voldgiftsregler for forbrukere ("Regler"). Reglene finner du på www.adr.org. Du eller vi kan gå til voldgift ved å stille et skriftlig krav om voldgift til den andre parten (til oss, The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, USA, Attn: Arbitration) og sende to eksemplarer av kravet til AAA. Hvis du søker USD 10 000 eller mindre gjennom voldgift, refunderer vi deg for eventuelt gebyr som AAA krever. Oppmannen kan innvilge midlertidige forføyninger samt penger, men bare i favør av og iht. kravet til den enkelte parten som søker forføyning. Voldgiftsdommen kan føres for en domstol med rettskrets. En voldgiftsdom og enhver annen dom som bekrefter denne, gjelder bare for de spesifikke partene i den saken og kan ikke brukes i noen annen sak annet enn til å håndheve selve dommen. Voldgiftsdommeren kan ikke konsolidere kravene til flere enn én person, og kan for øvrig ikke presidere over noen form for representativt - eller gruppesøksmål. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN, MÅ DU GI OSS BESKJED 
SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER MOTTAK AV DENNE AVTALEN VED Å SENDE EN E-POST TIL no.arbitration@Hertz.com ELLER BREV TIL The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, USA, Attn: Legal Department. Vi ber deg oppgi navn, adresse, reservasjonens ID-nummer eller utleieavtalens nummer (hvis oppgitt), og en klar uttalelse om at du ikke samtykker til denne voldgiftsbestemmelsen. Hvis du tidligere har varslet Hertz om din beslutning om å velge bort voldgift, trenger du ikke å gjøre det på nytt.
 
10. For innbyggere i USA: Dersom voldgiftsbestemmelsen i avsnitt 10 ovenfor anses ikke å gjelde av en kompetent domstol, vil følgende gjelde: Med hensyn til din registrering eller medlemskap i programmet (i motsetning til utleieavtaler iht. til program inngått av deg), gir du et ugjenkallelig og ubetinget samtykke til og underlegger deg lovene av delstaten Florida. Du samtykker også til den personlige rettskretsen til de statlige og føderale domstolene i Lee County, Florida, og frafaller alle innsigelser mot en slik rettskrets eller domstol. Hvis noen bestemmelse i din registrering eller avtale om utleieprogram er i konflikt med gjeldende lover eller forskrifter i noen rettskrets, skal denne bestemmelsen anses å være endret for den rettskretsen (men ikke andre steder i den grad loven tillater det) for å være i samsvar med slik lov eller forskrift, eller bli slettet om endring er umulig, og skal ikke påvirke resten av din registrering eller slik avtale, som skal fortsette med full kraft og effekt. Hvis noen bestemmelse i din registrering eller slik avtale anses å være så omfattende at den ikke kan håndheves i noen rettskrets, skal denne bestemmelsen tolkes til å være kun så omfattende som det er nødvendig for at den skal kunne håndheves av denne rettskretsen (men ikke andre steder i den grad loven tillater det).
 
11. FØLGENDE INFORMASJON OPPGIS VEDRØRENDE DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ BIL SOM DU LEIER I USA ELLER CANADA MED GOLD. MER DETALJERT INFORMASJON VISES I PARAGRAF 4 AV DE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE. UNNTATT SOM OPPGITT I PARAGRAF 4 AV DE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE, ER DU ANSVARLIG FOR ALLE TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN UANSETT ÅRSAK UAVHENGIG AV SKYLD. FOR UTLEIE I USA OG CANADA TILBYR HERTZ MOT EN EKSTRA KOSTNAD EN ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP/SKADE (LDW). HVIS DU GODTAR LDW, SOM IKKE ER EN FORSIKRING, VIL HERTZ IKKE HOLDE DEG ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN, UNDERLAGT VISSE RESTRIKSJONER OG UNNTAK SOM ER OMTALT I PARAGRAFENE 4(d), 4(e) OG 5 AV DE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE. I STATENE MED REGULERT SALG AV LDW, VIL DENNE LOVEN BESTEMME DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN. LDW MEDFØRER EN EKSTRA KOSTNAD. PER 1. JUNI 2019 ER KOSTNADEN FOR LDW DE FLESTE STEDER I USA MELLOM USD 9,00 OG USD 99,99 FOR HVER PÅBEGYNTE DAG, AVHENGIG AV BILKLASSE OG VEILEDENDE UTSALGSPRIS PÅ BILEN SOM LEIES.  DET KAN LIKEVEL GJELDE EN SPESIELL, HØYERE LDW-KOSTNAD PÅ USD 99,99 FOR HELE ELLER DELVISE UTLEIEDAGER I USA (USD 36.496,35 ELLER MINDRE PÅ ÅRLIG BASIS) ELLER CAD 38,99 FOR HVER HELE ELLER DELVISE UTLEIEDAGER I CANADA (CAD 14.231,35 PÅ ÅRLIG BASIS). GJELDER UTLEIEDAGER FOR SPESIFIKKE LUKSUSBILER. ALLE KOSTNADER KAN ENDRES UTEN VARSEL.(ELLER FORSIKRINGEN TIL DEN AUTORISERTE OPERATØREN) KAN DEKKE HELE ELLER EN DEL AV DITT ØKONOMISKE ANSVAR (ELLER ANSVARET TIL DEN AUTORISERTE OPERATØREN) FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN.
 
12. MERKNAD: MOT EN EKSTRA KOSTNAD TILBYR DENNE KONTRAKTEN EN ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP/SKADE FOR Å DEKKE ANSVARET DU HAR FOR EVENTUELL SKADE PÅ UTLEIEBILEN. DU RÅDES TIL Å VURDERE NØYE OM DU SKAL SIGNERE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN HVIS DU ALLEREDE HAR EN KOLLISJONSDEKNING FOR UTLEIEBIL TILBUDT AV KREDITTKORTLEVERANDØREN DIN ELLER HAR KOLLISJONSFORSIKRING PÅ DITT EGET KJØRETØY. FØR DU BESTEMMER DEG OM DU SKAL KJØPE ANSVARSFRASKRIVELSEN VED TAP/SKADE ELLER IKKE, KAN DU SJEKKE OM DIN EGEN KJØRETØYFORSIKRING GIR DEG DEKNING FOR EVENTUELL SKADE PÅ UTLEIEBILEN OG EGENANDELSBELØPET SOM GJELDER FOR DIN EGEN FORSIKRINGSDEKNING. DU OPPFORDRES TIL Å SJEKKE OM DU TILBYS NOEN SLIK DEKNING IHT. AVTALEN AV KREDITTKORTET DU BRUKER TIL Å BETALE FOR UTLEIEN ELLER FRA NOEN ANNEN FORSIKRING, OG HVIS SÅ ER TILFELLE, VILKÅRENE OG OMFANGET AV EN SLIK DEKNING. KJØPET AV DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN VED TAP/SKADE ER IKKE OBLIGATORISK OG KAN AVSLÅS.
 
13. FORSIKRINGSDEKNINGENE SOM TILBYS AV HERTZ KAN GI EN DUPLISERING AV DEKNING SOM ALLEREDE ER GITT AV EN LEIETAKERS PERSONLIGE BILFORSIKRINGSAVTALE ELLER AV EN ANNEN FORSIKRING. LEIE AV BIL KREVER IKKE KJØP AV NOEN SLIK DEKNING.
 
14. FOR PÅBEGYNTE UTLEIEDAGER I DISTRICT OF COLUMBIA. ADVARSEL: HVIS DU IKKE AVLEVERER BILEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE AV UTLEIEAVTALEN, KAN DET RESULTERE I STRAFFEDOM PÅ OPPTIL TRE ÅRS FENGSLING.
 
15. Med mindre leietakeren frafaller sin rett, må en leietaker i fylket Miami-Dade få utlevert et landsgodkjent turistinformasjonskart. Disse kartene er tilgjengelige på alle Hertz-stasjoner i Dade County. Hver leietaker må enten bekrefte mottak av slikt kart eller frafalle sin rett til å motta et slikt kart. Ved å gi et uttrykkelig samtykke, frafaller du herved din rett til å motta et slikt kart.
 
16. MERKNAD: HVIS DU HAR KOLLISJONSDEKNING UNDER DIN EGEN BILFORSIKRING UTFERDIGET I LOUISIANA, VIL DIN KOLLISJONSDEKNING AUTOMATISK OMFATTE UTLEIEBILER I HENHOLD TIL R.S. 22: 1296. SELV OM DU IKKE ER FORSIKRET I LOUISIANA, ER KJØPET AV ANSVARSFRASKRIVELSEN VED TAP/SKADE FRIVILLIG OG KAN FRAVIKES. MOT EN EKSTRA KOSTNAD TILBYR DENNE KONTRAKTEN EN ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP/SKADE FOR Å DEKKE ANSVARET DU HAR FOR EVENTUELL SKADE PÅ BILEN. FØR DU BESTEMMER DEG OM DU SKAL KJØPE ANSVARSFRASKRIVELSEN VED TAP/SKADE ELLER IKKE, KAN DU SJEKKE OM DIN EGEN KJØRETØYFORSIKRING GIR DEG DEKNING FOR EVENTUELL SKADE PÅ UTLEIEBILEN OG EGENANDELSBELØPET SOM GJELDER FOR DIN EGEN FORSIKRINGSDEKNING.
 
17. Ifølge loven i Minnesota må en personlig bilforsikring: (1) dekke utleien av motorkjøretøy mot skader på kjøretøy og mot tap av bruk av kjøretøyet, og (2) forlenge forsikringsavtalens grunnleggende økonomiske tapsfordeler, gjenværende ansvarsforsikring og forsikring mot uforsikrede og underforsikrede bilister for driften eller bruken av et leid motorkjøretøy. Derfor er kjøp av en eventuell ansvarsfraskrivelse ved kollisjonsskade eller lignende forsikring for denne registreringsavtalen ikke nødvendig. I tillegg er det ikke nødvendig å kjøpe noen ekstra ansvarsforsikring hvis forsikringsavtalen ble utstedt i Minnesota, med mindre du ønsker å ha dekning for ansvar som overstiger det beløpet som er angitt i din personlige bilforsikring.
 
18. MELDING TIL INNBYGGERE I TEXAS VEDRØRENDE ANSVARSFRASKRIVELSER VED SKADE
MOT EN EKSTRA KOSTNAD TILBYR UTLEIEAVTALEN DIN EN EKSTRA ANSVARSFRASKRIVELSE FOR Å DEKKE ALT ELLER DELER AV ANSVARET FOR SKADER PÅ ELLER TAP AV KJØRETØYET. FØR DU BESTEMMER DEG OM DU SKAL SIGNERE ANSVARSFRASKRIVELSEN ELLER IKKE, KAN DU SJEKKE OM DIN EGEN KJØRETØYFORSIKRING ELLER KREDITTKORTAVTALE GIR DEG DEKNING FOR EVENTUELL SKADE PÅ ELLER TAP AV UTLEIEBILEN OG EGENANDELSBELØPET SOM GJELDER FOR DIN EGEN FORSIKRINGSDEKNING. DET ER IKKE OBLIGATORISK Å KJØPE ANSVARSFRASKRIVELSEN. ANSVARSFRASKRIVELSEN ER IKKE EN FORSIKRING.
 
FOR UTLEIE I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA (EMEA) tilbyr Hertz en rekke valgfrie tjenester for en ekstra, daglig kostnad. Hvis du kjøper tyveriforsikringen (TP), vil den begrense ditt ansvar for tap av eller skade på bil, deler eller tilbehør som er forårsaket av tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk, til den ufravikelige egenandelen angitt på utleiehistorikken. Hvis du kjøper ansvarsfraskrivelsen ved kollisjonsskade (CDW), vil den begrense ditt ansvar for tap av eller skade på bilen eller tilbehøret, annet enn som følge av tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk, for hver slik forekomst av tap eller skade som følge av en separat hendelse, til den ufravikelige egenandelen angitt på utleiehistorikken. Som et alternativ til CDW og TP, kan du kjøpe superdekning (SC), som dog ikke er tilgjengelig i enkelte land eller for utleie knyttet til visse CDP-numre. Da får du fordelen av både CDW og TP og ditt ansvar for egenandelen i forhold til både CDW og TP vil bli eliminert. Hvis du velger SC, og den er ikke tilgjengelig for din utleie, vil du få super ansvarsfraskrivelse ved kollisjonsskade (SCDW), der den er tilgjengelig, samt TP. Hvis SCDW heller ikke er tilgjengelig, vil du få CDW og TP. Hvis du blir gitt SCDW, vil du få fordelen av CDW og ditt ansvar for egenandelen i forhold til CDW vil bli eliminert (selv om du vil være ansvarlig for egenandelen i forhold til TP). FORDELENE MED TP, CDW, SCDW OG SC KAN BLI ANNULLERT MED HENSYN TIL EN SPESIELL UTLEIE HVIS DU BRUKER BILEN I STRID MED PARAGRAF 2 OG 5 AV EMEA-VILKÅRENE ELLER HVIS SKADE ELLER TYVERI ER FORÅRSAKET FORSETTLIG ELLER VED GROV UAKTSOMHET AV DEG ELLER EN AUTORISERT SJÅFØR. Før du beslutter å kjøpe TP og/eller CDW eller SC, bør du finne ut om du har annen forsikring som gir deg dekning for tap av eller skade på bilen, og hvis så er tilfelle, hva vilkårene for slik dekning er (herunder eventuelle begrensninger og egenandeler). Personforsikring / personulykkesforsikring (PI/PAI) er tilgjengelig mot en ekstra, daglig kostnad, og gir visse fordeler for deg og dine passasjerer for dødsulykker. Avhengig av landet utleien starter i, kan PI/PAI også gi fordeler ved varig uførhet, visse skader, medisinske utgifter, utgifter i nødstilfeller og/eller skade på eller tyveri av personlige eiendeler (inkludert bagasje) under utleien.

 
19. For utleie i Australia vil Hertz bortsett fra visse unntak ifølge utleieavtalen i forbindelse med ulovlig bruk, forbudte operatører og brukere med totalansvar, være ansvarlig for tap av eller skade på bilen, med unntak av de første AUS 3 300 (inkludert GST) som er egenandel ved ulykkesskade (ADE) eller et annet beløp som er angitt på utleieavtalen. Ytterligere egenandeler utover AUS 2 200 (inkludert GST) kan gjelde for skader som følge av en enkeltbil-ulykke og skader som følge av vannskader (annet enn ved total eller delvis nedsynking) eller andre slike beløp som er angitt på utleieavtalen i tillegg til ADE som er spesifisert i tilleggsvilkårene. Valgfri maksimumsdekning (MAX) tilbys for AUS 34,90 (inkludert GST) per hele eller delvise utleiedag eller andre slike beløp som er angitt på utleieavtalen. Med MAX, annet enn skader som følge av en enkeltbil-ulykke, vannskade (annet enn ved total eller delvis nedsynking), eller av at en bil ikke er betjent av en autorisert sjåfør, har du ikke noe ansvar overfor Hertz for skader som oppstår i løpet av utleieperioden eller som følge av din leie eller bruk av bilen (inkludert skade på dekk og/eller frontrute). Valgfri reduksjon av egenandel ved ulykke (AER) tilbys for AUS 25,90 (inkludert GST) eller et annet beløp som er angitt på utleieavtalen per hele eller delvise utleiedag for å redusere standard ADE. Med AER, annet enn skader som følge av en enkelt bil-ulykke, vannskade (annet enn ved total eller delvis nedsynking), eller av at en bil ikke er betjent av en autorisert sjåfør, er ditt ansvar overfor Hertz for skader som oppstår i løpet av utleien eller som følge av din leie eller bruk av bilen (inkludert skade på dekk og/eller frontrute) begrenset til det ADE-beløpet som fremgår av utleieavtalen. Den ekstra egenandelen ved enkeltbil-ulykke og vannskade, eller ditt ansvar for skader som følge av at en bil ikke er betjent av en autorisert sjåfør, kan ikke reduseres gjennom kjøp av MAX eller AER. Andre forsikringsalternativer for leietaker kan være tilgjengelige på deltakende utleiestasjoner. For utleie i New Zealand er du ansvarlig for de første NZD 2 812,50 (inkludert GST) for kjøretøygruppene B til F, og NZD 3 375,00 (inkludert GST) for kjøretøygruppene H til M eller andre beløp som vist på utleieavtalen for tap eller skade på leiebilen som er nevnt i forsikringsdekningen angitt i punkt 10 av vilkårene og betingelsene som gjelder for Gold Plus Rewards-utleier i New Zealand. Dette gjelder ikke for skade eller tap som følge av brann eller mot tyveri, ombygging eller forsøk på tyveri eller ombygging av kjøretøy. Dette ansvaret kan reduseres til NZD 0 ved betaling av en valgfri reduksjon av egenandel ved ulykke (AER) pålydende NZD 24,75 (inkludert GST) per dag for kjøretøygruppene B til F og NZD 28,12 (inkludert GST) per dag for kjøretøygruppene H til M. Hertz New Zealand tilbyr en valgfri forsikringspakke for leietaker (PKG) som kombinerer AER med fordelene av personlig ulykkesforsikring (PAI) og personlig effekt-forsikring (PEC). PKG tilbys for NZD 33,75 (inkludert GST) per dag for kjøretøygruppene B til F og NZD 37,12 (inkludert GST) per dag for kjøretøygruppene H til M. Alle satser, egenandeler og reduksjonsbeløp oppgitt fra og med 1. juni 2016 kan endres uten varsel og kan variere med sats- og kjøretøyalternativene. Alle priser er underlagt konsesjonsavgift for flyplass og/eller administrasjonsavgift ved deltakende utleiestasjoner.
 
20. Følgende gjelder for innbyggere i Australia: Du samtykker til at Hertz kan innhente rapporter fra ett eller flere kredittopplysningsbyråer med formål å vurdere din søknad om medlemskap i programmet, vurdere dine søknader om å leie biler fra Hertz og administrere din leie av biler. Du samtykker også til at Hertz gir informasjon om deg til kredittopplysningsbyråene i forbindelse med å skaffe forbrukerkredittrapporter om deg og for å la kredittopplysningsbyråene skape eller opprettholde kredittinformasjonsfiler som inneholder informasjon om deg. Informasjonen kan inneholde identitetsopplysninger, det faktum at du har søkt om eller blitt innvilget medlemskap i programmet, eller at du har søkt om å leie eller har leid biler fra Hertz, detaljer om dine utestående betalinger til Hertz som er mer enn 60 dager etter forfall og sendt til inkasso, informasjon om at du etter Hertz' oppfatning har et alvorlig betalingsmislighold, og informasjon om sjekker uten dekning utstedt av deg for AUS 100,00 eller mer som har vært uten dekning mer enn én gang. Du gir også Hertz autorisasjon til å utveksle informasjon om deg med kredittgivere navngitt i en forbrukerkredittrapport utgitt av et kredittrapporteringsbyrå eller som navngitt i din søknad om medlemskap i programmet eller søknaden din om å leie en bil i forbindelse med vurderingen av din søknad om medlemskap i programmet, vurdere søknader fra deg om å leie biler, administrere din leie av biler, varsle andre kreditt-tilbydere om et betalingsmislighold, utveksle informasjon med andre kredittgivere om statusen på eventuelle utleieavtaler du har gjort med Hertz i situasjoner hvor du har et betalingsmislighold med andre kredittilbydere, og å vurdere din kredittverdighet. Dette kan omfatte ytterligere informasjon om din kredittverdighet, kreditthistorikk eller kredittkapasitet som kredittilbydere har adgang til å utveksle ifølge personvernloven.

DEL II. UTLEIEVILKÅR FOR GOLD PLUS REWARDS-UTLEIE,

DEL II. A.GENERELLE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR ALLE HERTZ GOLD PLUS REWARDS-UTLEIER

 

AVTALE: PARTENE I AVTALEN
Vilkårene og betingelsene som vises i denne del II. A. gjelder for alle bestillinger og utleier av deg med programmet.

For at en utleie skal være en utleie med bruk av programmet, må du være registrert for å bruke programmet i det landet hvor utleien har oppstart. Du må foreta en bestilling for utleie hvor du oppgir program-medlemsnummeret, og utleien må starte på et sted hvor programtjenesten er tilgjengelig. Erstatninger og bytter av biler som leies ved bruk av programmet, og forlengelser som er godkjent av Hertz for utleieprogrammer utover forfallsdatoen for avlevering av bilen, vil også være utleieprogrammer. Lastebiler og varebiler er ikke tilgjengelige for utleie ved bruk av programmet.

Utleie som ikke bruker programmet, vil være underlagt vilkårene og betingelsene for utleie som gjelder for anlegget som tilbyr utleien, som vil bli gitt til deg ved påbegynt utleiedag, og ikke av disse utleievilkårene.
Men hvis vilkårene og betingelsene for utleier som gjelder for anlegget hvor en utleie ikke er med i programmet, tillater mindre med hensyn til hvilke personer som kan betjene bilen enn det som gjelder for de tilsvarende bestemmelsene av disse utleievilkårene for utleieprogrammer med oppstart i det landet hvor dette anlegget befinner seg, vil leietakerne som er registrert til å bruke programmet i det landet få fordelen av de vilkårene som tillater mer selv når det gjelder en utleie som ikke er med i programmet. For utleie i USA og Canada med leietakere registrert til å bruke programmet i disse landene, betyr dette at leietakers ektefelle eller samboer kan betjene bilen uten å registrere seg som en ekstra autorisert operatør eller betale en avgift, forutsatt at han eller hun er minst 25 år gammel og har et gyldig førerkort fra en rettskrets som godtas av Hertz.

Når du leier et motorkjøretøy for passasjerer, inkludert alle delene av slike kjøretøyer ("Bil"), ved bruk av programmet ("Utleieprogram"), kalles Hertz-selskapet eller rettighetshaveren som leverer bilen, det "registrerende selskapet". På tidspunktet for en slik utleie vil du motta et skriftlig dokument ("Utleiehistorikk/Utleieavtale") som inneholder bestemte vilkår for den utleieavtalen og identifiserer utleieselskapet. Utleiehistorikken/-avtalen kan også inneholde annen informasjon vedrørende bilutleier i den rettskretsen der utleien har oppstart. Avtalen som regulerer slik utleie ("Avtale"), vil bestå av (i) disse Gold-vilkårene, som modifisert av Hertz på den måten som er beskrevet i "Ansvarsfraskrivelse eller endring av vilkår" nedenfor, (ii) gjeldende utleiehistorikk/-avtale og (iii) eventuelle andre dokumenter som du må signere når du leier bilen. Denne avtalen er en avtale mellom kun deg og utleieselskapet. Ordene "Hertz", "vi" og "oss" betyr det registrerende selskapet og utleieselskapet.

Hvis du leier en bil ved bruk av programmet, og registreringen omfatter et rabattprogram for bedrifter ("CDP")-nummer og/eller du ber om at en "rabattert" prisrate skal gjelde for din utleie (også kjent som å spesifisere en "priskode (RQ)"), kan vilkårene til CDP-programmet og den "rabatterte" prisraten være i uoverensstemmelse med hverandre eller med annen informasjon som finnes i din registrering. (For eksempel kan den "rabatterte" prisraten du spesifiserer være en inklusive prisrate der du vil motta en ansvarsfraskrivelse ved skade, mens registreringen eller vilkårene for din CDP kan gjenspeile at du avslår en ansvarsfraskrivelse ved skade). I et slikt tilfelle gir du Hertz autorisasjon til å løse uoverensstemmelser på en slik måte som god tro bestemmer, forutsatt at utleiehistorikken/-avtalen som du mottar ved oppstarten av utleien, reflekterer utbedringen av uoverensstemmelsen som Hertz har besluttet at gjelder. Hvis du bestemmer deg for å endre de valgfrie tjenestene oppgitt på utleiehistorikken/-avtalen, kan du gjøre det ved å informere en Hertz-representant om din beslutning ved oppstarten av utleien og la Hertz-representanten revidere utleiehistorikken/-avtalen for å reflektere dine valg.

OVERDRAGELSE OG DELEGERING
Du kan ikke overdra dine rettigheter eller plikter som medlem av programmet eller dine rettigheter eller plikter i henhold til en avtale som regulerer noe utleieprogram. Det registrerende selskapet forbeholder seg retten til å utføre sine forpliktelser i henhold til din registrering og alle utleieavtaler som bruker programmet gjennom tilknyttede selskaper og rettighetshavere i de landene der utleien har oppstart, og du erkjenner herved retten til slike tilknyttede selskaper eller rettighetshavere til å håndheve noen av eller alle rettighetene til det registrerende selskapet når det gjelder slike utleieavtaler.

ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER ENDRING AV VILKÅR
Ingen vilkår som finnes i noen avtale som regulerer utleieprogrammer, kan fravikes eller endres, unntatt ved skriftlig varsel undertegnet av en uttrykkelig autorisert representant av Hertz. Bortsett fra det som fremgår av disse utleievilkårene, er utleierepresentanter ikke autorisert til å frafalle eller endre noen av vilkårene i noen avtale som regulerer noe utleieprogram. Vilkårene og betingelsene i disse utleievilkårene eller din registrering kan revideres eller suppleres fra tid til annen av Hertz som vil sende deg melding om slike endringer. Det antas at du har mottatt slike meldinger sendt til din adresse oppgitt i registreringen eller annen adresse oppgitt av deg til Hertz. Hvis gjeldende lov tillater at slike meldinger er gyldige hvis de sendes ved hjelp av elektroniske registre (for eksempel via e-post), vil det også antas at du har mottatt slike meldinger overført / sendt til adressen for elektroniske registre (for eksempel e-postadressen) spesifisert i din registrering eller som ellers er oppgitt av deg til Hertz. Ved å fortsette medlemskapet i programmet eller utføre et utleieprogram eller en utleiereservasjon etter ikrafttredelsesdatoen for slike endringer gir du ditt samtykke til slike endringer. Disse utleievilkårene kan også endres av Hertz fra tid til annen, uten varsel til deg, dersom endringen er gjort (i) for å utbedre noen tvetydighet av vilkårene og betingelsene, for å korrigere eller supplere noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene som er uforenlig med noen annen bestemmelse eller for å legge til en bestemmelse med hensyn til saker eller spørsmål som oppstår under de vilkårene og betingelsene som er i samsvar med dem, i hvert tilfelle forutsatt at endringen ikke påvirker deg, eller (ii) for å endre, fjerne eller legge til en bestemmelse i den grad det er nødvendig for at disse utleievilkårene skal overholdes og håndheves under gjeldende lov. Da de kan endres av Hertz fra tid til annen, vil vilkårene og betingelsene i disse utleievilkårene være tilgjengelige på forespørsel til: The Hertz Corporation, ved å kontakte Hertz på: 1-888-999-4900 eller ved å skrive til Hertz på adressen: The Hertz Corporation, 5601 NW Expressway, Oklahoma City, OK 73132, og via vår nettside: www.hertz.no. Informasjon om endringer av utleievilkårene, samt endringer av Californias lov som regulerer utleieavtaler, vil fra den effektive datoen for den siste omarbeidelsen av utleievilkårene også være tilgjengelig på skriftlig forespørsel til en av adressene listet opp i foregående setning. Denne informasjonen er også tilgjengelig på: www.hertz.no. Du kan se utleievilkårene sammen med de ovenfor nevnte endringene på: www.hertz.no ved å (a) logge deg inn som medlem, deretter (b) klikke på "MIN KONTO" og deretter (c) klikke på "Vilkår og betingelser".
Med skriftlig varsel til ditt registrerende selskap eller via vår nettside kan du kan fra tid til annen endre valgene i din registrering med hensyn til bilklasse, tilleggstjenester og/eller kredittkortinformasjon.

GJELDENDE LOV 
Hvis voldgiftsbestemmelsen i Gold-vilkårene eller utleieavtalen anses ikke å gjelde av en kompetent domstol, eller den riktige rettskretsen som definert nedenfor, ikke håndhever voldgift, vil følgende paragrafer under "gjeldende lov" gjelde.

Med hensyn til utleieprogram inngått av deg, vil den materielle loven i den/de rettskretsen(e) hvor utleien har oppstart gjelde, uten hensyn til lovvalgsreglene der, og du samtykker ugjenkallelig og ubetinget til og underlegger deg den ikke-eksklusive rettskretsen til domstolene i den rettskretsen. Med hensyn til din registrering eller medlemskap i programmet (i motsetning til ethvert utleieprogram inngått av deg), vil loven i rettskretsen(e) der det registrerende selskapet har sitt hovedkontor, gjelde, og du samtykker ugjenkallelig og ubetinget til og underlegger deg den ikke-eksklusive rettskretsen til domstolene i den rettskretsen.

Hvis noen bestemmelse i din registrering eller avtale om utleieprogram strider mot gjeldende lover eller forskrifter i noen rettskrets, skal denne bestemmelsen anses å være endret for den rettskretsen (men ikke andre steder i den grad loven tillater) for å være i samsvar med slik lov eller forskrift, eller bli slettet om endring er umulig, og skal ikke påvirke resten av din registrering eller slik avtale, som skal fortsette i full kraft og effekt. Hvis noen bestemmelse i din registrering eller slik avtale anses å være så omfattende at den ikke kan håndheves i noen rettskrets, skal denne bestemmelsen tolkes til å være kun så omfattende som det er nødvendig for at den skal kunne håndheves av denne rettskretsen (men ikke andre steder i den grad loven tillater).

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DET ER UPASSENDE AV DEG Å GÅ TIL SAK VEDRØRENDE DITT MEDLEMSKAP I PROGRAMMET ELLER NOE UTLEIEPROGRAM MOT NOEN ENHET BORTSETT FRA DET REGISTRERENDE SELSKAPET ELLER, MED HENSYN TIL NOE SPESIELT UTLEIEPROGRAM, DET AKTUELLE UTLEIESELSKAPET, MED MINDRE ET ANNET SELSKAP LEVERER ELLER TILRETTELEGGER FOR SLIK UTLEIE.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
Du erkjenner at The Hertz Corporation har etablert personvernregler for leietakere ("Personvernregler") med hensyn til bruk av personopplysninger om personer som er kunder eller potensielle kunder av utleieselskaper av The Hertz Corporation og dets datterselskaper. En fullstendig kopi av personvernreglene kan vises på Hertz.com eller ved å klikke på følgende lenke: Personvernregler. Du kan også få en kopi av personvernreglene ved å skrive til Director, Privacy Services på en av adressene som vises ovenfor. Ved å oppgi dine personopplysninger til Hertz, samtykker du til innsamling og bruk av personopplysninger om deg, underlagt kun noen valg du har lov til å foreta for å begrense slik bruk, og din rett til å få tilgang til og korrigere slik informasjon. Du erkjenner datasikkerhetsrisikoer og samtykker til å iverksette forholdsregler for å bistå Hertz med å beskytte slike opplysninger, og du godtar at Hertz kan foreta endringer av personvernreglene i fremtiden.

VALGFRIE TJENESTER
De valgfrie tjenestene som tilbys av Hertz, kan bli avviklet eller endret, og er gjenstand for prisendringer, når som helst uten forvarsel, og er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Du bør gjennomgå utleiehistorikken/-avtalen som du mottar ved hver oppstarten av hver utleie. Du kan velge ulike, valgfrie tjenester fra de som er spesifisert i din registrering ved å informere en Hertz-representant om din beslutning ved oppstarten av utleien og la Hertz-representanten revidere utleiehistorikken/-avtalen for å reflektere dine valg.

BETALINGER TIL MELLOMMENN
Hvis du arrangerer en utleie gjennom et reisebyrå, en reisenettside, megler eller annen mellommann som handler på dine vegne, kan Hertz betale provisjon eller andre betalinger til den parten for å kompensere vedkommende for å arrangere slike utleier. Denne kompensasjonen kan være delvis basert på det totale volumet av handel som den parten bestiller med Hertz. For detaljer om slik kompensasjon bør du ta kontakt med den vedkommende.

ELEKTRONISK LEVERING AV BEKREFTELSER, TRANSAKSJONSOPPDATERINGER, UTLEIEAVTALER OG KVITTERINGER
Ved å oppgi din e-postadresse og delta i programmet, samtykker du til at elektronisk post-kommunikasjon blir sendt til din e-postadresse som er registrert hos Hertz eller en senere oppgitt e-postadresse. Du kan velge bort e-postmarkedsføring på hertz.com eller ved å klikke på "Avslutt abonnement"-lenken som finnes i alle markedsføring-e-poster. Avslutning av abonnement eller utmelding påvirker markedskommunikasjon, men ikke operative - eller transaksjonsmeldinger som sendes til deg som en del av en utleie eller annen transaksjon med Hertz.

Du godtar også at dine utleieavtaler og kvitteringer for dine reservasjoner og fullførte utleier blir sendt til deg via e-post heller enn å motta disse på papir eller som papirkopi.

B. DEL II. B. VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER FOR UTLEIE LEIE I NORD-AMERIKA

Vilkårene og betingelsene som fremstår her i del II. B. («Nordamerikanske vilkår») gjelder all leie med Hertz Gold Plus Rewards som begynner i USA eller Canada, med separate vilkår som gjelder leie som begynner i Mexico. Alle henvisninger her i del II. B. til nummererte avsnitt og underavsnitt henviser til disse Nordamerikanske vilkårene.

1.  AVTALENS ART
Du inngår utelukkende en kontrakt som lar deg bruke bilen som tillatt ifølge denne avtalen. Du erkjenner at bilen er eid av Hertz. Ingen andre enn Hertz kan overføre bilen eller noen rettigheter eller plikter etter denne avtalen. Ethvert forsøk på overføring eller fremleie av bilen av noen andre enn Hertz er ugyldig. Verken du eller noen autoriserte operatører er agenter for Hertz. Ingen kan betjene eller reparere bilen uten Hertz' uttrykkelige forhåndssamtykke. HERTZ GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER AT BILEN ER PASSENDE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

2.  HVEM KAN BRUKE BILEN
Bare du og med din tillatelse følgende personer, forutsatt at de oppfyller de betingelsene som er angitt i følgende avsnitt ("Autoriserte operatører"), kan betjene bilen: Din ektefelle, samboer (hvis du ikke er gift), arbeidsgiver, ansatte og medarbeidere i forbindelse med utøvelsen av deres arbeid, og enhver annen person som oppfyller Hertz' betingelser og som signerer skjemaet Ekstra autorisert operatør ved utleietidspunktet. Bortsett fra som angitt i følgende setning, må alle Autoriserte førere være minst 20 år gamle og ha gyldig førerkort fra en jurisdiksjon som er akseptabel for Hertz. Kostnader for autorisert operatør under 25 år kan gjelde. For utleieavtaler med oppstart i Michigan og New York kan personer mellom 18 og 24 år som oppfyller Hertz' andre betingelser og som signerer et Ekstra autorisert operatør-skjema ved utleietidspunktet, være autoriserte operatører. I slike tilfeller kan det påløpe en ekstra kostnad. Bortsett fra i den grad det er nødvendig for betjent parkering eller i en nødssituasjon i henhold til lovgivning, har ingen andre personer lov til å betjene bilen; i denne sammenheng skal en «nødssituasjon» bety akutt situasjon ifølge lovverket i jurisdiksjonen der den påståtte nødssituasjonen inntraff, ville rettferdiggjøre drift av en bil av en ikke-lisensiert eller autorisert sjåfør. Med hensyn til personer som må undertegne et Ekstra autorisert operatør-skjema, kan andre betingelser etter Hertz' eget skjønn være i kraft på utleietidspunktet og -stedet. Der loven tillater det, kan Hertz ilegge en tilleggsavgift for slike personer. En "samboer" er en ugift partner av samme eller motsatt kjønn som ikke er din forelder, besteforelder, søsken, barn, barnebarn, onkel, tante, niese eller nevø (for alle enten gjennom blodlinje eller adopsjon) som er permanent bosatt på samme adresse som deg, og hvis førerkort viser samme bostedsadresse som ditt førerkort. Ved å betjene bilen (uansett om et Ekstra autorisert operatør-skjema er fullført), vil en autorisert operatør anses solidarisk ansvarlig for forpliktelser iht. denne avtalen knyttet til bilen, samt for eventuelle forpliktelser som denne avtalen pålegger direkte på en autorisert operatør av bilen (for eksempel: forpliktelsene i paragrafene 9 og 10(e)).

3. AVLEVERING
BORTSETT FRA ORDINÆR SLITASJE PÅ GRUNN AV RIMELIG BRUK, MÅ DU AVLEVERE BILEN TIL HERTZ I SAMME STAND SOM VED UTLEVERING. OM DU OVERSKRIDER 3 500 MILES UNDER EN 30 -DAGERSPERIODE KAN DINE LEIERETTIGHETER TILBAKEKALLES PÅ GRUNN AV OVERDREVEN BRUK OG SLITASJE.DU MÅ AVLEVERE BILEN TIL HERTZ INNEN FORFALLSDATOEN SPESIFISERT PÅ UTLEIEHISTORIKKEN ELLER TIDLIGERE HVIS PÅLAGT AV HERTZ. DU VIL ALDRI KUNNE BEHOLDE BILEN I MER ENN TRETTI (30) DAGER (I NEW JERSEY, OHIO OG SOUTH DAKOTA, 28 DAGER), MED MINDRE DU HAR MOTTATT SKRIFTLIG GODKJENNING FRA HERTZ. DET VIL PÅLØPE EN AVGIFT FOR ENDRING AV DIN PLANLAGTE AVLEVERINGSDATO, -TID ELLER -STED. HVIS DU AVLEVERER BILEN FØR ELLER ETTER PLANLAGT AVLEVERINGSDATO OG -TID, OG IKKE VARSLER HERTZ INNEN RIMELIG TID, KAN HERTZ BELASTE DEG EN AVGIFT FOR TIDLIG/SEN AVLEVERING BILEN VIL FORTSATT VÆRE UNDERLAGT DISSE VILKÅRENE INNTIL HERTZ HAR INSPISERT OG GODKJENT DEN. HVIS DU AVLEVERER BILEN UTENOM FORRETNINGSTIDEN, ER DU ANSVARLIG FOR (A) EVENTUELLE SKADER PÅ BILEN FØR HERTZ HAR INSPISERT OG GODKJENT DEN PÅ DEN NESTE DAGEN UTLEIESTASJONEN ER ÅPEN OG (B) ENGANGSKOSTNADER, KOSTNADER FOR LDW, PAI/PEC OG LIS OG EVENTUELLE KOSTNADER FOR VALGFRIE TJENESTER ELLER ANDRE KOSTNADER SOM ER ANGITT I UTLEIEHISTORIKKEN SOM EN PERIODISK SATS, OG SOM FORTSATT KAN PÅLØPE FREM TIL AVLEVERINGSSTASJONEN ÅPNER IGJEN. HVIS DU IKKE AVLEVERER BILEN SOM PÅLAGT IFØLGE AVTALEN. ETTER AT HERTZ HAR SENDT DEG ET SKRIFTLIG KRAV OM Å AVLEVERE BILEN SENDT TIL ADRESSEN OPPGITT I DIN REGISTRERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPGITT TIL HERTZ, KAN HERTZ, PÅ DIN BEKOSTNING, HENTE BILEN NÅR OG FRA STEDET DEN BLIR FUNNET. HVIS BILEN ER PARKERT ULOVLIG ELLER TILSYNELATENDE FORLATT, ELLER HVIS BILEN ER BRUKT ELLER DISPONERT PÅ EN MÅTE SOM ER I STRID MED PARAGRAF 5 AV DISSE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE, KAN HERTZ HENTE BILEN UTEN NOE KRAV. SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, FRASIER DU DEG ENHVER RETT TIL RETTSMØTE ELLER TIL Å MOTTA VARSEL ELLER TIL RETTSLIGE PROSESSER SOM EN FORUTSETNING FOR AT HERTZ KAN INNHENTE BILEN. DU SAMTYKKER TIL OG GODTAR UTTRYKKELIG AT HERTZ KAN BRUKE ELEKTRONISKE ELLER VERBALE MIDLER FOR Å KONTAKTE DEG. DU SAMTYKKER TIL AT HERTZ KAN BRUKE E-POSTADRESSEN ELLER TELEFONNUMMERET DU OPPGIR, FOR Å KONTAKTE DEG, HERUNDER MANUELL OPPRINGING, TALEMELDINGER, TEKSTMELDINGER, E-POSTMELDINGER ELLER AUTOMATISKE TELEFONSAMTALER. BILEN KAN VÆRE UTSTYRT MED GLOBAL POSISJONERINGSTEKNOLOGI ELLER ANDRE TELEMATIKKSYSTEMER OG EN SENDER SOM GJØR DET MULIG FOR HERTZ Å SPORE ELLER PÅ ANNEN MÅTE FINNE BILEN, OG PERSONVERN ER IKKE GARANTERT. DU ERKJENNER AT DATA FRA TELEMATIKK I BILEN OG ANDRE ENHETER KAN INNEHOLDE PERSONLIG INFORMASJON, OG DU GODKJENNER HERTZ TIL Å DELE DATA MED ENHETSFABRIKANTEN, DERES KOLLEKTIVE «OEM» TJENESTELEVERANDØRER, OG ANDRE TREDJEPARTER SOM HERTZ ELLER «OEM» GIR DATATILGANG. SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, GIR DU HERTZ, ENHETSFABRIKANTEN, DERES KOLLEKTIVE «OEM» TJENESTELEVERANDØRER, OG ANDRE TREDJEPARTER SOM HERTZ ELLER «OEM» GIR DATATILGANG AUTORISASJON TIL BRUK AV TEKNOLOGIEN INKLUDERT I BILEN, INKLUDERT TIL Å SPORE HVOR BILEN BEFINNER SEG, TIL Å DEAKTIVERE BILEN OG TIL Å BISTÅ MED INNDRIVINGEN AV BILEN. DET ER DITT ANSVAR Å SLETTE ALLE SYNKRONISERTE BLUETOOTH-DATA FRA BILEN NÅR DU LEVERER DEN TILBAKE. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER TIL AT, I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, KAN HERTZ SAMLE INN, BEHANDLE, BELASTE PÅ GRUNNLAG AV, LEGGE TIL I KUNDEPROFILEN DIN OG TREFFE DISIPLINÆRE TILTAK PÅ GRUNNLAG AV DATAENE VI INNHENTER VIA TELEMATIKK I BILEN OG ANDRE ENHETER OG MÅLERE. TILTAK KAN VÆRE Å SUSPENDERE ELLER OPPHEVE DIN RETT TIL Å FORTSETTE Å LEIE BILER FRA HERTZ ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER. DU GIR HERTZ FULLMAKT TIL Å GI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG OG LEIENE DU FORETAR, VED Å BRUKE ET IDENTIFIKASJONSNUMMER I KUNDERABATTPROGRAMMET (CDP) ELLER PÅ ANNET VIS I FORBINDELSE MED LEIEN, TIL CDP-SPONSOREN AV LEIEN. HERTZ GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR CDP-SPONSORENS BRUK AV SLIKE OPPLYSNINGER. NÅR DU LEIER BIL UNDER DISSE GOLD-VILKÅRENE VED BRUK AV CDP-NUMMER, SAMTYKKER DU TIL AT HERTZ FORMIDLER PERSONOPPLYSNINGER TIL CDP-SPONSOREN. DU FRASKRIVER DEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVARSKRAV OVERFOR HERTZ VEDRØRENDE CDP-SPONSORENS MISBRUK AV OPPLYSNINGENE. DISSE OPPLYSNINGENE KAN OMFATTE, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL: NAVN; FØDSELSDATO; KONTAKTOPPLYSNINGER (TELEFON, E-POSTADRESSE, POSTADRESSE); NUMMER, UTSTEDELSESSTED OG UTLØPSDATO PÅ FØRERKORT; KREDITT-/DEBETKORTOPPLYSNINGER; AVGIFTER SOM GJELDER LEIEN; FORSIKRINGSOPPLYSNINGER; OPPLYSNINGER OM BILBRUK (HERUNDER DATA OM GEOLOKALISERING OG HASTIGHET); UTSTEDELSESSTED OG NUMMER FOR BILSKILT; BILENS MERKE, MODELL, ÅR, KJØRELENGDE, FARGE OG ANTALL DØRER; UTLEIESTED; BAKGRUNNSOPPLYSNINGER OG ØKONOMISKE OPPLYSNINGER; OG LEIEHISTORIKK (INKLUDERT GJELDENDE LEIE OG FORFALLSDATO). VIDERE ERKJENNER DU OG SAMTYKKER TIL AT CDP-SPONSOREN KAN GI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG TIL HERTZ.

VEDRØRENDE LEIE AV MODELLER AV MERKE GENERAL MOTORS: BILEN KAN HA TELEMATIKK, SPORING OG RELATERTE TJENESTER. I SÅ FALL FORSTÅR DU AT TILGANGEN TIL OG BRUKEN AV BILEN ELLER TJENESTENE ER UNDERLAGT BILENS, TJENESTELEVERANDØRENS ELLER ENHETSPRODUSENTENS VILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING, SOM KAN INKLUDERE ANDRE VILKÅR, TJENESTEBEGRENSNINGER, GARANTIUNNTAK, ANSVARSBEGRENSNINGER, VILKÅR FOR LEVERANDØR AV TRÅDLØSE TJENESTER SAMT PERSONVERNSPRAKSIS. HVIS DU LEIER EN BIL AV MERKE GENERAL MOTORS (F.EKS. CHEVROLET, BUICK, GMC, CADILLAC), SAMTYKKER DU TIL BRUKERVILKÅRENE FOR TILKOBLET KJØRETØY, PERSONVERNERKLÆRINGEN OG PROGRAMVAREVILKÅRENE TILGJENGELIG PÅ www.onstar.ca

HVIS BILEN KREVER MER ENN HERTZ' VANLIGE RENGJØRING VED AVLEVERING, KAN HERTZ KOMME TIL Å BELASTE DEG FOR FAKTISKE RENGJØRINGSKOSTNADER SOM PÅFØRES HERTZ.

I CALIFORNIA: TEKNOLOGI FOR ELEKTRONISKE TJENESTER SOM FINNES I BILEN, KAN AKTIVERES HVIS BILEN IKKE BLIR RETURNERT INNEN 72 TIMER ETTER DEN AVTALTE RETURDATOEN ELLER FORLENGELSEN AV RETURDATOEN.

FOR PÅBEGYNT UTLEIEDAG I ARIZONA KREVES DET AT DU ERKJENNER AT DU SAMTYKKER I AT DET VIL VÆRE ET BRUDD PÅ ARIZONAS VEDTEKTER 13-1806 HVIS BILEN IKKE AVLEVERES INNEN 72 TIMER ETTER FORFALLSDATO OG TIL DET TIDSPUNKTET SOM ER ANGITT I UTLEIEHISTORIKKEN OG AT DET GJELDER EN MAKSIMUMSSTRAFF SOM IKKE SKAL OVERSKRIDE USD 150 000 OG/ELLER FENGSLING PÅ 2,25 ÅR. VED Å LEIE BIL MED PROGRAMMET OG VED LEVERING AV DISSE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE TIL DEG, BEKREFTER DU AT DU HAR MOTTATT OG FORSTÅTT DENNE MELDINGEN.

FOR UTLEIE I DISTRICT OF COLUMBIA KREVER LOVEN AT DU BLIR VARSLET OM AT DET KAN GI EN STRAFFEDOM PÅ OPPTIL TRE ÅRS FENGSEL HVIS DU IKKE AVLEVERER EN LEIEBIL I HENHOLD TIL DE NORDAMERIKANSKE VILKÅRENE.

FOR UTLEIE I CANADA: HVIS HERTZ IKKE ER I STAND TIL Å HENTE BILEN ETTER 30 DAGER, ANSES BILEN SOM KONVERTERT TIL ULOVLIG BRUK AV DEG, OG HERTZ KAN UTØVE SINE LOVMESSIGE RETTIGHETER VEDRØRENDE BILTYVERI. DU FRAFALLER HERVED ALLE RETTIGHETER TIL Å KLAGE OVER TILTAKENE IVERKSATT AV HERTZ FOR Å HENTE EN BIL SOM ANSES KONVERTERT TIL ULOVLIG BRUK AV DEG.

4. DITT ANSVAR FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN OG VALGFRI ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP

a. UNNTATT DER DET FREMGÅR NEDENFOR, ER DU ANSVARLIG FOR ALLE TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN UANSETT ÅRSAK INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KOLLISJON, VELT, TYVERI, HÆRVERK, BESLAG, BRANN, FLOM, HAGL ELLER FORCE MAJEURE, UAVHENGIG AV SKYLD.

b. UNNTATT DER DET FREMGÅR NEDENFOR, VIL DITT ANSVAR IKKE OVERSKRIDE DET SOM ER STØRST AV RIMELIG MARKEDSPRIS OG PRODUSENTENS ESTIMERTE VERDI IFØLGE TILBAKEKJØPSPROGRAMMET PÅ DET TIDSPUNKTET BILEN TAPES ELLER SKADES, PLUSS FAKTISKE TAUINGS-, OPPBEVARINGS- OG BESLAGELGGINGSAVGIFTER, BILENS AVSKRIVNINGER SOM BESTEMT AV HERTZ, EN SERVICEAVGIFT FOR TAP AV BRUK, UAVHENGIG AV UTNYTTELSEN. SLIK DET FREMGÅR MER GENERELT AV PARAGRAF 6, KAN HERTZ, DER DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV, BEHANDLE EN ELLER FLERE VERDIKUPONGER ELLER LØNNSSLIPPER MOT DITT KREDITT- ELLER DEBETKORT FOR DISSE TAPENE, KOSTNADENE OG AVGIFTENE, SAMMEN MED EVENTUELLE ANDRE, GJELDENDE AVGIFTER, VED ELLER ETTER AT UTLEIEAVTALEN AVSLUTTES.

c. I ENKELTE RETTSKRETSER ER DITT ANSVAR FOR SKADE PÅ GRUNN AV TYVERI ELLER ANNET BEGRENSET AV LOV. PER 1. juni 2019 EKSISTERER FØLGENDE BEGRENSNINGER. DERSOM LOVENE SOM PÅLEGGER DETTE REGELVERKET OPPHEVES, SKAL BESTEMMELSENE I UNDERAVSNITT 4(A) OG 4(B) GJELDE UTEN SLIKE BEGRENSNINGER.

1. FOR UTLEIEAVTALER SOM STARTER I CALIFORNIA (A) ER DU KUN ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN SOM FØLGE AV KOLLISJON, VELT, TYVERI ELLER HÆRVERK, (B) VIL ANSVARET DITT FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE DEN RIMELIGE MARKEDSVERDIEN AV BILEN PÅ DET TIDSPUNKTET BILEN TAPES ELLER SKADES, PLUSS FAKTISKE KOSTNADER FOR TAUING, OPPBEVARING OG BESLAGLEGGING, OG EN ADMINISTRASJONSKOSTNAD, (C) VIL DITT ANSVAR FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN SOM FØLGE AV HÆRVERK RELATERT TIL TYVERI AV BILEN IKKE OVERSKRIDE USD 500 OG (D) ER DU IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN SOM FØLGE AV TYVERI, MED MINDRE DET OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN ELLER NOEN AUTORISERT OPERATØRS UNNLATELSE AV Å UTFØRE ORDINÆRT VEDLIKEHOLD.

2. VED LEIE SOM BEGYNNER I ILLINOIS, AV EN BIL MED VEILEDENDE UTSALGSPRIS PÅ USD 50 000 ELLER LAVERE, VIL DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE AV ANDRE ÅRSAKER ENN TYVERI IKKE OVERSTIGE USD 18 500 FRAM TIL 31. MARS 2019, HVIS GRENSE VIL ØKE MED USD 500 PER ÅR FRA OG MED 1. JUNI 2019; OG DITT ANSVAR FOR TYVERI VIL IKKE OVERSTIGE USD 2000 MED MINDRE DET FASTSLÅS AT DU ELLER EN AUTORISERT FØRER UNNLOT Å UTØVE ORDINÆR FORSIKTIGHET VED BESITTELSE AV BILEN ELLER BEGIKK ELLER BISTO I TYVERIET. VED LEIE AV BIL MED VEILEDENDE UTSALGSPRIS PÅ MER ENN USD 50 000 VIL DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE AV ANDRE ÅRSAKER ENN TYVERI, OG PÅ GRUNN AV TYVERI, IKKE OVERSTIGE USD 47 500 FRAM TIL 30. SEPTEMBER 2019, HVIS GRENSE VIL ØKE MED USD 2500 PER ÅR FRA OG MED 1. OKTOBER 2019

3. FOR UTLEIEAVTALER I INDIANA VIL DU IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR MER ENN (1) TAP ELLER SKADE PÅ BILEN OPP TIL DENS RIMELIGE MARKEDSVERDI SOM RESULTAT AV KOLLISJONEN, TYVERIET ELLER HÆRVERKET, (2) TAP AV BRUK AV BILEN, HVIS DU ER ANSVARLIG FOR SKADE, (3) FAKTISKE KOSTNADER FOR TAUING, OPPBEVARING OG BESLAGLEGGING BETALT AV HERTZ, HVIS DU ER ANSVARLIG FOR SKADE, OG (4) EN ADMINISTRASJONSKOSTNAD.

4. VED LEIE I NEVADA (A) VIL DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN IKKE OVERSTIGE BILENS VIRKELIGE MARKEDSVERDI PÅ DET TIDSPUNKTET BILEN MISTES ELLER SKADES, PLUSS FAKTISKE KOSTNADER FOR TAUING, OPPBEVARING OG BESLAGLEGGING, ADMINISTRASJONSGEBYR OG AVSAVNSGODTGJØRELSE, UANSETT UTNYTTELSE AV BILPARKEN; (B) VIL DITT ANSVAR FOR SKADE PÅ BILEN OG AVSAVN AV BILEN SOM FØLGE AV HÆRVERK SOM IKKE ER KNYTTET TIL TYVERI AV BILEN OG IKKE ER FORÅRSAKET AV DEG, IKKE OVERSTIGE USD 2500; OG (C) ER DU IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN SOM FØLGE AV TYVERI ELLER HÆRVERK KNYTTET TIL TYVERIET HVIS DU ER I BESITTELSE AV TENNINGSNØKKELEN ELLER DU KONSTATERER AT TENNINGSNØKKELEN IKKE VAR I BILEN PÅ TYVERITIDSPUNKTET, DU SENDER INN EN OFFISIELL TYVERIRAPPORT TIL POLITIET INNEN 24 TIMER ETTER AT DU FANT UT OM TYVERIET, OG DU SAMARBEIDER MED HERTZ OG POLITIET VED Å GI OPPLYSNINGER OM TYVERIET, OG VERKEN DU ELLER EN AUTORISERT FØRER BEGIKK ELLER BISTO I TYVERIET.

5. VED LEIE SOM BEGYNNER I NEW YORK: MERKNAD: DENNE KONTRAKTEN TILBYR, MOT EN EKSTRA KOSTNAD, KJØRETØYSBESKYTTELSE SOM TILVALG SOM DEKKER DITT ØKONOMISKE ANSVAR FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV LEIEBILEN. KJØP AV KJØRETØYSBESKYTTELSE SOM TILVALG ER VALGFRITT OG KAN AVVISES. DET ANBEFALES AT DU VURDERER NØYE OM DU SKAL KJØPE DENNE BESKYTTELSEN HVIS DU HAR KOLLISJONSFORSIKRING FOR LEIEBIL VIA KREDITTKORT ELLER BILFORSIKRING. FØR DU BESTEMMER DEG FOR OM DU VIL KJØPE KJØRETØYSBESKYTTELSE SOM TILVALG, KAN DET VÆRE LURT Å FASTSLÅ OM KREDITTKORTET ELLER BILFORSIKRINGEN DIN DEKKER SKADE PÅ LEIEBILEN OG EGENANDELEN I DENNE DEKNINGEN. VED LEIE SOM BEGYNNER I NEW YORK: (A) DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN VIL IKKE OVERSTIGE DET LAVESTE AV (1) DE FAKTISKE OG RIMELIGE KOSTNADENE SOM HERTZ HAR PÅDRATT SEG FOR REPARASJON AV BILEN ELLER SOM HERTZ VILLE HA PÅDRATT SEG HVIS BILEN BLE REPARERT, SOM SKAL INKLUDERE ALLE RABATTER, PRISREDUKSJONER OG JUSTERINGER SOM HERTZ HAR TILGJENGELIG; OG (2) BILENS VIRKELIGE MARKEDSVERDI PÅ DET TIDSPUNKTET BILEN MISTES ELLER SKADES, FRATRUKKET EVENTUELL NETTO SALGSGEVINST.

6. FOR UTLEIEAVTALER PÅBEGYNT I WISCONSIN (A) ER DU IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ BILEN ANNET ENN SKADE (x) SOM FØLGE AV EN ULYKKE MENS BILEN ER UNDERLAGT DENNE AVTALEN ELLER (y) SOM ER FORÅRSAKET FORSETTLIG, VED UFORSVARLIG ELLER UAKTSOM ATFERD AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR, OG (B) VIL DITT ANSVAR IKKE I NOE TILFELLE OVERSKRIDE DEN RIMELIGE MARKEDSPRISEN AV BILEN UMIDDELBART FØR SKADEN OPPSTÅR, FRATRUKKET BILENS SKROTINGSVERDI, PLUSS FAKTISKE KOSTNADER FOR TAUING, OPPBEVARING I IKKE MER ENN TO DAGER.

DITT ANSVAR KAN OGSÅ VÆRE BEGRENSET I ANDRE RETTSKRETSER.
d. HVIS DU HAR KJØPT DEN VALGFRIE ANSVARSFRASKRIVELSEN VED TAP/SKADE (LDW), SOM IKKE ER EN FORSIKRING, VIL HERTZ IKKE HOLDE DEG ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN, UNNTATT SOM BESKREVET I UNDERAVSNITT 4(e) NEDENFOR. I RETTSKRETSER DER SALG AV LDS ER REGULERT ELLER FORBUDT, VIL DEN LOVEN REGULERE DITT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN. PER 1. JUNI 2019 ER DET INGEN EGENANDEL I LDW SOM KJØPES VIA PROGRAMMET FOR LEIE SOM STARTER I USA. LDW ER UNDERLAGT EN EGENANDEL FOR PÅBEGYNTE UTLEIEDAGER I CANADA. I FREMTIDEN KAN EGENANDELER ILEGGES UTEN VARSEL, OG DERETTER ENDRES FRA TID TIL ANNEN SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, MEN KUN HVIS DE PÅLAGTE EGENANDELENE ER OPPFØRT I UTLEIEHISTORIKKEN FOR DE UTLEIENE DE GJELDER.

LDW MEDFØRER EN EKSTRA AVGIFT. PER 1. JUNI 2019 ER DEN MAKSIMALE KOSTNADEN FOR LDW PÅ DE FLESTE HERTZ-KONTORER USD 89,99 FOR HVER PÅBEGYNTE DAG I USA (USD 32 846,35 PÅ ÅRSBASIS) ELLER CAD 38,99 FOR HVER PÅBEGYNTE DAG I CANADA (CAD 14 231,35 PÅ ÅRSBASIS). EN SPESIELL, HØYERE LDW-KOSTNAD PÅ USD 99,99 ELLER MINDRE FOR HVER HELE ELLER DELVISE UTLEIEDAG I USA (USD 36 496,35 ELLER MINDRE PÅ ÅRSBASIS) ELLER CAD 38,99 FOR HVER HELE ELLER DELVISE UTLEIEDAG I CANADA (CAD 14.231,35 PÅ ÅRSBASIS) GJELDER FOR UTLEIE AV SPESIFIKKE LUKSUSBILER OG ANDRE BILER AV HØY VERDI. ALLE KOSTNADER KAN ENDRES UTEN VARSEL.

KJØP AV LDW ER IKKE OBLIGATORISK FOR Å LEIE EN BIL OG KAN AVSLÅS. DIN EGEN FORSIKRING (ELLER FORSIKRINGEN TIL EN AUTORISERT OPERATØR) KAN DEKKE HELE ELLER EN DEL AV DITT ØKONOMISKE ANSVAR (ELLER ANSVARET TIL DEN AUTORISERTE OPERATØREN) FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN. FØR DU BESTEMMER DEG FOR Å KJØPE LDW, ANBEFALER VI AT DU TAR KONTAKT MED DIN FORSIKRINGSGIVER OG/ELLER UNDERSØKER DIN BILFORSIKRING OG DEN TIL NOEN AUTORISERT OPERATØR FOR Å BESTEMME OM FORSIKRINGEN TILBYR DEKNING FOR TAP ELLER SKADE PÅ UTLEIEBIL, OG HVIS SÅ ER TILFELLE, VILKÅRENE OG OMFANGET AV EN SLIK DEKNING, HERUNDER EGENANDELSBELØPET OG EVENTUELLE ANDRE BEGRENSNINGER OG RABATTER. DU OPPFORDRES TIL Å SJEKKE OM DU TILBYS NOEN SLIK DEKNING IHT. AVTALEN FOR KREDITTKORTET DU BRUKER TIL Å BETALE FOR UTLEIEN ELLER FRA NOEN ANNEN FORSIKRING, OG HVIS SÅ ER TILFELLE, VILKÅRENE OG OMFANGET AV SLIK DEKNING.

VED LEIE SOM BEGYNNER I NEW YORK: VED LEIE PÅ TO ELLER FLERE DAGER KAN DU OPPHEVE LDW KOSTNADSFRITT INNEN 24 TIMER ETTER KJØPET FORUTSATT AT DU (i) MØTER OPP PERSONLIG MED BILEN I EN HVILKEN SOM HELST HERTZ-FILIAL FOR INSPEKSJON, OG (ii) SKRIVER UNDER ET AVBESTILLINGSSKJEMA. ETTER 24 TIMER ETTER KJØPET KAN DU OPPHEVE LDW FORUTSATT AT DU (i) MØTER OPP PERSONLIG MED BILEN I EN HVILKEN SOM HELST HERTZ-FILIAL FOR INSPEKSJON, (ii) OPPHEVER LDW SKRIFTLIG OG (iii) BETALER KOSTNADENE FOR LDW FOR ALLE PÅBEGYNTE DAGER DA LDW VAR GYLDIG.

e. BRUK AV BILEN PÅ EN MÅTE SOM ER FORBUDT I PARAGRAF 5 I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE VIL, I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER, FØRE TIL AT ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP/SKADE (LOSS DAMAGE WAIVER - LDW) BLIR UGYLDIG, SLIK AT DU HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEEN SOM ER EN FØLGE AV DEN ULOVLIGE BRUKEN.

FOR UTLEIE SOM STARTER I CALIFORNIA, VIL DIN LDW, DERSOM DU HAR SAMTYKKET TIL DEN, BLI UGYLDIG, MEN DU VIL KUN VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN VED FØLGENDE OMSTENDIGHETER: i) SKADE ELLER TAP SOM FØLGER AV (A) FORSETTLIG, BEVISST, UAKTSOM ELLER UFORSVARLIG ATFERD FRA DIN ELLER EN AUTORISERT OPERATØRS SIDE, (B) KJØRING AV BILEN, NÅR DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR SOM ER PÅVIRKET AV NARKOTISKE STOFFER/LEGEMIDLER ELLER ALKOHOL, SOM INNEBÆRER BRUDD PÅ LOVENE I DEN DELSTATEN DER TAPET ELLER SKADEN SKJER (I CALIFORNIA ER GJELDENDE LOV AVSNITT 23152 AV CALIFORNIA VEHICLE CODE), (C) AT DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR BRUKER BILEN TIL Å TAUE ELLER SKYVE NOE, ELLER (D) AT BILEN KJØRES AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR PÅ EN VEI SOM IKKE HAR FAST DEKKE HVIS SKADEN ELLER TAPET ER EN DIREKTE FØLGE AV VEI- ELLER KJØREFORHOLDENE, (ii) SKADE ELLER TAP SKJER MENS BILEN (A) BRUKES TIL KOMMERSIELL LEIE, (B) BRUKES I SAMMENHENG MED ATFERD SOM ER EN FORBRYTELSE SOM MED RETTE KAN FØRE TIL TILTALE, (C) ER INVOLVERT I EN FARTSTEST ELLER KONKURRANSE ELLER I ØVELSESKJØRING, (D) KJØRES AV EN PERSON SOM IKKE ER DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR ELLER (E) KJØRES UTENFOR USA ELLER CANADA, BORTSETT FRA HVIS DU FØRST HAR INNHENTET SPESIFIKK SKRIFTLIG TILLATELSE FRA HERTZ TIL Å GJØRE DETTE, EN TILLATELSE HERTZ ETTER EGET SKJØNN KAN UNNLATE Å GI, ELLER (iii) HVIS DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR HAR (A) GITT HERTZ BEDRAGERSK INFORMASJON ELLER (B) GITT FEILAKTIG INFORMASJON OG HERTZ IKKE VILLE HA LEID UT BILEN HVIS DE I STEDET HADDE FÅTT KORREKT INFORMASJON.

FOR UTLEIE SOM STARTER I CALIFORNIA, VIL DIN LDW, DERSOM DU HAR SAMTYKKET TIL DEN, BLI UGYLDIG, MEN DU VIL KUN VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN VED FØLGENDE OMSTENDIGHETER: i) SKADE ELLER TAP SOM FØLGER AV (A) FORSETTLIG, BEVISST, UAKTSOM ELLER UFORSVARLIG ATFERD FRA DIN ELLER EN AUTORISERT OPERATØRS SIDE, (B) KJØRING AV BILEN, NÅR DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR SOM ER PÅVIRKET AV NARKOTISKE STOFFER/LEGEMIDLER ELLER ALKOHOL, SOM INNEBÆRER BRUDD PÅ LOVENE I DEN DELSTATEN DER TAPET ELLER SKADEN SKJER (I CALIFORNIA ER GJELDENDE LOV AVSNITT 23152 AV CALIFORNIA VEHICLE CODE), (C) AT DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR BRUKER BILEN TIL Å TAUE ELLER SKYVE NOE, ELLER (D) AT BILEN KJØRES AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR PÅ EN VEI SOM IKKE HAR FAST DEKKE HVIS SKADEN ELLER TAPET ER EN DIREKTE FØLGE AV VEI- ELLER KJØREFORHOLDENE, (ii) SKADE ELLER TAP SKJER MENS BILEN (A) BRUKES TIL KOMMERSIELL LEIE, (B) BRUKES I SAMMENHENG MED ATFERD SOM ER EN FORBRYTELSE SOM MED RETTE KAN FØRE TIL TILTALE, (C) ER INVOLVERT I EN FARTSTEST ELLER KONKURRANSE ELLER I ØVELSESKJØRING, (D) KJØRES AV EN PERSON SOM IKKE ER DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR ELLER (E) KJØRES UTENFOR USA ELLER CANADA, BORTSETT FRA HVIS DU FØRST HAR INNHENTET SPESIFIKK SKRIFTLIG TILLATELSE FRA HERTZ TIL Å GJØRE DETTE, EN TILLATELSE HERTZ ETTER EGET SKJØNN KAN UNNLATE Å GI, ELLER (iii) HVIS DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR HAR (A) GITT HERTZ BEDRAGERSK INFORMASJON ELLER (B) GITT FEILAKTIG INFORMASJON OG HERTZ IKKE VILLE HA LEID UT BILEN HVIS DE I STEDET HADDE FÅTT KORREKT INFORMASJON.

FOR UTLEIE SOM STARTER I MINNESOTA VIL DIN LDW, DERSOM DU HAR SAMTYKKET TIL DEN, BLI UGYLDIG, MEN DU VIL KUN BLI HOLDT ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN UNDER FØLGENDE OMSTENDIGHETER: (i) DU OG EN AUTORISERT OPERATØR BEGÅR BEVISST ELLER UAKTSOMT MISLIGHOLD SOM BLANT ANNET KAN INKLUDERE UFORSVARLIG ATFERD, SOM FOR EKSEMPEL: UNNLATE Å BRUKE BILBELTER, BRUKE BILEN MED FOR TUNG ELLER STOR LAST, UTLEIE AV BILEN TIL TRANSPORT AV PERSONER ELLER EIENDOM, KJØRING PÅ VEIER UTEN FAST DEKKE ELLER Å FORLATE BILEN UTEN Å FJERNE NØKLENE ELLER Å LUKKE OG LÅSE ALLE DØRER, BILVINDUER OG BAGASJEROMMET ELLER HVIS BILEN BLIR UTSATT FOR HÆRVERK ELLER BLIR STJÅLET, (ii) SKADEN ELLER TAPET ER UOMTVISTELIG EN FØLGE AV AT DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR HAR KJØRT BILEN I EN JURIDISK DEFINERT BERUSET TILSTAND ELLER PÅVIRKET AV ULOVLIGE STOFFER, SLIK DETTE DEFINERES ELLER FASTSLÅS I LOVGIVNINGEN I DEN STATEN DER TAPET ELLER SKADEN SKJEDDE, (iii) SKADEN ELLER TAPET ER UOMTVISTELIG EN FØLGE AV AT DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR TAUER ELLER SKYVER NOE MED BILEN, (iv) SKADEN ELLER TAPET SKJER NÅR BILEN BLIR BRUKT TIL KOMMERSIELL LEIE, (v) SKADEN ELLER TAPET SKJER PÅ GRUNN AV AT BILEN BLIR BRUKT TIL Å BEGÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER INNBLANDET I EN KRIMINELL HANDLING DER BRUKEN AV BILEN I VESTENTLIG GRAD ER RELATERT TIL DEN KRIMINELLE AKTIVITETEN. (FOR AT DENNE BESTEMMELSEN SKAL GJELDE MÅ DEN KRIMINELLE AKTIVITETEN BLI KLASSIFISERT SOM EN FORBRYTELSE I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DEN STATEN DER DEN KRIMINELLE AKTIVITETEN SKJER), (vi) SKADEN ELLER TAPET SKJER MENS BILEN ER INVOLVERT I EN FARTSTEST, ET BILLØP ELLER I ØVELSESKJØRING, (vii) SKADEN ELLER TAPET SKJER MENS BILEN KJØRES UTENFOR USA ELLER CANADA, BORTSETT FRA DER DENNE AVTALEN UTTRYKKELIG TILLATER DETTE, (viii) HVIS SKADEN ELLER TAPET RAMMER EN BIL OG DU HAR GITT BEDRAGERSK ELLER FEILAKTIG INFORMASJON OG HERTZ IKKE VILLE HA LEID UT BILEN HVIS DE HADDE FÅTT KORREKT INFORMASJON, ELLER (ix) SKADEN ELLER TAPET SKJER MENS BILEN KJØRES AV EN UAUTORISERT OPERATØR.

FOR UTLEIE SOM STARTER I NEVADA VIL DIN LDW, DERSOM DU HAR SAMTYKKET TIL DEN, BLI UGYLDIG, MEN DU VIL KUN BLI HOLDT ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN UNDER FØLGENDE OMSTENDIGHETER: (i) TAPET ELLER SKADEN ER FORÅRSAKET AV (A) FORSETTLIG, BEVISST, UAKTSOM ELLER HENSYNSLØS ATFERD FRA DIN ELLER EN AUTORISERT OPERATØRS SIDE, (B) AT DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR KJØRER BILEN PÅVIRKET AV NARKOTISKE STOFFER/LEGEMIDLER ELLER ALKOHOL OG SÅLEDES BRYTER LOVEN I DEN STATEN DER TAPET ELLER SKADEN SKJER (I NEVADA ER DEN GJELDENDE LOVEN AVSNITT 484.379 AV THE NEVADA REVISED STATUTES), (C) DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR BRUKER BILEN TIL Å TAUE ELLER SKYVE NOE ELLER (D) BILEN KJØRES AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR PÅ EN VEI UTEN FAST DEKKE OG SKADEN ER EN DIREKTE FØLGE AV VEI- ELLER KJØREFORHOLDENE, (ii) SKADEN ELLER TAPET SKJEDDE DA BILEN (A) BLE BRUKT TIL LEIE, (B) BLE BRUKT I FORBINDELSE MED ATFERD SOM ER EN FORBRYTELSE, (C) VAR INVOLVERT I EN FARTSTEST ELLER KONKURRANSE ELLER TIL ØVELSESKJØRING, (D) BLE KJØRT AV EN ANNEN PERSON ENN DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR ELLER (E) BLE KJØRT UTENFOR USA OG CANADA, DERSOM DU IKKE PÅ FORHÅND HADDE INNHENTET EN SPESIFIKK SKRIFTLIG TILLATELSE TIL Å GJØRE DETTE FRA HERTZ, EN TILLATELSE HERTZ ETTER EGET SKJØNN KAN UNNLATE Å GI, ELLER (iii) HVIS BILEN BLE UTLEID PÅ GRUNNLAG AV BEDRAGERSK INFORMASJON GITT TIL HERTZ AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR, ELLER PÅ GRUNNLAG AV FEILAKTIG INFORMASJON GITT TIL HERZ AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR HVIS HERTZ IKKE VILLE HA LEID UT BILEN HVIS DE HADDE FÅTT KORREKT INFORMASJON.

VED UTLEIE SOM BEGYNNER I NEW YORK, HVIS DU HAR AKSEPTERT LDW, VIL LDW VÆRE OPPHEVET OG DU VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE PÅ BILEN KUN UNDER FØLGENDE OMSTENDIGHETER: (i) TAPET ELLER SKADEN ER FORÅRSAKET MED FORSETT ELLER SOM RESULTAT AV SJÅFØRENS FORSETTLIGE, FORMÅLSLØSE ELLER UFORSVARLIGE OPPFØRSEL; (ii) TAPET ELLER SKADEN SKYLDES AT FØREREN ER BERUSET ELLER SVEKKET AV ALKOHOL ELLER NARKOTIKA UNDER BETJENTING AV BILEN; (iii) HERTZ INNGIKK LEIETRANSAKSJONEN BASERT PÅ UREDELIGE ELLER VESENTLIG FALSKE OPPLYSNINGER GITT AV DEG ELLER EN AUTORISERT FØRER; (iv) TAPET ELLER SKADEN OPPSTÅR VED BRUK AV BILEN TIL Å BEGÅ EN FORBRYTELSE ANNET ENN EN TRAFIKKOVERTREDELSE; (v) TAPET ELLER SKADEN OPPSTÅR VED BRUK AV BILEN TIL Å FRAKTE PERSONER ELLER EIENDOMMER MOT BETALING, TIL Å SKYVE ELLER SLEPE NOE, FOR DELTAKELSE I EN FARTSTEVLING, TIL KJØRING I TERRENG ELLER FOR FØREROPPLÆRING; (vi) TAPET ELLER SKADEN OPPSTÅR SOM FØLGE AV AT BILEN BRUKES AV EN PERSON ANNET ENN DEG, EN AUTORISERT FØRER, DIN FORELDER ELLER SVIGERFORELDER MED BEVILLING, DITT BARN MED BEVILLING SOM ER OVER 18 ÅR OG PERMANENT BOR I SAMME HUSSTAND SOM DEG, ELLER EN PARKERINGSVAKT MOT KOMPENSASJON OG SOM NORMAL DEL AV ARBEIDET; (vii) TAPET ELLER SKADEN OPPSTÅR VED BRUK AV BILEN UTENFOR USA ELLER CANADA UTEN FØRST Å HA INNHENTET SPESIFIKK SKRIFTLIG TILLATELSE FRA HERTZ, SOM KAN NEKTE DENNE TILLATELSEN ETTER EGET SKJØNN; ELLER (viii) DU ELLER EN AUTORISERT FØRER HAR UNNLATT Å OPPFYLLE KRAVENE FOR RAPPORTERING AV SKADE ELLER TAP SOM ANGITT I UNDERAVSNITT 5 AV PARAGRAF 396-Z I NEW YORK GENERAL BUSINESS LAW.

f. VED OPPSTART AV UTLEIEN KAN DU FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON SOM KAN PÅVIRKE DIN BESLUTNING OM Å KJØPE ELLER AVSLÅ EN LDW I DEN RETTSKRETSEN DER UTLEIEN BEGYNNER. DENNE YTTERLIGERE INFORMASJONEN KAN VISES I DIN UTLEIEHISTORIKK ELLER I ET SEPARAT NOTAT. DU MÅ LESE DENNE INFORMASJONEN GRUNDIG FØR OPPSTART AV UTLEIEN. HVIS DU HAR AVSLÅTT EN LDW I REGISTRERINGEN DIN, KAN DU LIKEVEL KJØPE EN LDW FOR EN SPESIFIKK UTLEIE VED Å INFORMERE EN HERTZ-PRESENTANT OM DIN BESLUTNING VED OPPSTART AV UTLEIENOG FÅ REPRESENTANTEN TIL Å ENDRE UTLEIEHISTORIKKEN SLIK AT DEN GJENSPEILER DITT VALG. PÅ SAMME MÅTE KAN DU, HVIS DU HAR SAMTYKKET I EN LDW I REGISTRERINGEN DIN, VELGE Å AVSLÅ EN LDW FOR EN SPESIFIKK UTLEIE VED Å FÅ EN REVIDERT UTLEIEHISTORIKK/-AVTALE AV EN HERTZ-REPRESENTANT VED OPPSTART AV UTLEIEN.

g. DU GIR HERTZ EN BEGRENSET FULLMAKT TIL Å INNSENDE KRAV OM ERSTATNING FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV BILEN TIL FORSIKRINGSSELSKAPET DITT. FOR UTLEIE SOM STARTER I NEW MEXICO ELLER NEW YORK KAN DU, HVIS BILFORSIKRINGEN DIN INKLUDERER SLIK DEKNING, BE OM AT HERTZ SENDER INN KRAV TIL FORSIKRINGSSELSKAPET DITT SOM DIN REPRESENTANT.

  5. ULOVLIG BRUK AV BILEN

VERKEN DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØRMÅ:

a. TILLATE AT BILEN BRUKES AV ANDRE ENN DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR,

b. MED OVERLEGG ØDELEGGE, SKADE ELLER BISTÅ MED TYVERI AV BILEN,

c. BRINGE ELLER PRØVE Å BRINGE BILEN TIL MEXICO ELLER ET ANNET STED UTENFOR USA ELLER CANADA, BORTSETT FRA DER DETTE ER UTTRYKKELIG TILLATT I DENNE AVTALEN,

d. DELTA I FORSETTLIG ELLER FORMÅLSLØS OPPFØRSEL, HERUNDER BLANT ANNET UFORSVARLIG OPPFØRSEL SÅ SOM: UNNLATELSE AV Å BRUKE SIKKERHETSBELTE, UNNLATELSE AV Å BRUKE BARNESETE ELLER ANNEN BARNESIKRING DER DET ER LOVPÅLAGT, BRUK AV BILEN NÅR DEN ER OVERLASTET ELLER MED FLERE PASSASJERER ENN ANTALL SIKKERHETSBELTER I BILEN, BRUK UTENFOR ASFALTERT VEI ELLER PÅ VEI SOM IKKE VEDLIKEHOLDES REGELMESSIG, BRUK AV BILEN MED FEIL TYPE DRIVSTOFF, DVS. DIESEL I EN BENSINMOTOR ELLER BENSIN I EN DIESELMOTOR, DET Å FORLATE BILEN UTEN Å TA MED NØKKELEN, OG UNNLATELSE AV Å LUKKE OG LÅSE ALLE DØRER, BILVINDUER ELLER BAGASJEROMMET;

e. BRUKE ELLER GI TILLATELSE TIL Å BRUKE BILEN TIL:
1. PERSONER SOM HAR EN PROMILLE SOM ER OVER DEN LOVBESTEMTE GRENSEN ELLER ER PÅVIRKET AV ALKOHOL, NARKOTISKE STOFFER ELLER ANDRE INNTATTE STOFFER SOM KAN PÅVIRKE EN PERSONS EVNE TIL Å KJØRE TRYGT PÅ EN NEGATIV MÅTE,

2. FOR NOE FORMÅL SOM RETTMESSIG KAN TILTALES SOM EN FORBRYTELSE, SÅ SOM ULOVLIG TRANSPORT AV PERSONER, NARKOTIKA ELLER SMUGLERGODS ELLER EN DIREKTE ELLER INDIREKTE TERRORHANDLING SOM INNEBÆRER Å VOLDE ELLER TRUE MED SKADE, UANSETT ART OG UANSETT MIDDEL, SOM GJØRES ELLER HEVDES Å GJØRES HELT ELLER DELVIS FOR POLITISKE, RELIGIØSE, IDEOLOGISKE ELLER LIGNENDE FORMÅL;

3. Å TAUE ELLER SKYVE NOE,

4. FARTSTEST, FARTSKONKURRANSE, RACE, RALLY, UTHOLDENHETSLØP ELLER DEMONSTRASJON,

5. ØVELSESKJØRINGSAKTIVITETER,

6. FOR Å FRAKTE PERSONER ELLER EIENDELER MOT BETALING (DVS. MOT EN AVGIFT ELLER GEBYR), MED MINDRE DETTE ER SPESIFIKT GODKJENT SKRIFTLIG AV HERTZ;

7. HVIS BILEN ER LEVERT FRA HERTZ PÅ GRUNNLAG AV BEDRAGERI ELLER URIKTIGE OPPLYSNINGER, ELLER

8. Å TRANSPORTERE FARLIGE MATERIALER (UTOVER DET SOM ER VANLIGE MENGDER AV MATERIALER SOM BRUKES I DRIFTEN AV BILEN OG ER LAGRET I DE BEHOLDERNE SOM ER STILT TIL DISPOSISJON FOR DEM), EKSPLOSIVE STOFFER, BIOLOGISK AKTIVE STOFFER SOM ER HELSEFARLIGE FOR MENNESKER ELLER RADIOAKTIVE STOFFER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE BIOLOGISK AKTIVE ELLER ANDRE, RELATERTE FORMÅL,

f. UTLEIE PÅ HAWAII, BRINGE ELLER FORSØKE Å BRINGE BILEN BORT FRA HAWAII-ØYENE, OG

g. UTLEIE I PUERTO RICO ELLER ST. THOMAS, BRINGE ELLER FORSØKE Å BRINGE BILEN BORT FRA UTLEIEØYA.

ALL BRUK AV BILEN PÅ EN MÅTE SOM ER FORBUDT I PARAGRAF 5:

i. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER, FØRE TIL AT DU TAPER FORDELER MED HENSYN TIL ALLE BEGRENSINGER I FORHOLD TIL DITT ANSVAR FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ BILEN, SELV OM DU HAR SAMTYKKET TIL LDW.

ii. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER, FØRE TIL UGYLDIGGJØRING AVDINE PERSONLIGE ULYKKESFORSIKRINGER (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE -“PAI”) OG PERSONLIG EFFEKT-FORSIKRING (PERSONAL EFFECTS COVERAGE -“PEC”), EKSTRA ANSVARSFORSIKRING (LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT - “LIS”), AKUTT SYKDOMSFORSIKRING (EMERGENCY SICKNESS PROTECTION - “ESP”) OG ANNEN ANSVARSFORSIKRING SOM TILBYS AV HERTZ SOM DEL AV DENNE AVTALEN, OG

iii. UTGJØRE ET BRUDD PÅ DENNE AVTALEN OG GJØRE DEG ANSVARLIG I HELE DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER FOR FAKTISKE SKADER OG FØLGESKADER HERTZ MÅTTE LIDE PÅ GRUNN AV DETTE BRUDDET, SAMT RELATERTE KOSTNADER OG ADVOKATSALÆRER HERTZ’ MÅTTE PÅDRA SEG.

6.  BETALING AV KOSTNADER  
Du eller en annen person, firma eller annen enhet du, med Hertz’ samtykke, uttrykkelig angir som betaler av alle kostnader som måtte påløpe under denne avtalen (“kostnader”) er sammen og individuelt ansvarlige for betaling av alle kostnader. Hvis du anviser at kostnader skal faktureres en person, et firma eller en annen enhet, indikerer du at du er bemyndiget til å gjøre dette. Kostnader som ikke betales i tide, som angitt i denne avtalen, kan bli tillagt en avgift for for sen betaling. Du kan også bli avkrevd en avgift for sjekker som brukes til betaling av kostnader som returneres ubetalt til Hertz og avgifter for kreditt-, debet- eller verdikort/forhåndsbetalt kort/gavekort som ikke dekkes av kortutstederen.

Betaling for alle kostnader skal finne sted ved utleieslutt, kontant eller med kredittkort, debetkort eller med et annet betalingsmiddel godkjent av Hertz. Det kan imidlertid gjelde spesielle regler for utleie som betales med forhåndsbetalte verdikort eller kuponger — se nedenfor. Du kan bli bedt om å fremvise et kreditt-, eller debet-/sjekkort når utleien starter og måtte samtykke til å gi Hertz tillatelse til å fakturere avgifter for denne bilen. Ved å angi en betalingsmetode bemyndiger du Hertz til å utføre en kredittsjekk og/eller sjekke andre datakilder som kan identifisere risiko forbundet med utleie av en bil til deg. Hertz kan avslå utleie på bakgrunn av denne informasjonen. Verdikort/forhåndsbetalte kort/gavekort kvalifiserer ikke alltid for utleie, men disse korttypene kan brukes til betaling ved avlevering. Kostnader Hertz ikke kjenner til ved utleieslutt skal betales av deg, eller av den personen, det firmaet eller den andre enheten slike kostnader skal faktureres til, omgående etter mottak av en faktura eller ved å belaste det første kreditt- eller debetkortet som er spesifisert i din registrering som hadde tilgjengelig kreditt eller midler på utleietidspunktet (eller det første kreditt- eller debetkortet som er spesifisert i din registrering som har tilstrekkelig tilgjengelig kreditt eller midler for å dekke alle kostnader på faktureringstidspunktet), selv om kontanter, et annet kreditt-, debet- eller verdikort/forhåndsbetalt kort/gavekort ble brukt til å betale for kostnader ved utleieslutt. Betaling av kostnader ved bruk av et kreditt-, debet- eller verdikort/forhåndsbetalt kort/gavekort er underlagt vilkårene i din avtale med kortutstederen. DU BEMYNDIGER HERTZ TIL (1) Å PÅ UTLEIETIDSPUNKTET RESERVERE EN KREDITT HOS ELLER Å INNHENTE AUTORISERING FRA UTSTEDEREN AV DET FØRSTE KREDITT- ELLER DEBETKORTET SOM BLE SPESIFISERT I DIN REGISTRERING SOM HAR TILGJENGELIG KREDITT ELLER MIDLER, FOR ET RIMELIG BELØP SOM ER HØYERE ENN DE BEREGNEDE KOSTNADENE, MED FRATREKK AV EVENTUELLE GJELDENDE RABATTER ELLER KAMPANJER SOM GJELDER PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET OG (2) AVGREGNE ETT ELLER FLERE VERDIKORT ELLER BETALINGSSLIPPER MOT DETTE KORTET (ELLER MOT DET FØRSTE KORTET SOM ER SPESIFISERT I DIN REGISTRERING SOM HAR TILSTREKKELIG TILGJENGELIG KREDITT ELLER MIDLER FOR Å DEKKE ALLE KOSTNADER PÅ FAKTURERINGSTIDSPUNKTET) FOR ALLE FAKTISKE KOSTNADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KOSTNADER FOR SKADER PÅ BILEN, DER LOVEN TILLATER DETTE) VED UTLEIESLUTT. HVIS ET DEBETKORT ER SPESIFISERT I DIN REGISTRERING ELLER BRUKES SOM KVALIFIKASJON FOR UTLEIE, SKAL HERTZ IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR AVGIFTER I FORBINDELSE MED OVERTREKKING AV KONTOEN ELLER FOR ANDRE TAP ELLER ERSTATNINGSANSVAR DU MÅTTE PÅDRA DEG I TILFELLE DU OVERTREKKER KONTOEN DIN ETTER AT HERTZ MOTTAR EN AUTORISERING VED UTLEIESTART, DERSOM AUTORISERINGEN OVERGÅR DE FAKTISKE KOSTNADENE SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED UTLEIEN. DET KAN VÆRE EN FORSINKELSE MELLOM DET TIDSPUNKTET KORTUTSTEDEREN DIN MOTTAR KOSTNADENE DINE OG DET TIDSPUNKTET KORTUTSTEDEREN FRIGIR DET OVERSKYTENDE BELØPET.
Hertz kan revidere alle kostnader. Hvis det oppdages feil, er det du som skal betale det korrigerte beløpet. Hvis betalingsmetoden er bruk av kreditt- eller debetkort bemyndiger du Hertz til å korrigere kostnadene overfor kortutsteder. Hertz vil informere deg om en eventuell korreksjon.

Hertz kan fra tid til annen utstede forhåndsbetalte verdikort, kuponger eller kreditt, enten i form av dokumenter eller oppføringer i Hertz’ opptegnelser (“verdikort”), som kan brukes til å betale utleiekostnader i samsvar med de vilkår og betingelser som gjelder for verdikortet. Når du foretar en reservasjon, må du informere Hertz om at du har til hensikt å bruke et verdikort. Verdikort skal leveres inn når bilen avleveres hos Hertz. Kostnader som ikke dekkes av verdikortet, inkludert kostnader for valgfrie tjenester du har valgt i din registrering, vil bli belastet det første kreditt- eller debetkortet som ble spesifisert i din registrering som har tilgjengelig kreditt eller midler. Hertz har ingen plikt til å utstede verdikort. Det kan gjelde restriksjoner for bruk av verdikort.

7.  BEREGNING AV KOSTNADER
a. TIDSBESTEMTE KOSTNADER beregnes etter de satsene som er spesifisert i utleiehistorikken for dager, uker, måneder, ekstra timer og ekstra dager (inkludert dager i tillegg til en lengre, spesifisert tidsperiode). MINIMUM UTLEIEKOSTNAD ER FOR ÉN UTLEIEDAG. UTLEIEDAGER BESTÅR AV ÉN PÅFØLGENDE 24-TIMERSPERIODE SOM STARTER VED UTLEIESTART, ELLER EN DEL AV EN KALENDERDAG, SOM ANFØRT I UTLEIEHISTORIKKEN. Satsen for ekstra timer som vises i utleiehistorikken skal betales for hver hele time eller del av en time i tillegg til en utleiedag, til satsen for slike ekstra timer tilsvarer den dagsatsen for en ekstra dag som er spesifisert i utleiehistorikken. LEIEPRISEN KAN ØKES HVIS DU RETURNERER BILEN MER ENN 24 TIMER FØR ELLER 24 TIMER ETTER AVTALT RETURTID. SEN RETUR UTOVER 29 MINUTTERS FORSINKELSE MEDFØRER EKSTRA KOSTNADER PER TIME OG/ELLER DAG. Ekstra timer må kun betales hvis bilen avleveres 30 minutter eller mer etter starten på en ny utleiedag, men som anført i paragraf 3 kan, hvis bilen avleveres etter kontortid, kostnader fortsetter å påløpe til avleveringsstedet åpner igjen. HVIS DU UNNLATER Å OVERHOLDE NOEN AV DE VILKÅRENE SOM ER SPESIFISERT I UTLEIEHISTORIKKEN ANGÅENDE SPESIELLE SATSER, VIL DE UTLEIESATSENE SOM ELLERS GJELDER FOR HERTZ BLI FAKTURERT. Alle endringer av din avtalte avleveringstid, dato eller sted kan føre til en endring i den beregnede samlede satsen, dagsatsen eller timesatsen du fikk oppgitt.

b. AVGIFTER FOR MILES/KILOMETER, inkludert avgifter for ekstra miles/kilometer, hvis relevant, og er basert på den satsen per mile/kilometer som er spesifisert i utleiehistorikken. Antallet kjørte miles/kilometer beregnes ved å trekke fra den avstanden som ble avlest på bilens kilometerteller (odometer) ved utleiestart fra antall miles/kilometer som avleses når bilen avleveres. Tideler av miles/kilometer medregnes ikke. Satsen per mile/kilometer multipliseres så med antallet kjørte miles/kilometer, eller, i tilfelle ekstra miles/kilometer, med antallet miles/kilometer over det tillatte antallet miles/kilometer, som spesifisert i utleiehistorikken. Resultatet er miles-/kilometeravgiften.

c. EN SERVICEAVGIFT kan påløpe hvis du avleverer bilen et annet sted enn der du leide den.

d. KOSTNADER FOR LDW, PERS, PAI/PEC, ESP og LIS, hvis du har dette, skal betales i sin helhet for hver hele eller påbegynte del av en utleiedag, til de satsene som er spesifisert i utleiehistorikken.

e. SKATT, REFUSJON AV SKATT, REGISTRERINGSAVGIFTER, FLYPLASS- OG/ELLER HOTELLRELATERTE AVGIFTER OG INNKREVNINGSAVGIFTER, OFFENTLIGE ELLER ANDRE TILLEGGSAVGIFTER OG LIGNENDE AVGIFTER faktureres/innkreves etter de satsene som er spesifisert i utleiehistorikken eller i henhold til gjeldende lov.

f. VEIAVGIFTER, PARKERINGSAVGIFTER, TRAFIKKHENDELSER: DU ER ANSVARLIG FOR Å BETALE ALLE VEIAVGIFTER, PARKTERINGSAVGIFTER OG ALLE KOSTNADER OG PENGESTRAFFER I FORBINDELSE MED MANGLENDE BETALING AV VEIAVGIFTER, PARKERINGSAVGIFTER OG I FORBINDELSE MED TRAFIKKHENDELSER, ALLE UTGIFTER TIL BORTTAUING, SOM PARKERING PÅ INNTAUINGSTOMT OG ANDRE RELATERTE KOSTNADER OG AVGIFTER OG ALLE BØTER BILEN PÅLEGGES PÅ GRUNN AV DIN ELLER EN AUTORISERT OPERATØRS BRUK, INNEHAVELSE ELLER KJØRING AV BILEN. Du har autorisert Hertz til å videreformidle dine fakturerings-/utleieopplysninger og kreditt- eller debetkortinformasjon og informasjon om utleien din til American Traffic Solutions, Inc. og PlatePass, LLC utelukkende for det formål å kunne behandle og fakturere ubetalte vei-/bomavgifter og eventuelle overtredelser, bøter, straffer og avgifter (og for PlatePass-tjenester, hvis disse brukes). Du samtykker også i å holde Hertz og/eller American Traffic Solutions, Inc. og PlatePass, LLC skadesløs hvis de betaler forannevnte. Du samtykker også til å godtgjøre Hertz og/eller American Traffic Solutions Inc. og PlatePass LLC hvis de betaler det samme. Du samtykker til å betale fakturaer med ekspedisjonsgebyr (vanligvis USD 30) og andre avgifter som gjelder bompenger eller overtredelser i forbindelse med bomvei, parkering eller trafikk, og oppgi informasjon om deg til en domstol eller offentlig etat for hver ubetalte bomavgift og hver bompengebot, parkeringsbot eller annen bot du pådro deg under leien. Videre er du innforstått med at Hertz, American Traffic Solutions, Inc. og/eller PlatePass, LLC kan videreformidle dine personopplysninger, inkludert men ikke begrenset til, navnet ditt, adressen din og førerkortnummeret ditt til den offentlige myndigheten eller domstolen som er ansvarlig for å utstede eller inndrive ubetalte bøter eller forelegg for veiavgifts-, parkerings- eller andre forseelser som du pådrar deg mens du leier bilen. For billeie i hele USA, inkludert Hawaii: Serviceavgiftsbeløpet du blir fakturert hvis Hertz eller American Traffic Solutions, Inc. blir nødt til å betale for en slik overtredelse eller veiavgiftshendelse er opptil USD 42,00 per veiavgiftshendelse eller overtredelse. Vi anmoder deg å betale veiavgifter, bøter, forelegg og andre pengestraffer, gebyrer, tilleggsavgifter eller andre kostnader direkte til den gjeldende domstolen, lokale myndigheten eller annen relevant myndighet. 

g. INNHENTINGSKOSTNADER omfatter alle kostnader Hertz pådrar seg i forbindelse med å hente inn bilen under denne avtalen, eller hvis den beslaglegges av offentlig myndighet som en følge av din eller en autorisert operatørs eller en annen operatørs, med din, hans eller hennes tillatelse, bruk av bilen, inkludert, men ikke begrenset til, alle advokatsalærer og saksomkostninger.

h. INNKREVNINGSUTGIFTER omfatter alle kostnader Hertz pådrar seg ved innkreving av kostnader fra deg eller den personen som faktureres, inkludert, men ikke begrenset til alle advokatsalærer og saksomkostninger.

i. AVGIFTER FOR SEN BETALING kan bli lagt til alle utestående fakturaer som ikke betales innen 30 dager etter at Hertz har sendt en faktura per post til deg eller den personen som skal faktureres. En slik faktura kan enten bli sendt til deg eller til en annen adresse som ble spesifisert på utleietidspunktet eller til din eller deres faktureringsadresse i Hertz’ arkiver.

j. BØTER OG ANDRE UTGIFTER inkluderer, men er ikke begrenset til, bøter, forelegg, advokatsalærer og rettsomkostninger ilagt eller betalt av Hertz som en følge av din, en autorisert operatørs eller en annen operatørs, med din, hans eller hennes tillatelse, bruk av bilen.

k. KOSTNADER FOR TILLEGGSTJENESTER, som f.eks. Hertz’ integrerte navigasjonssystem NeverLost®, en annen GPS-enhet eller andre navigasjonssystemer og baby- og barneseter, hvis de brukes, vil bli fakturert i samsvar med de satsene som er spesifisert i utleiehistorikken. Kostnader for tilleggstjenester som det i utleiehistorikken er oppgitt dagsats for, faktureres og skal betales for hver hele eller påbegynte utleiedag.

l. AVGIFT FOR TIDLIG AVLEVERING på opptil USD 18,00 påløper hvis du avleverer bilen mer enn 24 timer før den tidligere avtalte dagen og tiden, og du ikke har informert oss om en slik endring mer enn 24 timer på forhånd ved å ringe Hertz på 1- 800-654-4174. Denne avgiften kommer i tillegg til eventuelle endringer i utleiesatsen som skjer som et resultat av at du har redusert utleietiden din.

m. AVGIFT FOR SEN AVLEVERING på opptil USD 15,00 per dag, opptil maksimalt fem (5) dager/USD 75,00 påløper hvis du avleverer bilen mer enn 24 timer etter den tidligere avtalte dagen og tiden, og du ikke har informert oss om en slik endring mer enn 24 timer på forhånd ved å ringe Hertz på 1- 800-654-4174. Denne avgiften kommer i tillegg til eventuelle endringer i utleiesatsen som skjer som et resultat av at du har forlenget utleietiden din.

n. AVLEVERINGSENDRINGSAVGIFT på USD 10,00 påløper hvis du avleverer bilen på et annet sted enn det som var planlagt eller hvis du avleverer den mer enn 24 timer før eller 12 timer etter den tidligere avtalte dagen og tiden, og informerer oss om at du skal avlevere bilen tidligere eller levere bilen på et annet sted mer enn 24 timer på forhånd av gjeldende avlevering eller om en forlengelse av utleietiden, informerer oss før avleveringsdagen og tiden som tidligere var avtalt ved å ringe 1- 800-654-4174 eller går inn og endrer det på Hertz.com. Denne avgiften kommer i tillegg til en eventuell satsøkning som skjer som et resultat av at du har endret avleveringsstedet eller varigheten av utleietiden din.

o. TAPTE NØKLER/NØKKELBRIKKE/UTLÅSING Hvis du mister nøklene/nøkkelbrikken til bilen, er det mulig at du må betale Hertz kostnaden for å erstatte nøkkelen eller nøkkelbrikken og kostnaden for levering av erstatningsnøkler/nøkkelbrikke (hvis dette er mulig) eller for å taue bilen til den nærmeste Hertz-filialen. Hvis du låser nøklene/nøkkelbrikken inn i bilen og ber om hjelp fra Hertz, er det mulig at du må betale Hertz kostnaden for levering av erstatningsnøkler/nøkkelbrikke (hvis det er mulig) eller for å taue bilen til den nærmeste Hertz-filialen.

p. TAPTE/ØDELAGTE GPS-ENHETER, BILSETER OSV. Hvis GPS- eller NeverLost-enheter, bilseter eller andre separat leide produkter går tapt, blir stjålet eller ødelagt mens du leier dem, må du informere Hertz om dette, og du vil være ansvarlig for å betale kostnadene for erstatning, levering og service.

q. RØYKAVGIFT. Hvis Hertz-medarbeidere slår fast at du har røykt i bilen (på grunn av lukt, resultater av teststrimler eller andre metoder) eller bilen lukter av sigarett-, marihuana- eller annen røyk, må du betale en avgift på USD 400,00.

r. ALLE ANDRE KOSTNADER som er spesifisert i utleiehistorikken faktureres etter de gjeldende satsene som er spesifisert I utleiehistorikken. Alle slike kostnader som er oppgitt i utleiehistorikken som dagsatser skal påløpe og betales for hver hele eller påbegynte utleiedag.

s. Kostnader vil fortsette å påløpe til bilen avleveres til Hertz, eller hvis bilen er stjålet, til du melder tyveriet både til politiet i den rettskretsen der tyveriet skjedde og til Hertz.

8. ALTERNATIVER FOR FYLLING AV DRIVSTOFF

A. FOR UTLEIE I USA. De fleste leiebiler fra Hertz har full drivstofftank, men ikke alltid. Alternativene for fylling av drivstoff er:

1. HVIS DU IKKE KJØPER DRIVSTOFF AV HERTZ VED OPPSTART AV UTLEIEN OG DU AVLEVERER BILEN MED MINST LIKE MYE DRIVSTOFF SOM DET VAR I DEN DA DU FIKK DEN UTLEVERT, betaler du ikke noe for drivstoff.

2. HVIS DU IKKE KJØPER DRIVSTOFF AV HERTZ VED UTLEIESTART OG DU AVLEVERER BILEN MED MINDRE DRIVSTOFF ENN DET VAR I DEN DA DU FIKK DEN UTLEVERT, må du betale en drivstoff- og servicekostnad til Hertz som tilsvarer den gjeldende prisen per mile/kilometer eller per gallon som er spesifisert i utleiehistorikken.

a. Satsen per mile/kilometer gjelder hvis du ikke kjøper drivstoff under utleien. For å beregne dette beløpet multipliserer Hertz antallet kjørte miles, som vist på bilens odometer med den satsen per mile/kilometer som fremgår av utleiehistorikken.

b. Satsen per gallon brukes hvis du kjøper drivstoff men ikke leverer bilen tilbake med en tank som er like full som da du fikk utlevert bilen. For å beregne dette beløpet multipliserer Hertz antallet gallons som trengs for å fylle opp tanken til det nivået den hadde da du fikk utlevert bilen med satsen per gallon.

SELV OM DET BRUKES TO METODER FOR Å GJØRE BEREGNINGEN ENKLERE, ENDER MAN OPP MED OMTRENT DET SAMME RESULTATET UANSETT OM DET TAS UTGANGSPUNKT I SATSEN PER MILE/KILOMETER ELLER PER GALLON.

3. HVIS DU VELGER Å KJØPE DRIVSTOFF FRA HERTZ VED OPPSTART AV UTLEIEN VED Å VELGE FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET, vil du betale det beløpet som fremkommer på utleiehistorikken for dette kjøpet. HVIS DU VELGER DETTE ALTERNATIVET, MÅ DU IKKE BETALE NOEN DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNAD I TILLEGG, MEN DU VIL IKKE FÅ GODSKREVET NOE FOR DRIVSTOFF SOM EVENTUELT ER IGJEN I TANKEN NÅR DU AVLEVERER BILEN, bortsett fra i følgende tilfeller:

a. For utleie i Hawaii, vil du, hvis du avleverer bilen med full drivstofftank, få godskrevet det beløpet som tidligere ble fakturert for kjøp av drivstoff fra Hertz.

b. Hvis du kjører bilen 75 miles eller mindre fra utvalgte steder, vil du få godskrevet det beløpet som tidligere ble fakturert for kjøp av drivstoff fra Hertz og du må betale ≤75 mile drivstoff- og servicekostnaden tilsvarende den satsen som er spesifisert i utleiehistorikken, i den utstrekning loven tillater

BORTSETT FRA UTLEIE SOM OMFATTES AV KLAUSUL (a) ELLER (b) UNDERAVSNITT 8.(A)(3) VIL KOSTNADEN PER GALLON ALLTID VÆRE LAVERE FOR FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET ENN DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN, MEN HVIS DU VELGER FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ATERNATIVET VIL DU IKKE FÅ GODSKREVET NOE FOR DRIVSTOFF SOM ER IGJEN I TANKEN NÅR DU AVLEVERER BILEN. DET VIL GENERELT VÆRE RIMELIGERE Å FYLLE BILEN SELV PÅ EN LOKAL BENSINSTASJON ENN Å BETALE DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN ELLER FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET, MEN MED DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN OG FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET SLIPPER DU Å STOPPE OG FYLLE DRIVSTOFF PÅ BILEN FØR DU AVLEVERER DEN.

B. FOR UTLEIE I CANADA. De fleste leiebiler fra Hertz har full drivstofftank, men ikke alltid. Du har tre alternativer for fylling av drivstoff:

1. HVIS DU IKKE KJØPER DRIVSTOFF AV HERTZ VED OPPSTART AV UTLEIEN OG DU AVLEVERER BILEN MED MINST LIKE MYE DRIVSTOFF SOM DET VAR I DEN DA DU FIKK DEN UTLEVERT, betaler du ikke noe for drivstoff.

2. HVIS DU IKKE KJØPER DRIVSTOFF AV HERTZ VED OPPSTART AV UTLEIEN OG DU AVLEVERER BILEN MED MINDRE DRIVSTOFF ENN DET VAR I DEN DA DU FIKK DEN UTLEVERT, må du betale en drivstoff- og servicekostnad til Hertz som tilsvarer den gjeldende prisen per mile/kilometer eller per gallon som er spesifisert i utleiehistorikken.

a. Satsen per mile/kilometer gjelder hvis du ikke kjøper drivstoff under utleien. For å beregne dette beløpet multipliserer Hertz antallet kjørte miles, som vist på bilens odometer med den satsen per mile/kilometer som fremgår av utleiehistorikken.

b. Satsen per gallon brukes hvis du kjøper drivstoff men ikke leverer bilen tilbake med tank som er like full som da du fikk utlevert bilen. For å beregne dette beløpet multipliserer Hertz antallet gallons som trengs for å fylle opp tanken til det nivået den hadde da du fikk utlevert bilen med satsen per gallon.

SELV OM DET BRUKES TO METODER FOR Å GJØRE BEREGNINGEN ENKLERE, ENDER MAN OPP MED OMTRENT DET SAMME RESULTATET UANSETT OM DET TAS UTGANGSPUKT I SATSEN PER MILE/KILOMETER ELLER PER GALLON.

3. HVIS DU VELGER Å KJØPE DRIVSTOFF FRA HERTZ VED OPPSTART AV UTLEIEN VED Å VELGE FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET, vil du betale det beløpet som fremkommer på utleiehistorikken for dette kjøpet. HVIS DU VELGER DETTE ALTERNATIVET, MÅ DU IKKE BETALE NOEN DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNAD I TILLEGG, MEN DU VIL IKKE FÅ GODSKREVET NOE FOR DRIVSTOFF SOM EVENTUELT ER IGJEN I TANKEN NÅR DU AVLEVERER BILEN, bortsett fra hvis du kjører bilen 100 miles eller mindre og avleverer den med mindre enn full tank. Du vil bli godskrevet beløpet som tidligere ble fakturert for kjøp av drivstoff fra Hertz og vil bli fakturert for brukt drivstoff I henhold til den satsen per mile/kilometer som fremgår av utleiehistorikken, men bare hvis dette vil redusere det beløpet du betaler for drivstoff.

BORTSETT FRA UTLEIE SOM OMFATTES AV UNDERAVSNITT 8.(B)(3) VIL KOSTNADEN PER GALLON ALLTID VÆRE LAVERE FOR FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET ENN DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN, MEN HVIS DU VELGER FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ATERNATIVET VIL DU IKKE FÅ GODSKREVET NOE FOR DRIVSTOFF SOM ER IGJEN I TANKEN NÅR DU AVLEVERER BILEN. DET VIL GENERELT VÆRE RIMELIGERE Å FYLLE BILEN SELV PÅ EN LOKAL BENSINSTASJON ENN Å BETALE DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN ELLER FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET, MEN MED DRIVSTOFF- OG SERVICEKOSTNADEN OG FORHÅNDSBETALT DRIVSTOFF-ALTERNATIVET SLIPPER DU Å STOPPE OG FYLLE DRIVSTOFF PÅ BILEN FØR DU AVLEVERER DEN.

9. VOLDGIFTSBESTEMMELSE
DENNE AVTALEN KREVER VOLDGIFT ELLER SMÅKRAVS RETTSAK PÅ INDIVIDUELL BASIS, HELLER ENN RETTSAKER MED LAGRETTE ELLER GRUPPESØKSMÅL. VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN, AKSEPTERER DU DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN. Bortsett fra erstatningskrav for skade på eiendom, personskade eller død, MÅ ALLE TVISTER MELLOM DEG OG OSS («OSS» OG «VI» I FORBINDELSE MED DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN BETYR THE HERTZ CORPORATION, («HERTZ»), DETS MODERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER OG ANSATTE, OG ALLE LEVERANDØRER OG TREDJEPARTER SOM LEVERER TJENESTER FOR LEIETRANSAKSJONEN) KUN LØSES VED VOLDGIFT ELLER I FORLIKSRETT PÅ INDIVIDUELL BASIS; GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. BÅDE DU OG VI FRAFALLER RETTEN TIL JURYPROSESS OG TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, BÅDE SOM GRUPPEREPRESENTANT OG GRUPPEMEDLEM. Du og vi har likevel mulighet til å gå til offentlige etater med eventuelle anliggender. Denne Voldgiftsbestemmelsen er vidtdekkende og omfatter, uten begrensning, alle krav som angår et element av forholdet eller kommunikasjonen mellom oss, enten det er basert på avtalerett, erstatningsrett, lovvedtak, bedrageri, uriktige opplysninger, billighetsrett eller annen juridisk teori. Den er styrt av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 e seq. I enhver voldgift i henhold til denne voldgiftsbestemmelsen, skal alle problemstillinger avgjøres av voldgiftsdommeren, inkludert hans eller hennes egen rettskrets, og eventuelle innvendinger med hensyn til eksistensen, omfanget eller gyldigheten av denne voldgiftsbestemmelsen. Voldgiften vil foregå i fylket for faktureringsadressen, med mindre annet er avtalt. American Arbitration Association ("AAA") vil administrere alle voldgifter i henhold til deres voldgiftsregler for forbruker ("Regler"). Reglene finner du på www.adr.org. Du eller vi kan gå til voldgift ved å stille et skriftlig krav om voldgift til den andre parten (til oss, The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, USA, Attn: Arbitration) og sende to eksemplarer av kravet til AAA. Hvis du søker USD 10 000 eller mindre gjennom voldgift, refunderer vi deg for eventuelt gebyr som AAA krever. Oppmannen kan innvilge midlertidige forføyninger samt penger, men bare i favør av og som kravet tilsier, til den enkelte parten som søker forføyning. Voldgiftsdommen kan føres for en domstol med rettskrets. En voldgiftsdom og enhver annen dom som bekrefter denne gjelder bare for de spesifikke partene i den saken og kan ikke brukes i noen annen sak annet enn å håndheve selve dommen. Voldgiftsdommeren kan ikke konsolidere kravene til flere enn én person, og kan for øvrig ikke presidere over noen form for representativt eller gruppesøksmål. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN, MÅ DU GI OSS BESKJED SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER MOTTAK AV DENNE AVTALEN VED Å SENDE EN E-POST TIL no.arbitration@Hertz.com ELLER BREV TIL The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, USA, Attn: Legal Department. Vi ber deg oppgi navn, adresse, reservasjonens ID-nummer eller utleieavtalens nummer (hvis oppgitt), og en klar uttalelse om at du ikke samtykker til denne voldgiftsbestemmelsen. Hvis du tidligere har varslet Hertz om din beslutning om å velge bort voldgift, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

10.  ANSVAR FOR EIENDOM
DU SAMTYKKER TIL AT HERTZ IKKE ER ANSVARLIG OVERFOR DEG, AUTORISERTE OPERATØRER ELLER NOEN ANDRE FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ DIN ELLER DERES PERSONLIGE EIENDOM SOM FORÅRSAKES AV DINE ELLER DERES HANDLINGER ELLER UNNLATELSER, TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UNNLATELSER ELLER, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, AV HERTZ’ UAKTSOMHET. DU OG AUTORISERTE OPERATØRER FRASIER DERE HERVED ALLE KRAV MOT HERTZ, DERES REPRESENTANTER ELLER ANSATTE PÅ GRUNN AV TAP ELLER SKADE PÅ DIN ELLER NOEN ANDRES PERSONLIGE EIENDOM. DETTE INKLUDERER, UTEN BEGRENSNING, EIENDOM SOM ETTERLATES I ET HERTZ-KJØRETØY ELLER BRINGES TIL HERTZ’ LOKALER, SOM FORÅRSAKES AV DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR, AV EN TREDJEPART ELLER, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, AV HERTZ’ UAKTSOMHET, ENTEN HELT ELLER DELVIS. DU OG AUTORISERTE OPERATØRER SAMTYKKER TIL Å HOLDE HERTZ SKADESLØS I FORHOLD TIL ALLE KRAV MOT HERTZ PÅ GRUNN AV TAP AV ELLER SKADE PÅ PERSONLIG EIENDOM I SAMMENHENG MED UTLEIE SOM OMFATTES AV DENNE AVTALEN.

11. ANSVARSFORSIKRING
DET FØLGENDE UNDERAVSNITTET (a) GJELDER FOR UTLEIE OVERALT I USA HVIS BESTEMMELSENE I DITT RABATTPROGRAMNUMMER ELLER PRISTARIFF FOR BEDRIFTER (CDP) FRA HERZ INKLUDERER EN UTVIDET ANSVARSFORSIKRING. UNDERAVSNITT (A) GJELDER OGSÅ LEIE SOM BEGYNNER I DE JURISDIKSJONENE I USA SOM HAR LOVVERK SOM KREVER AT BILUTLEIESELSKAP GIR PRIMÆR ANSVARSFORSIKRING; PER 1. JUNI 2019 ER JURISDIKSJONENE I USA DER BILUTLEIESELSKAP ER PÅLAGT Å TILBY PRIMÆR ANSVARSFORSIKRING, SOM FØLGER: MARYLAND, MASSACHUSETTS, MICHIGAN, NEW YORK, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA, OG WEST VIRGINIA. DET FØLGENDE UNDERAVSNITTET (a) GJELDER OGSÅ FOR UTLEIEPROGRAMMER SOM STARTER I CALIFORNIA ELLER VIRGINIA HVIS UTLEIEFIRMAET ER EN HERTZ-LISENSTAKER.

a. INNENFOR DE GRENSENE SOM FREMGÅR AV DETTE UNDERAVSNITTET VIL HERTZ HOLDE DEG OG ANDRE AUTORISERTE OPERATØRER SKADESLØSE OG FORSVARE DERE MOT ANSVAR OVERFOR TREDJEPARTER, SOM PER DEFINISJON EKSKLUDERER ALLE DINE ELLER AUTORISERTE OPERATØRERS FAMILIEMEDLEMMER SOM ER I SLEKT MED DEG/DERE VED NEDSTAMNING, GIFTEMÅL ELLER ADOPSJON SOM BOR SAMMEN MED DEG ELLER DEM, MOT PERSONSKADE (INKLUDERT DØDSFALL) OG SKADE PÅ EIENDOM SOM SKYLDES BRUK AV BILEN SOM TILLATT I DENNE AVTALEN.

FORSIKRINGENS OMFANG TILSVARER DE MINIMUMSGRENSENE SOM KREVES AV GJELDENDE LOVER OG RETNINGSLINER OM BILFORSIKRING DER ULYKKEN FINNER STED, DERSOM DET IKKE GJELDER HØYERE GRENSER FOR RABATTPROGRAMNUMMERET ELLER PRISTARIFF FOR BEDRIFTER (CDP) SOM FREMGÅR AV UTLEIEHISTORIKKEN. DET ER MULIG AT DISSE GRENSENE IKKE ER TILSTREKKELIGE TIL Å FULLT UT DEKKE DITT ERSTATNINGSANSVAR I TILFELLE DU ER INNBLANDET I EN ULYKKE. DENNE FORSIKRINGEN OPPFYLLER DE GRUNNLEGGENDE LOVBESTEMTE KRAVENE TIL ALLE GJELDENDE OBLIGATORISKE “NO FAULT” –FORSIKRINGER, MEN INKLUDERER IKKE FORSIKRING MOT “UFORSIKRET BILIST,” “UNDERFORSIKRET BILIST,” “UTVIDET NO FAULT” ELLER NOEN ANNEN FRIVILLIG DEKNING. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER FRASKRIVER HERVED HERTZ OG DU INKLUDERING AV SLIK FORSIKRING. Hvis slik forsikring er pålagt av loven, vil ytelsene til en slik forsikring være begrenset til det minimum som kreves av grunnansvarsforsikring av loven i den rettskretsen ulykken skjer. Hertz bekrefter at den forsikringen som beskrives i dette underavsnittet er primær i forhold til en annen forsikringsdekning du eller en autorisert operatør måtte ha. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL HERTZ’ FORSVARSFORPLIKTELSER OVERFOR DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR ETTER DENNE AVTALEN OPPHØRE ETTER AT DE GJELDENDE GRENSENE FOR ANSVARSFORSIKRING ER OVERDRATT ELLER UTTØMT.

FØLGENDE UNDERAVSNITT (b) GJELDER FOR ALLE UTLEIEFORHOLD I USA BORTSETT FRA DE SOM NEVNES I UNDERAVSNITT (a)

b. HVIS DU IKKE KJØPER EKSTRA ANSVARSFORSIKRING (LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT - LIS) (NEDENFOR FINNER DU ET SAMMENDRAG AV HVA LIS DEKKER) VED OPPSTART AV UTLEIEN OG DET SKJER EN ULYKKE PÅ GRUNN AV BRUK AV BILEN, VIL DIN FORSIKRING OG FORSIKRINGEN TIL OPERATØREN AV BILEN VÆRE EN GRUNNFORSIKRING. DER LOVEN TILLATER, TILBYR IKKE HERTZ EN ANSVARSFORSIKRING SOM DEKKER DENNE UTLEIEN. DU SAMTYKKER TIL AT DU OG FORSIKRINGSSELSKAPET DITT VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR Å BEHANDLE, FORSVARE OG BETALE ALLE ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPART PÅ GRUNN AV PERSONSKADER, INKLUDERT DØDSFALL ELLER SKADE PÅ EIENDOM SOM ER FORÅRSAKET AV ELLER OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV BRUK ELLER KJØRING AV BILEN I LØPET AV LEIEFORHOLDET (KRAV FRA TREDEPART). DU INNESTÅR FOR OG BEKREFTER AT FORSIKRINGEN DIN OMFATTER YTELSER SOM TILFREDSSTILLER MINIMUMSKRAVENE TIL ØKONOMISK ANSVAR, SLIK LOVEN KREVER. DU SAMTYKKER TIL Å HOLDE HERTZ SKADESLØS FRA OG MOT, OG VIL FORSVARE HERTZ MOT, ALLE TAP, ANSVAR ELLER KRAV OM SKADEERSTATNING SOM ER FORÅRSAKET AV ELLER OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV BRUK ELLER KJØRING AV BILEN I LØPET AV LEIEFORHOLDET, SAMT KOSTNADER OG ADVOKATSALÆRER. DERSOM LOVEN IKKE KREVER DET, TILBYR IKKE HERTZ NOEN FORM FOR FORSIKRING MOT “UFORSIKREDE” ELLER FORSIKRING MOT “UFORSIKREDE” BILISTER, FORSIKRING MOT FYSISKE SKADER PÅ BILEN, “NO-FAULT” -FORSIKRING ELLER ANDRE VALGFRIE FORSIKRINGER FOR LEIEFORHOLDET, OG HERTZ OG DU FRASIER DERE OG AVVISER, I DEN UTSTREKNING LOVER TILLATER, INKLUDERING AV SLIK FORSIKRING. DER HERTZ ER PÅLAGT VED LOV Å TILBY FORSIKRING, TIL TROSS FOR DENNE AVTALEN, SKAL SLIK FORSIKRING VÆRE SUBSIDIÆR OG IKKE GJELDE RISIKO DEKKET AV ANNEN FORSIKRING (UANSETT OM DETTE ER GRUNNFORSIKRING ELLER UTVIDET FORSIKRING), FOR ET BELØP SOM IKKE SKAL OVERGÅ DEN LOVGITTE MINIMUMSGRENSEN FOR ØKONOMISK ANSVAR I DEN RETTSKRETSEN ULYKKEN SKJER. HERTZ KAN TILBY SLIK ANSVARSFORSIKRING I FORM AV ET FORSIKRINGSBEVIS ELLER EN FORSIKRINGSPOLISE.

FOR UTLEIE SOM STARTER I FLORIDA: Loven i Florida krever at Hertz’ ansvarsforsikring og personskadeforsikring skal være en grunnforsikring, dersom ikke annet er nevnt. Derfor informerer Hertz deg herved om at den gyldige og inndrivbare ansvarsforsikringen og personskadeforsikringen som tilbys til en autorisert sjåfør av en leid eller leaset bil er en grunnforsikring når det gjelder grensene for ansvar og personskadedekning som kreves i paragrafene 324.021 (7) og 627.736 i Floridas statutter, bortsett fra hvis ditt rabattprogramnummer eller pristariff for bedrifter (CDP) inkluder en utvidelse av ansvarsforsikringen fra Hertz’ side eller du inngår den ekstra ansvarsforsikringen, LIS. Grunnforsikring betyr at det i tilfelle et tap som dekkes er din eller den autoriserte operatørens forsikring som er ansvarlig for å betale erstatningskrav for personskade eller skade på eiendom opptil den grensen som er angitt i denne forsikringen.

c. FOR UTLEIE SOM STARTER I CANADA VIL HERZ. INNENFOR DE GRENSENE SOM FREMGÅR AV DETTE UNDERAVSNITTET, HOLDE DEG OG ANDRE AUTORISERTE OPERATØRER SKADESLØSE OG FORSVARE DERE MOT ANSVAR OVERFOR TREDJEPARTER, UNNTATT ALLE AV DINE ELLER AUTORISERTE OPERATØRERS FAMILIEMEDLEMMER SOM ER I SLEKT MED DEG/DERE VED NEDSTAMNING, GIFTEMÅL ELLER ADOPSJON SOM BOR SAMMEN MED DEG ELLER DEM, MOT PERSONSKADE HVIS ULYKKEN SKYLDES BRUK AV BILEN SOM TILLATT I DENNE AVTALEN. GRENSENE FOR DENNE FORSIKRINGEN ER EN KOMBINERT ENKEL GRENSE PÅ CAD 1 000 000 FOR PERSONSKADER OG SKADE PÅ EIENDOM. DENNE FORSIKRINGEN OPPFYLLER DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE I GJELDENDE LOV OM OBLIGATORISK ANVENDELSE AV “NO FAULT” -PRINSIPPET, MEN INKLUDERER IKKE FORSIKRING MOT “UFORSIKREDE BILISTER”,” “UTVIDET NO-FAULT” -FORSIKRING ELLER ANNEN VALGFRI FORSIKRING. I DEN UTSTREKNING LOVER TILLATER, FRASIER DU DEG AT SLIKE FORSIKRINGSTYPER INKLUDERES. Hvis slik forsikring er pålagt av loven til fordel for andre personer enn deg og autoriserte operatører, vil ytelsene til en slik forsikring være begrenset til det minimum som kreves av grunnansvarsforsikring av loven i den rettskretsen ulykken skjer. Hertz bekrefter at den forsikringen som beskrives i dette underavsnittet vil bli tilbudt i samsvar med de lovfestede kravene i den rettskretsen ulykken skjer. I den utstrekning gjeldende lov tillater vil forsikringen som beskrives i dette underavsnittet være subsidiær i forhold til din forsikring og forsikringen til operatøren av bilen.

d. DU OG ALLE OPERATØRER SKAL HOLDE HERTZ, DERES REPRESENTANTER, ANSATTE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER SKADESLØSE I FORHOLD TIL ALLE TAP, ERSTATNINGSANSVAR, KRAV, ETTERSPØRSEL, SØKSMÅL, ADVOKATSALÆRER OG UTGIFTER AV ALLE TYPER (ET “TAP”) , SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK ELLER INNEHAVELSE AV BILEN AV DEG ELLER ANDRE OPERATØRER MED DIN, HANS ELLER HENNES TILLATELSE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ADVOKATSALÆR HERTZ PÅDRAR SEG FOR Å HÅNDHEVE NOEN AV DERES RETTIGHETER ETTER DENNE AVTALEN, BORTSETT FRA HVIS SLIKT TAP OPPSTÅR PÅ GRUNN AV UAKTSOMHET FRA HERTZ’ SIDE.

VED LEIE SOM BEGYNNER I MARYLAND, MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2020: VEDRØRENDE LEIE AV ERSTATNINGSKJØRETØY: FORSIKRINGEN DIN ELLER FORSIKRINGEN TIL FØREREN AV BILEN VIL VÆRE PRIMÆRFORSIKRING FOR BILEN VED ERSTATNINGSLEIE, OG EVENTUELL ANSVARSFORSIKRING GITT AV HERTZ VIL VÆRE SEKUNDÆR MED MINDRE DITT CDP-NUMMER ELLER DIN PRISPLAN INKLUDERER UTVIDET ANSVARSFORSIKRING FRA HERTZ ELLER DU GODTAR LIS SOM TILVALG. PRIMÆRFORSIKRING BETYR AT I TILFELLE TAP VIL FORSIKRINGEN DIN ELLER FORSIKRINGEN TIL DEN AUTORISERTE FØREREN VÆRE ANSVARLIG FOR BETALING AV ERSTATNINGSKRAV FOR PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM OPP TIL GRENSEN FOR DEN FORSIKRINGEN.

VED LEIE SOM BEGYNNER I MARYLAND, MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2020: BORTSETT FRA DEKNING GITT AV MARYLAND AUTOMOBILE INSURANCE FUND, NÅR DET GJELDER ET LEIEKJØRETØY SOM IKKE ER ET ERSTATNINGSKJØRETØY, VIL FORSIKRINGEN DIN ELLER FORSIKRINGEN TIL FØREREN AV BILEN VÆRE PRIMÆRFORSIKRING FOR BILEN MED HERTZ' BEKREFTELSE OVERFOR FORSIKRINGSSELSKAPET DITT ELLER FORSIKRINGSSELSKAPET TIL FØREREN AV BILEN AT FORSIKRINGEN DIN ELLER FORSIKRINGEN TIL FØREREN AV BILEN ER GYLDIG OG DEKKER BELØPET SOM KREVES FOR MINIMUMSGRENSEN FOR ØKONOMISK ANSVAR IFØLGE MARYLANDS LOVVERK MENS BILEN BRUKES SOM LEIEBIL, MED MINDRE DITT CDP-NUMMER ELLER DIN PRISPLAN INKLUDERER UTVIDET ANSVARSFORSIKRING FRA HERTZ ELLER DU GODTAR LIS SOM TILVALG. PRIMÆRFORSIKRING BETYR AT I TILFELLE TAP VIL FORSIKRINGEN DIN ELLER FORSIKRINGEN TIL FØREREN AV BILEN VÆRE ANSVARLIG FOR BETALING AV ERSTATNINGSKRAV FOR PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM OPP TIL GRENSEN FOR DEN FORSIKRINGEN.

FOR UTLEIE SOM STARTER I MICHIGAN: Hvis du eller en autorisert operatør tillater en uautorisert operatør å bruke bilen, er all beskyttelse, inkludert, men ikke begrenset til, krav på Michigan personal protection insurance (PIP) No-fault benefits, liability insurance supplement (LIS), Limited loss damage waiver, loss damage waiver, partial damage waiver, and personal accident insurance/personal effects coverage (PAI/PEC) er ugyldige.

SVINDELUNNTAK: ALT SKADEFRITAK OG BESKYTTELSE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KRAV TIL MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP), NO-FAULT BENEFITS, LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT (LIS), LOSS DAMAGE WAIVER (LDW) AND PERSONAL ACCIDENT INSURANCE / PERSONAL EFFECTS COVERAGE (PAI/PEC) ER UGYLDIG HVIS DU ELLER EN AUTORISERT OPERATØR ER SKJULT ELLER MISREPRESENTERT; ELLER SKJULER ELLER MISREPRESENTENTERER, ALLE MATERIALE FAKTA ELLER OMSTENDIGHETER I HENHOLD TIL (i) LEIE, (ii) KRAV RELATERT TIL TAP UNDER LEIE, (iii) KRAV UNDER MICHIGAN NO-FAULT ACT, INKLUDERENDE KRAV TIL MICHIGAN PESONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) YTELSER OG (iv) ALLE KRAV MOT DEG ELLER EN AUTORISERT OPERATØR I HENHOLD TIL MICHIGAN NO-FAULT ACT, INKLUDERT KRAV FOR FORSØMMELSE, UNDERHOLDT TIL GRENSENE OG KRAVENE UNDER MICHIGANS MOTOR VEHICLE INSURANCE KRAV UNDER MCL 257.520.

Ifølge loven i Michigan er Hertz kun ansvarlig for skade som forårsakes av uaktsom kjøring av bilen opptil et maksimumsbeløp på USD 20 000 for personskade eller dødsfall som rammer én person i én og samme ulykke og USD 40 000 for personskade eller dødsfall som rammer to eller flere personer i én og samme ulykke, og bare hvis skaden skjedde mens bilen ble kjørt av deg, din ektefelle eller en annen autorisert operatør eller en av dine foreldre, søsken eller dine andre nærmeste slektninger. Du kan bli erstatningsansvarlig overfor Hertz opp til maksimumsbeløpene som ble spesifisert i den foregående setningen og overfor en skadet person for tilkjente beløp som overstiger disse maksimumsbeløpene.

e. FOR UTLEIE SOM STARTER I PENNSYLVANIA FRASIER DU DEG FORSIKRING MOT UFORSIKTEDE BILISTER SOM DEL AV DENNE AVTALEN, OG ALLE FORSINGSAVTALER ELLER FORSIKRINGSBEVIS UTSTEDT SOM DEL AV DENNE AVTALEN FOR DEG SELV OG ALLE ANDRE PASSASJERER I KJØRETØYET. FORSIKRING MOT UFORSIKREDE BILISTER BESKYTTER DEG OG ANDRE PASSASJERER I KJØRETØYET MOT TAP OG SKADE HVIS SKADEN FORÅRSAKES PÅ GRUNN AV UAKTSOMHET FRA EN SJÅFØR SOM IKKE HAR FORSIKRING FOR Å BETALE FOR TAP OG SKADER.

f. HVIS DU ER INNBLANDET I EN ULYKKE I COLORADO, GIR HERTZ DEG GRUNNLEGGENDE OG UTVIDEDE PERSONLIGE SKADEFORSIKRINGSYTELSER ETTER “NO-FAULT” - PRINSIPPET SOM FORESKREVET AV LOVEN I COLORADO, MED EN SAMLET GRENSE PÅ USD 200 000 FOR PERSONSKADE, INKLUDERT DØDSFALL, FOR ÉN OG SAMME PERSON.

g. Bilen kan ikke kjøres inn i Mexico uten at det på forhånd er innhentet en spesifikk skriftlig tillatelse fra Hertz, en tillatelse Hertz etter eget skjønn kan unnlate å gi. Hvis tillatelsen gis, må du først skaffe deg en forsikring som er gyldig i Mexico via Hertz. Hertz yter ingen ansvarsforsikring som del av denne avtalen mens en bil er i Mexico.

h. VED LEIE SOM BEGYNNER I ST. THOMAS, JOMFRUØYENE: Ifølge Jomfruøyenes lovverk har en sjåførs egen bilansvarsforsikring primæransvar for alle erstatningskrav for skade eller personskade som sjåføren forårsaker ved betjening av en leiebil, med obligatorisk forsikring på Jomfruøyene fra Hertz som sekundær. Du må gi oss navnet på ditt eget bilforsikringsselskap på leietidspunktet. Et fullstendig eksemplar av loven, Tittel 20 VIC par. 419 (c), er tilgjengelig etter forespørsel fra bedriftskontoret.

12.  ULYKKER. TYVERI OG HÆRVERK
Du må melde alle ulykker, tyveri eller hærverk på leiebilen raskt og på korrekt måte til bilutleieselskapet og til politiet i den rettskretsen hendelsen fant sted. Hvis det er mulig, skal du innhente relevante opplysninger om vitner og andre involverte kjøretøyer og førere, eiere og relevante forsikringer. Hvis du eller en autorisert operatør mottar dokumenter om en slik hendelse, må disse dokumentene omgående overleveres til Hertz. Du og autoriserte operatører må samarbeide fullt ut med Hertz’ undersøkelse av en slik hendelse og forsvar mot eventuelle følgende erstatningskrav. MANGLENDE SAMARBEID KAN FØRE TIL AT ALL ANSVARSFORSIKRING, PAI/PEC, LIS OG LDW BLIR UGYLDIG. Du og autoriserte operatører bemyndiger Hertz til å innhente alle dokumenter eller informasjon angående alle hendelser, samtykker til at domstolene i den rettskretsen hendelsen inntreffer har juridisk myndighet og frastår alle rettigheter til å gjøre innsigelser til slik myndighet.

13.  ANSVARSBEGRENSNING

Hertz er ikke ansvarlig overfor deg eller autoriserte operatører for noen indirekte eller spesielle skader eller følgeskader (inkludert tap av fortjeneste) som oppstår på noen måte eller på grunn av noe forhold som omfattes av denne avtalen.

14.  AVSTÅELSE I DADE COUNTY
a. Dersom ikke han eller hun avstår fra dette, må en leietaker i Miami­Dade County få et informasjonskart godkjent av lokale myndigheter for besøkende. Disse kartene deles vanligvis ut på alle Hertz-utleiestasjoner i Dade County. Leietakere må enten bekrefte at de har mottatt et kart ved oppstart av utleien eller avstå fra sin rett til å motta kartet. Ved å samtykke til disse vilkårene for USA avstår du fra din rett til å motta et slikt kart.

15.  VALGFRIE TJENESTER: BILKLASSE
Med unntak av det nedenstående har du for din bilutleie ved bruk av dette programmet anmodet om de valgfrie tjenestene (der disse er tilgjengelige) og bilklasse, som du har valgt på registreringen din (slike valg av og til kan ha blitt endret ved å sende en skriftlig melding til ditt registrerende selskap eller via nettstedet vårt). Du kan velge ulike valgfrie tjenester for en utleie ved oppstart av utleieen. For å kunne velge valgfrie tjenester ved oppstart av utleien må du informere en Hertz-representant om beslutningen din ved oppstart av utleien og få representanten til å revidere utleiehistorikken, slik at den gjenspeiler dine valg. Du kan velge en annen biltype når du foretar en reservasjon. Per 1. juni 2019 er følgende bilklasser generelt tilgjengelige (med forbehold om lokal tilgjengelighet) for leie i USA og Canada via Programmet: kompakt, mellomklasse, stor mellomklasse 4 dører, sport 2 dører, premium, luksus og SUV. Avhengig av lokal tilgjengelighet kan spesialkjøretøyer som minivan-er og kabrioleter leies som del av programmet ved å anmode om dem når du foretar en reservasjon.

16.  INNDRIVELSE AV KOSTNADER
Ved voldgiftsrett eller annen rettslig prosess mellom deg og oss, med mindre dette er forbudt i henhold til gjeldende lov eller voldgiftsregel, har den seirende parten rett til å motta fra motparten den seirende partens kostnader og utgifter som er påløpt i voldgifts- eller rettsprosessen, inkludert rimelige advokatsalær, saksomkostninger og salær til voldgiftsdommer.

17.  LANDSPESIFIKKE VILKÅR FOR MEXICO
Ved leie som begynner i Mexico, gjelder andre deler av de Nordamerikanske vilkårene som gjelder for det Innmeldende selskapet, men leievilkårene fra Utleieselskapet kan avvike og gjelde leie i Mexico. De andre aktuelle paragrafene i Gold-vilkårene, herunder paragraf I. og II.A., i tillegg til Leieprotokollen eller Leieavtalen du mottar når leien begynner, og alle andre dokumenter som du er pålagt å signere når leien begynner, utgjør avtalen mellom deg og Utleieselskapet og regulerer leien.

SAMMENDRAG AV VALGFRIE TJENESTER
TILGJENGELIG VED UTLEIE I USA OG CANADA

DETTE ER BARE ET SAMMENDRAG, OG DET ER UNDERLAGT ALLE BESTEMMELSENE, BELØPSGRENSENE OG UNNTAKENE SOM FØLGER AV DENNE AVTALEN OG DET GJELDENDE TILLEGGET SOM GJELDER FOR EKSTRA ANSVARSFORSIKRING (LIS), PERSONSKADEFORSIKRING (PAI), PERSONLIG EFFEKT-FORSIKRING (PEC) OG AKUTT SYKDOMSFORSIKRING (ESP). DISSE FORSIKRINGSAVTALENE ER TILGJENGELIGE PÅ HOVEDKONTORET. IDET UTLEIEAVTALER FRA ULIKE STASJONER ER UNDERLAGT ULIKE REGLER, MÅ DU OPPGI HVILKEN STASJON BILEN SKAL LEIES FRA NÅR DU BER OM EN KOPI AV REGLENE. GÅ TIL PUNKT 4.d, 4.e OG 7.d I DISSE BETINGELSENE SOM GJELDER FOR USA OG CANADA, FOR Å FÅ INFORMASJON OM VALGFRI ANSVARSFRASKRIVELSE VED TAP/SKADE (LDW) SOM IKKE ER EN FORSIKRING. DETTE SAMMENDRAGET GJELDER 1. juni 2019. ALLE VALGFRIE TJENESTER, FORSIKRINGER, BEGRENSNINGER, UNNTAK, PRISER OG ANDRE FORHOLD KAN ENDRES UTEN VARSEL.

Forsikringene som tilbys av Hertz (LIS, PAI/PEC og ESP) kan innebære duplikasjon av forsikringsdekning som allerede gis iht. leietakerens personlige bilforsikring, huseierforsikring, personlige ansvarsforsikring eller andre forsikringer. Kjøp av slike forsikringer er ikke nødvendig for å leie bil.

FOR UTLEIE SOM STARTER I MARYLAND: Det er ikke sikkert du trenger forsikringene som tilbys av Hertz. Ditt bilforsikringsselskap kan gi deg ansvarsdekning mens du bruker en leiebil. Du bør sjekke betingelsene i din bilforsikring for å finne ut av om forsikringsdekning gis for denne utleieavtalen. Kjøp av forsikring er ikke en betingelse for leie av bil. Hvis du dessuten kjører denne leiebilen som følge av en ulykke eller reparasjoner, kan statlige lover kreve at din personlige bilforsikring gir dekning og kjøp av ekstra ansvarsforsikring kan duplisere forsikringsdekningen som eieren av leiebilen iht. lov er ansvarlig for å ha.

FOR UTLEIE SOM STARTER I TEXAS: Det er mulig at du ikke trenger bilansvarsforsikringen som vi tilbyr. Forsikringsavtalen i Texas gir deg forsikringsdekning for ditt ansvar ved bruk av leiebilen. Forsikringsavtaler utstedt i andre stater eller land kan duplisere denne dekningen. Kjøp av ekstra ansvarsforsikring (LIS) er ikke en betingelse for leie av bil. Denne forsikringen gjelder ikke for personskade eller skade på eiendom som følger av bruk eller tillatt bruk av leiebilen av en person som er påvirket av narkotiske stoffer eller alkohol i strid med loven. 

EKSTRA ANSVARSFORSIKRING (LIS) –
SAMMENDRAG AV FORSIKRINGSDEKNINGEN

(Kun tilgjengelig for utleieavtaler i USA)

FORSIKRINGSDEKNING
Hvis du velger å kjøpe tillegg til ansvarsforsikring, blir du og alle autoriserte operatører dekket av en ansvarsforsikring med Egenandel til bilen, der udstedes til The Hertz Corporation eller den uafhængige Hertz-licenshaver, fra hvem du lejer bilen. Per 1. juni 2019 utstedes egenandelsforsikring for bilansvar til The Hertz Corporation av ACE American Insurance Company.

BELØPSGRENSER
LIS gir beskyttelse for erstatningskrav fra tredjeparter i forbindelse med bilulykker for differansen mellom beløpsgrensen iht. paragraf 10 i disse nordamerikanske betingelsene og ett maksimalt, kombinert beløp på en million dollar (USD 1 000 000) for personskade, inkludert død og skade på eiendom. Ved leie der The Hertz Corporation er Utleieselskapet, gir LIS også uforsikrede og underforsikrede bilister dekning for personskade og skade på eiendom, hvis aktuelt, for differansen mellom lovpålagt minimumsgrense for primærforsikring og en forsikringsgrense på USD 1 000 000 for hver ulykke. Det er imidlertid ingen dekning for et krav fra en uforsikret/underforsikret bilist som følge av uaktsomhet fra leiebilsjåføren. Uforsikret/underforsikret dekning gis for øyeblikket ikke når Utleieselskapet er en Hertz-lisenshaver ved leie i delstater der slik dekning ikke er obligatorisk.

UNNTAK
Alle unntak fremgår av den gjeldende forsikringsavtalen, inkludert krav som oppstår ifm. bruk av bilen som er forbudt iht. til denne avtalen og krav fra familiemedlemmer av enten deg eller av autoriserte sjåfører og som er i slekt, inngiftet eller adoptert og som bor med deg eller den autoriserte sjåføren. En kopi av forsikringsavtalen er tilgjengelig på hovedkontoret.

SLIK SKAFFER DU DEG ELLER AVSLÅR FORSIKRINGSDEKNING
Hvis du oppgir at du "samtykker" i LIS når du melder deg inn, vil forsikringsdekning gis i leieperioden for hver utleieavtale i utleieprogrammet som du inngår i USA (inkludert Puerto Rico og St. Thomas). Per 1. juni 2019 er daglig Gebyr for denne valgfrie dekningen USD 18,85 eller mindre per dag, men Gebyret kan endres uten varsel. KOSTNADEN PÅ UTLEIETIDSPUNKET VIL FREMGÅ AV UTLEIEHISTORIKKEN. Denne daglige kostnaden må betales for hver hele og påbegynte leiedag.

Utleiehistorikken din kan inneholde tilleggsopplysninger som kan være relevante for din avgjørelse om å samtykke i eller avslå LIS i den rettskretsen der utleien starter. DU BØR LESE DISSE OPPLYSNINGENE NØYE VED STARTEN AV UTLEIEN. Hvis du har avslått LIS da du meldte deg inn, kan du likevel samtykke i LIS for en spesifikk utleieavtale ved å informere en Hertz-representant om din beslutning ved starten av utleien og sørge for at representanten endrer utleiehistorikken for å gjenspeile valget ditt. Dersom du samtykket i LIS da du meldte deg inn, kan du på samme måte velge å avslå LIS for en spesifikk utleieavtale ved å få en revidert utleiehistorikk fra en Hertz-representant ved starten av utleien.

VARSEL OM KRAV
Hvis du har kjøpt LIS, vil forsikringsdekning iht. LIS automatisk bli koblet til et forsikringskrav når du har rapportert ulykken på riktig måte iht. paragraf 12 i de nordamerikanske vilkårene.

PERSONSKADEFORSIKRING (PAI) OG
PERSONLIG EFFEKT-FORSIKRING (PEC) SAMMENDRAG AV FORSIKRINGSDEKNING

(Tilgjengelig for utleieavtaler i USA og Canada)

SLIK SKAFFER DU DEG PAIU/PEC-FORSIKRING
Hvis du oppgir at du "samtykker" i PAI/PEC når du melder deg inn, vil forsikringsdekning gis deg i løpet av utleieperioden for hver utleieavtale i utleieprogrammet i USA og Canada. Vær oppmerksom på at PAI og PEC ikke er tilgjengelig separat og at de bare kan tas ut sammen. Per 1. juni 2019 er det daglige Gebyret for tilvalget PAI/PEC-dekning USD 7,95 eller mindre i USA og CAD 7,95 i Canada, men Gebyret kan endres uten varsel. I Canada er PAI/PEC ikke tilgjengelig i Alberta eller Quebec. Kostnaden på utleietidspunktet vil fremgå av utleiehistorikken. Denne kostnaden påløper hver hele eller påbegynte leiedag. Forsikringsdekning vil bli gitt iht. en forsikringsavtale som utstedes til utleieselskapet (slik det fremgår av utleiehistorikken). Per 1. juni 2019, ved leie som begynner på anlegg som drives av The Hertz Corporation i USA, utstedes polisen som gir PAI/PEC-dekning, til The Hertz Corporation av ACE American Insurance Company.

PERSONSKADEFORSIKRING PAI):
FORSIKRINGSDEKNING OG FORSIKRINGSSUMMER
For utleieavtaler i USA gir PAI-forsikringen dekning ved dødsfall som er direkte forårsaket av en ulykke, uavhengig av alle andre årsaker. Leietakeren blir dekket for slike ulykker i utleieperioden. Passasjerer dekkes også, men bare for ulykker som skjer mens passasjeren er inne i eller på vei inn i eller ut av bilen. Forsikringssummer i mesteparten av USA omfatter utbetaling ved død på USD 175 000 til leietaker og USD 17 500 per passasjer. PAI gir også begrenset forsikringsdekning for medisinske utgifter (forsikringssummene er begrenset til USD 2 500 og USD 3 500 i New York), ambulanseutgifter (forsikringssummene er begrenset til USD 250 og USD 150 i New York). I mesteparten av USA er forsikringssummen for hver ulykke begrenset til USD 225 000. For utleieavtaler i Canada gir PAI-forsikringen dekning for dødsfall ved ulykke og/eller tap av legemsdeler som følge av en ulykke. Forsikringssummen ved dødsfall er CAD 100 000 for utleieren og CAD 10 000 per passasjer. Forsikringssummen ved tap av legemsdel betales iht. en liste over forsikringssummer som er oppgitt i forsikringsavtalen. Leietakeren dekkes for slike ulykker i løpet av utleieperioden. Begrensede forsikringssummer betales til passasjerer som har blitt skadet i en ulykke, men bare mens de oppholder seg i bilen. Disse forsikringssummene betales uten hensyn til om andre forsikringssummer vil bli utbetalt iht. andre forsikringsavtaler. For forsikringsdekningen både i USA og Canada gjelder ulike unntak og særlige vilkår.

UNNTAK
I mesteparten av USA gir PAI-forsikring ikke dekning ved skade eller dødsfall som oppstår som følge av bruk av bilen i strid med denne avtalen og heller ikke for skade eller død som: (a) er selvpåført med forsett, (b) er forårsaket av reising med fly, (c) er forårsaket av handlinger eller forsøk på handlinger som utgjør legemsfornærmelse eller en straffbar handling, (d) er forårsaket av rusmidler eller narkotika med mindre tatt etter råd fra en lege (i Canada gjelder dette unntaket uavhengig av om de er tatt etter råd fra en lege) eller (e) er forårsaket av selvmord eller forsøk på selvmord mens personen er enten sinnsfrisk eller -lidende. ULIKE UNNTAK KAN GJELDE FOR UTLEIEAVTALER I CANADA OG FOR UAVHENGIGE LISENSTAKERSTASJONER I USA.

VARSEL OM KRAV
Dersom det skjer noe som med sannsynlighet vil utløse et krav og PAI-utbetaling, må skriftlig varsel gis umiddelbart til utleieselskapet. Hertz vil gi deg et skjema for forsikringskrav og adressen til forsikringsselskapet som gir forsikringsdekningen. Du må sende skjemaet til forsikringsselskapet sammen med utleiehistorikken din.

PERSONLIG EFFEKT-FORSIKRING (PEC):
FORSIKRINGSDEKNING
For utleieavtaler som begynner i USA, gis forsikringsdekning for tap eller skade på forsikrede, personlige effekter som eies av alle personer som har forsikringsdekning mens slike personlige effekter er i transitt eller på et hotell eller i en annen bygning i løpet av en reise der utleiebilen brukes. For utleieavtaler som begynner i Canada, gis forsikringsdekning kun mens slike effekter befinner seg i utleiebilen.

FORSIKREDE PERSONER
For utleieavtaler som begynner i USA gis forsikringsdekning til deg og din umiddelbare familie som reiser sammen med deg i bilen, og som har fast bopel på samme adresse som deg forutsatt at du samtykker i PAI/PEC. For utleieavtaler som begynner i USA, er du og alle personer som reiser sammen med deg, forsikret opptil et maksimum av tre personer totalt.

BELØPSGRENSER
Det maksimale forsikringsbeløpet for hver forsikrede person er USD 600 for hver utleieperiode i mesteparten av USA. I Canada er det maksimale forsikringsbeløpet for hver forsikrede person CAD 500 opptil et maksimalt antall på tre personer etter et fradrag på CAN 25 per krav som dekkes av forsikringen. Det totale forsikringsbeløpet i en enkelt utleieperiode er USD 1 800 i mesteparten av USA og CAD 1 500 i Canada. I delstaten New York er det maksimale forsikringsbeløpet USD 500 per forsikrede person, og det totale forsikringsbeløpet i en utleieperiode kan ikke overstige USD 1 500.

UNNTAK
De følgende personlige effektene er ikke forsikret for utleieavtaler fra stasjoner som drives av The Hertz Corporation i USA: dyr, biler, bilutstyr, mobiltelefoner, GPS-utstyr, motorsykler, båter, motorer eller andre transportmidler, møbler, kontaktlinser, kunstige tenner og protester, valuta, mynter, kontrakter, edle metaller, frimerker, verdipapirer, billetter, dokumenter og ferskvarer. (DISSE UNNTAKENE KAN VARIERE FOR UTLEIEAVTALER I CANADA OG FOR UTLEIEAVTALER FRA UAVHENGIGE LISENSTAKERE I USA). Tap av eller skade på personlige effekter som har en uforklarlig årsak eller bruk av bilen i strid med avtalen, er ikke forsikret. Forsikring betales ikke ved forsinkelse, tap av marked, indirekte - eller følgeskader/tap av noe slag.

VARSEL OM KRAV
Dersom det skjer noe som med sannsynlighet vil utløse et krav og PEC-utbetaling, må skriftlig varsel gis umiddelbart til utleieselskapet. Hertz vil gi deg et skjema for forsikringskrav og adressen til forsikringsselskapet som gir forsikringsdekningen.

AKUTT SYKDOMSFORSIKRING (ESP)
(Tilgjengelig for utleieavtaler i USA)

AKUTT SYKDOMSFORSIKRING (ESP)
ESP er tilgjengelig på utvalgte stasjoner til leietakere som ikke er statsborgere i USA, og som har et gyldig pass som ikke er fra USA på utleietidspunktet. ESP gir forsikringsdekning for enkelte sykdommer som kan inntreffe i utleieperioder på 30 dager eller mindre for leietakeren og for personer som ikke er statsborgere i USA og som reiser sammen med leietakeren. Forsikringen inkluderer opptil USD 10 000 per person for rimelige og alminnelige kostnader til medisinsk behandling for sykdommer som er dekket, inkludert medisinsk og kirurgisk behandling, sykehustjenester, utstyr, røntgenundersøkelser og laboratoriekostnader, lokal ambulanse, og legebesøk med fradrag av USD 100 per person.

PREMIUM VEIHJELP (PERS)
(Tilgjengelig på utleieavtaler i USA)

Dersom du inkluderer PERS, vil PERS redusere ditt økonomiske ansvar for nødvendige tjenester for å utbedre ikke-mekaniske problemer med bilen, inkludert bl.a. utestengning, tap av nøkkel, punktert dekk, dekkskifte, flatt batteri. Fullstendige opplysninger er tilgjengelig på alle stasjoner.

ADVARSEL: DU MÅ FJERNE NØKLER, LÅSE ALLE DØRER, LUKKE ALLE BILVINDUER OG BAGASJEROMMET NÅR DU FORLATER BILEN. I MOTSATT FALL GIS DET IKKE PEC-FORSIKRING, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR ETHVERT TAP. 

DU HAR INGEN MYNDIGHET TIL Å RINGE EN PRIVAT BILBERGER PÅ HERTZ’ VEGNE, ALLE BILBERGINGER MÅ ORDNES GJENNOM HERTZ VEIHJELP (ROADSIDE ASSISTANCE), I STATEN ILLINOIS, ER DET ULOVLIG FOR BILBERGERE Å KJØRE OPP (UØNSKET) OG TAUE KJØRETØY.

ADVARSEL:

Å betjene et motorkjøretøy kan utsette deg for kjemikalier, inkludert eksos, karbonmonoksid, phitilater og bly, som av staten California er kjent for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduksjonsskade. For å minimere eksponeringen, unngå å puste eksos, ikke la kjøretøyet gå på tomgang med motoren med mindre det er nødvendig, og sørg for tilstrekkelig ventilasjon inne i bilen. For mer informasjon, gå til: www.P65warnings.ca.gov/passenger-vehicle


DEL II. C. VILKÅR GJELDER FOR UTLEIEAVTALER I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA (EMEA)

Vilkårene i denne del II. C ("EMEA-vilkår") gjelder for alle utleieavtaler som starter i Europa, Midtøsten og Afrika. Med mindre annet er oppgitt, gjelder alle henvisninger i denne del II C nummererte paragrafer og underavsnitt i de generelle EMEA-vilkårene, se straks nedenfor. Endringer og tillegg til de generelle EMEA-vilkårene oppgis i de landspesifikke avsnittene som kommer etter sammendraget av valgfrie tjenester.

GENERELLE EMEA-BETINGELSER

1.  AVTALENS ART
Rettigheter og forpliktelser i denne avtalen gjelder din bruk av bilen og kan ikke overdras av deg. Du anerkjenner at bilen er eid av Hertz og at ethvert forsøk på overdragelse eller fremleie av bilen av alle andre enn Hertz, er ugyldig. Hertz gir deg rett til å bruke bilen kun iht. denne utleieavtalen.

2.  BERRETIGEDE PERSONER SOM KAN BRUKE BILEN
Bilen må bare brukes av deg eller en annen person som har blitt autorisert av Hertz ved starten av utleieavtalen og hvis detaljer fremgår av utleiehistorikken ("autorisert sjåfør"). Du samtykker i at du ikke vil la noen personer kjøre bilen, inkludert deg selv:

(a) som ikke oppfyller Hertz’ minstekrav til alder og krav om gyldig førerkort på tidspunktet og stedet for leieavtalen, i tillegg til ethvert annet minimumskrav som gjelder på tidspunktet og stedet for utleieavtalen, og som du kan bli varslet om ved starten av eller før utleieperioden begynner, eller

(b) som er overtrøtt eller under innflytelse av alkohol, narkotika, medisiner eller andre lovlige eller ulovlige stoffer som nedsetter deres bevissthet eller reaksjonsevne.

3.  HENTE/INNLEVERING OG RETUR
(a) Hertz vil gi deg en bil som er i god generell og driftsmessig stand, sammen med alle nødvendige dokumenter, deler og tilbehør.

(b) Du samtykker i å returnere bilen til Hertz i samme stand som den var på leietidspunktet, med fradrag for rimelig slitasje og med de samme dokumenter, deler og tilbehør, på den stasjonen og til det tidspunktet som fremgår av utleiehistorikken.

(c) Du og Hertz vil kontrollere bilens tilstand på starten av leieavtalen og ved retur av bilen. Hertz vil gi deg en bekreftelse på eventuelle defekter det er enighet om.

(d) Bilen må returneres til den avtalte Hertz-stasjonen innenfor de vanlige åpningstidene til gjeldende stasjon. Hvis du returnerer bilen utenfor åpningstidene, må du oppfylle retningslinjene for retur utenfor åpningstidene som gjelder for stasjonen, og du er fullt ut ansvarlig for ethvert tap, tyveri eller skade på bilen frem til stasjonen åpner igjen. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, er du fortsatt ansvarlig for ethvert tap, tyveri eller skade på bilen. Du er også ansvarlig for engangskostnader, kostnader for valgfrie tjenester og andre kostnader som fremgår av utleiehistorikken inntil Hertz-personalet får tilgang til bilen.

(e) Hvis Hertz på noe tidspunkt samtykker i at du returnerer bilen til et annet sted enn en Hertz-stasjon, eller hvis Hertz har samtykket i å hente den, forblir du fullt ut ansvarlig for ethvert tap, tyveri eller skade på bilen frem til den blir hentet av Hertz.

(f) Hertz’ utleiekostnader beregnes på basis av 24-timers perioder fra starten av utleieavtalen. Hvis du unnlater å returnere bilen til det avtalte retur- eller hentestedet innenfor nådeperioden (slik det fremgår av neste setning) etter det avtalte tidspunktet, vil du bli belastet for én ekstra dags leie, inkludert kostnader for evt. valgfrie tjenester til gjeldende, daglige pris for hver dag eller deler av en dag som bilen er forsinket med. "Nådeperioden" er den tiden som angis som nådeperiode i utleiehistorikken. Der utleiehistorikken ikke angir en nådeperiode, er den 29 minutter.

(g) Du samtykker i at Hertz har rett til å belaste deg med en rimelig tilleggskostnad dersom bilen ved innlevering har behov for mer enn vår vanlige rengjøring for å få den tilbake til tilstanden den var i før utleien med fradrag for rimelig slitasje.

4.  DITT ANSVAR FOR TAP OG SKADE
(a) Du er ansvarlig overfor Hertz for alle rimelige tap og kostnader som Hertz påføres i tilfelle av tap, skade eller tyveri av bilen, deler av bilen og tilbehør i løpet av utleieavtalen med evt. fradrag som følger av at du har akseptert noen av alternativene som fremgår i paragraf 4(b). Ansvaret ditt kan omfatte kostnader til reparasjon, verditap på bilen, tap av leieinntekt, kostnader til tauing eller lagring og et administrasjonsgebyr som dekker våre kostnader i forbindelse med administrasjonen av krav som oppstår som følge av skaden som er oppstått, med mindre ansvaret for skaden er Hertz’ ansvar eller det er avgjort av en tredjepart eller deres forsikringsselskap at ansvaret ligger hos tredjeparten. Ved skader vil Hertz forsøke å reparere dem så raskt som mulig. Du er ikke ansvarlig for evt. kostnader eller egenandeler dersom tapet eller skaden er direkte forårsaket av uaktsomhet fra Hertz’ side eller Hertz’ brudd på denne avtalen.

(b) Forutsatt at du overholder alle bestemmelsene i denne avtalen og forutsatt at tapet, skaden eller tyveriet ikke er forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet av deg eller av en autorisert sjåfør, kan ansvaret ditt begrenses som følger:

(i) hvis du har samtykket i den valgfrie tyveriforsikringen (TP) slik det fremgår av utleiehistorikken, er ansvaret ditt for tap eller skade på bilen som skyldes tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk begrenset til den ufravikelige egenandelen som fremgår av utleiehistorikken.

(ii) hvis du har samtykket i den valgfrie ansvarsfraskrivelsen ved kollisjonsskader (CDW), er ansvaret ditt for tap eller skade på bilen, bilens deler eller tilbehør som skyldes annet enn tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk, begrenset for hvert tilfelle av tap eller skade som oppstår som følge av en separat hendelse, til den ufravikelige egenandelen som fremgår av utleiehistorikken.

(iii) hvis du har samtykket i den valgfrie superdekningen (SC) slik det fremgår av utleiehistorikken, vil du motta fordelene av både CDW og TP og ansvaret ditt for egenandelen for både CDW og TP bortfaller, og

(iv) hvis du har samtykket i valgfri super ansvarsfraskrivelse ved kollisjonsskade (SCDW), slik det fremgår av utleiehistorikken, vil du motta fordelene ved CDW og ansvaret ditt for egenandelen for CDW bortfaller, men du er fortsatt ansvarlig for egenandelen for TP, hvis du har samtykket i TP.

Merknad: (1) SC og SCDW er bare tilgjengelig på noen stasjoner. Hvis du valgte SC da du meldte deg inn, vil du få SC på alle stasjoner der det tilbys. Hvis SC ikke tilbys, vil du få SCDW (der det tilbys) og TP. Hvis heller ikke SCDW tilbys, vil du få CDW og TP. I begge tilfelle betaler du satsene som er oppgitt på utleiehistorikken. (2) Du kan velge andre valgfrie tjenester enn de som fremgår av utleiehistorikken ved å informere Hertz-representanten om ditt valg ved starten av leieavtalen og ved at representanten endrer utleiehistorikken for å gjenspeile dine valg.

5.  FORBUDT BRUK AV BILEN
(a) Du er autorisert til å kjøre bilen på de vilkår som fremgår av paragraf 5 og 2 ovenfor. I tillegg må du til enhver tid kjøre bilen på en forsvarlig måte. Hvis du ikke overholder disse vilkårene, er du ansvarlig overfor Hertz for ethvert ansvar eller rimelig tap som påføres Hertz eller for tap eller rimelige utgifter som påføres eller påløper Hertz som følge av ditt avtalebrudd. Du kan dessuten miste retten til ansvarsfraskrivelser eller forsikringer du har valgt. Hertz forbeholder seg retten til å ta bilen tilbake (uten varsel, med mindre annet følger av lov) til enhver tid og på din kostnad dersom du har brutt denne avtalen.

(b) Du må passe på bilen, sørge for at den er låst, sikret og parkert på et trygt sted når den ikke er i bruk, og stille inn og bruke evt. sikkerhetsanordninger som medfølger. Du må fjerne og oppbevare trygt evt. ikke-stasjonær radio og/eller kontrollpanel til radio når ingen oppholder seg i bilen. Du må bruke setebelter, barneseter og annet sikkerhetsutstyr for barn der det er nødvendig.

(c) Du må bruke riktig drivstoff og sjekke olje og andre væskemål etter 1 000 km, og etterfylle olje og andre væsker etter behov. Hvis du får problemer grunnet ulykke eller mekanisk feil, må du kontakte Hertz på det nummeret som ble oppgitt på utleietidspunktet. Ingen må utføre service eller reparasjon av bilen uten Hertz’ uttrykkelige forhåndssamtykke.

(d) Du må ikke bruke bilen eller tillate at den blir brukt:

(i) til å frakte passasjerer mot betaling
(ii) til å frakte last mot betaling
(iii) til å taue eller skyve noe kjøretøy, tilhenger eller annen gjenstand
(iv) offroad eller på veier som ikke passer for bilen
(v) når den er overlastet eller når lasten ikke er forsvarlig sikret
(vi) til frakt av gjenstander eller stoffer som pga. deres tilstand eller lukt kan skade bilen og/eller forsinke Hertz i å leie ut bilen igjen
(vii) til å delta i løp, tester eller andre konkurranser
(viii) i strid med trafikkbestemmelser eller andre forskrifter
(ix) for noe ulovlig formål
(x) til fremleie
(xi) til kjøring eller til å bli kjørt på begrensede områder som f. eks. rullebaner, tjenesteveier på flyplasser og tilhørende områder
(xii) til øvelseskjøring
(xiii) i strid med noen av kravene til sjåfører som følger av paragraf 2

(e) Med mindre det fremgår av de landspesifikke betingelsene eller av skriftlig forhåndssamtykke fra Hertz, kan biler bare tas inn i følgende land: Andorra, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Gibraltar, Irland, Italia (men se 5(g)), Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Nederland, Norge, Portugal, San Marino, Spania (ikke inkludert de spanske enklavene Ceuta og Melilla), Storbritannia (inkludert Nord-Irland), Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Se de landspesifikke vilkårene for ytterligere land som biler som er leid i Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, kan tas til.

(f) Unntatt der det fremgår av de landspesifikke vilkårene, kan biler som er leiet i Irland, Israel, Storbritannia (unntatt Nord-Irland) og Sør-Afrika kun brukes i disse landene og må ikke under noen omstendighet bli tatt til eller kjørt til noe annet land.

(g) Mercedes, Porsche, BMW eller andre prestisjebiler og kabrioleter av alle merker må ikke tas til Italia.

6. BETALING AV KOSTNADER
(a) Da du meldte deg inn, ga du Hertz rett til å belaste alle kostnader som på noe vis påløper deg iht. denne avtalen til det første kreditt- eller debetkortet som er oppført i innmeldelsen din og som har tilgjengelig kreditt eller saldo og som godtas av stasjonen. (Merknad: Fra 1. juni 2016 blir debetkort normalt ikke godtatt i EMEA). Du gir Hertz rett til å reservere kreditt hos eller få en autorisering fra kortutstederen på utleietidspunktet for et rimelig beløp som i det minste tilsvarer alle beregnede kostnader. Du godtar at hvert utleiested er autorisert til å ta betaling for alle kostnader som påløper i samsvar med denne avtalen for alle leier fra utleieselskapet.

(b) Du og hver eneste person som du med Hertz’ samtykke uttrykkelig har oppgitt som personer som skal belastes for kostnadene, er solidarisk ansvarlig for betalingen av kostnadene. Hvis du oppgir at en person skal betale kostnadene, innestår du for at du har fullmakt til å gjøre dette.

(c) Hvis du ikke betaler kostnadene innen tidsfristen angitt på kontoutskriften din, forbeholder Hertz seg retten til å belaste deg med rente i tillegg til utestående kostnader. Rentesatsen er 3 % p.a. over basis utlånsrente til sentralbanken for den valutaen som kostnadene er beregnet i.

 

(d) Betalingsautorisasjonen gitt under seksjon 6 (a) skal være på plass til den tidligste utløpsdatoen på kortet ditt, eller til slutten av din registrering. Hertz reserverer seg retten til å innhente ytterligere autorisasjon for å belaste den autoriserte betalingsmåten som beskrevet i denne avtalen.

 

7. KOSTNADER
(a) For alle leieavtaler du gjør iht. denne avtalen, vil kostnadene som fremgår av utleiehistorikken, gjenspeile din bruk av bilen iht. til avtalen ved starten av leieavtalen. Disse inkluderer utleiekostnaden, andre obligatoriske kostnader og evt. valgfrie tjenester eller ekstra tjenester valgt av deg enten på skjemaet for innmeldelse, på reservasjonstidspunktet eller utleietidspunktet, i tillegg til gjeldende skatter til gjeldende satser.

(b) Utleiekostnaden er på minimum én leiedag (24-timers perioden som starter når utleien begynner) og inkluderer obligatorisk forsikring for tredjepart og evt. andre tjenester som fremgår av utleiehistorikken.

(c) Andre obligatoriske kostnader kan gjelde ved enkelte stasjoner og kan inkludere en billisensavgift (som overfører til deg din andel av evt. obligatoriske kostnader som påføres Hertz for å holde bilen på veien), lokale serviceavgifter (som gjenspeiler høyere kostnader ved å leie fra enkelte stasjoner) og et tillegg for yngre sjåfører (som kan gjelde hvis du eller en autorisert sjåfør er under 21 år).

(d) I tillegg til kostnadene som fremgår av din utleiehistorikk, kan kostnader oppstå som følge av din bruk av bilen i leieperioden. Disse kan bl. a. inkludere tap eller skade på bilen, kostnad for drivstoffylling, kostnad ved for sen levering, kostnad ved ytterligere sjåfører, kostnader til ekstra rengjøring og evt. bompenger, bøter eller kostnader i forbindelse med trafikk- eller parkeringsforseelser i utleieperioden (inkludert rimelige administrasjonskostnader iht. paragraf 14 (b)).

(e) Kostnadene blir endelig beregnet etter retur av bilen.

8. KOSTNAD VED VALUTAOMREGNING
Hvis det er tilgjengelig, kan du ordne med at dine utleiekostnader for utleieavtaler iht. utleieprogrammet og som starter ved enkelte stasjoner i Europa, blir omregnet fra valutaen i landet der utleien finner sted, til valutaen i landet der ditt kreditt- eller debetkort er utstedt. Hvis du velger å omregne utleiekostnadene dine, vil Hertz omregne disse kostnadene til valutaen i landet der kortet er utstedt på datoen da Hertz eller dens agenter sender kostnadene til Hertz’ kortbehandling. Hertz beregner et valutaomregningsgebyr på inntil 3 % for denne tjenesten. Dette gebyret kan eller kan ikke erstatte valutaomregningsgebyret som din kortutsteder evt. tar. Slike gebyrer er vanligvis, men ikke alltid 1,5 % (som gir en total på 4,5 % sammen med Hertz’ gebyr). Omregningen blir basert på valutakurser som oppgis av anerkjente valutahandlere på slutten av din utleieavtale. Valutakursen kan være mindre fordelaktig for deg enn kursen som din kortutsteder ellers ville ha brukt, dersom Hertz hadde sendt kostnadene til din kortutsteder i valutaen som kostnaden opprinnelig var beregnet i. Hvis du ikke samtykker i at Hertz foretar valutaomregningen og til å betale valutaomregningsgebyret, kan du velge å la kortutstederen din foreta valutaomregningen ved å fylle ut skjemaet for å velge bort valutaomregningen som du finner i bilen, og enten returnere det til Hertz-skranken på slutten av utleien eller legge det sammen med nøklene i Express Return-kassen.

9.  KOSTNAD VED DRIVSTOFFYLLING
(a) Bilen kommer med en full tank med drivstoff. Hvis du returnerer bilen med mindre enn full tank, vil du måtte betale et gebyr for drivstoffylling som dekker drivstoff og drivstoffyllingstjenesten til gjeldende satser iht. utleiehistorikken.

(b) Hvis du derimot har valgt å kjøpe en full tank ved starten av utleien ved å samtykke i alternativet Fylle drivstoff, og dette fremgår av utleiehistorikken, vil det ikke påløpe noe gebyr for drivstoffylling ved retur av bilen (men du vil heller ikke bli kreditert for gjenværende drivstoff). I stedet betaler du beløpet for kjøpet av drivstoff ved starten av utleien slik det fremgår av utleiehistorikken.

10.  ANSVAR FOR EIENDELER
Hertz er ikke ansvarlig overfor deg eller autoriserte sjåfører for tap eller skade på eiendeler som legges igjen i bilen enten i løpet av eller etter utløpet av leieavtalen, med mindre tapet eller skaden skyldes Hertz’ uaktsomhet eller brudd på denne avtalen. Slike eiendeler er helt din egen risiko, med mindre de er dekket av personlig forsikring som beskrevet nedenfor under "Sammendrag av valgfrie tjenester tilgjengelig for utleieavtaler i Europa, Midtøsten og Afrika".

11.  TREDJEPARTS ANSVARSFORSIKRING – ERSTATNING
(a) Loven krever at Hertz har forsikring for tredjeparter. Denne forsikringsdekningen er inkludert i utleiekostnaden.

(b) Hertz’ ansvarsforsikring for bil oppfyller alle krav iht. loven og beskytter Hertz, deg og alle autoriserte sjåfører mot rettslige krav fra andre personer ved død eller personskade eller skade på eiendelene til en tredjepart forårsaket av bruk av bilen.

(c) Du samtykker i å betale tilbake til Hertz dersom Hertz blir pålagt å gi kompensasjon til (i) forsikringsselskap for enhver betaling det må foreta til en tredjepart på dine vegne, og/eller (ii) alle tredjeparter der din bruk av bilen eller bruken til en autorisert sjåfør av bilen har medført død, personskade eller skade på eiendeler for tredjeparten og bruken har vært i strid med paragraf 2 (Hvem kan bruke bilen) eller paragraf 5 (Ulovlig bruk av bilen) i denne avtalen.

12. UHELL, TYVERI OG HÆRVÆRK
(a) Dersom det er mulig, må du melde alle trafikkuhell, tap, skade eller tyveri i forbindelse med bilen til politiet straks og til Hertz innen 24 timer etter uhellet eller etter at hendelsen ble oppdaget.

(b) Du må ikke påta deg noe ansvar, ikke frita noen andre parter for ansvar, ikke gjøre opp noe krav eller samtykke i noen ansvarsfraskrivelse i forbindelse med et uhell, men du må skrive ned navn og adresse til alle involverte personer, inkludert vitner.

(c) Et Hertz rapportskjema for ulykker eller tyveri må alltid fylles ut og gis til Hertz når du returnerer bilen. I tilfelle tyveri må du returnere nøklene og den fjernkontrollerte tyverisikringen til Hertz. Hvis du ikke overholder kravene i denne paragraf 12, vil enhver valgfri forsikring du har tatt for å redusere eller eliminere ansvaret ditt, bli ugyldiggjort (inkludert CDW, TP, SC og SCDW).

(d) Du samtykker i å samarbeide med Hertz og våre forsikrere i alle undersøkelser eller etterfølgende, rettslige prosesser som oppstår etter tap eller skade på bilen.

13. ANSVARSBEGRENSNING
(a) Uten at det som følger av paragraf 13(b) skal fravikes, er Hertz ikke ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for tap eller skade som oppstår i forbindelse med utleien annet enn som et resultat av vår egen uaktsomhet eller bevisste forsømmelse eller annet brudd på denne avtalen. Hertz er ikke ansvarlig for noen indirekte eller uforutsigbar skade eller tap, inkludert tap av fortjeneste eller tap av muligheter.

(b) Ingenting i paragraf 13(a) unntar eller begrenser Hertz’ ansvar for død eller personskade som er forårsaket av handlinger, unnlatelser eller følger av et annet ansvarsgrunnlag som ikke kan lovmessig unntas.

14. OVERTREDELSE AV TRAFIKK- OG PARKERINGSBESTEMMELSER
(a) Du er fullt ut ansvarlig for alle bompenger, parkeringsavgifter og alle bøter eller andre følger av brudd på trafikkbestemmelser (inkludert rushtidsavgifter), pålegg, påbud eller andre lover og forskrifter i løpet av utleieperioden.

(b) Dersom Hertz må betale og/eller behandle slike bompenger, avgifter, bøter, gebyrer eller tilsvarende kostnader, samtykker du i at Hertz kan belaste deg for beløpet som Hertz blir pålagt å betale, i tillegg til et rimelig administrasjonsgebyr for behandlingen av disse forholdene.

(c) Hertz skal etter anmodning gi deg en kopi av alle varsler om brudd på trafikkbestemmelser som Hertz har mottatt.

SAMMMENDRAG AV VALGFRIE TJENESTER TILGJENGELIG PÅ UTLEIE I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA

 

Dine utleieavtaler under utleieprogrammet inkluderer en kombinasjon av valgfrie tjenester og bilklasser som du valgte ved innmeldelsen (og slik som disse valg har blitt endret av deg fra tid til annen). Du kan velge en annen bilklasse på tidspunktet når du reserverer en bil. Du kan også velge andre valgfrie tjenester for en særlig utleieavtale ved starten av utleien.

For utleieavtaler på enkelte stasjoner er enkelte valgfrie tjenester kanskje ikke tilgjengelige basert på en forhåndsforespørsel fra deg i din innmeldelse. (Det er mest sannsynlig at dette vil inntreffe når gjeldende lov etter Hertz’ oppfatning gjør det upraktisk å tilby slike tjenester etter forhåndsforespørsel ved stasjonen). I slike tilfeller vil utleiehistorikken vise at du har avslått å få slike valgfrie tjenester, selv om innmeldelsen din oppgir at du ønsker å få dem for utleieavtaler under EMEA-programmet. Det er likevel mulig at du kan kjøpe slike tjenester ved starten av utleien selv om de ikke var tilgjengelige ved forhåndsforespørsel. For å gjøre dette må du underrette Hertz-representanten på stasjonen om din beslutning om å kjøpe slike tjenester ved starten av utleien, og dersom slike tjenester er tilgjengelige, be representanten endre utleiehistorikken for å gjenspeile din avgjørelse.

Fra 1. juni 2016 er bl.a. følgende bilklasser inkludert for utleieavtaler i Europa, Midtøsten og Afrika ved bruk av programmet: økonomi, kompakt, mellomklasse standardbil, stor og premium.

For informasjon om valgfri tyveriforsikring (TP), ansvarsfraskrivelse ved kollisjonsskader (CDW), super ansvarsfraskrivelse ved kollisjonsskade (SCDW) og superdekning (SC) vises det til paragraf 4 i de generelle EMEA-vilkårene. Mer informasjon om endringer og tillegg til de valgfrie tjenestene som det vises til nedenfor, finnes i de landspesifikke vilkårene som finnes etter dette sammendraget av valgfrie tjenester.

Dette sammendraget gjelder fra 1. juni 2016. De valgfrie tjenestene som tilbys, forsikringsdekning, begrensninger, unntak, priser og andre forhold kan alle endres uten varsel.

PERSONFORSIKRING

Se tabellen over forsikringssummer for personforsikring og personulykkeforsikring. Forsikringsavtalens begrensninger er underlagt garantistens skjønn og markedsforhold, og kan endres fra tid til annen uten at du blir varslet.

Personforsikring og personulykkeforsikring er underlagt alle bestemmelsene, begrensningene, egenandelene og unntakene i forsikringsavtalene for personforsikring og personulykkeforsikring som er utarbeidet av Hertz og av EMEA-vilkårene

Forsikringsdekning ved personforsikring eller personulykkeforsikring gis iht. en forsikringsavtale som er underlagt lokalt språk og lover og forskrifter i det landet der utleien begynner. Ved evt. strid om bestemmelsene, begrensningene eller unntakene som fremgår av forsikringsavtalen, gis presedens til lokalt språk og lokale lover og forskrifter.

1. GYLDIGHET
Denne paragrafen gjelder kun personforsikringer («PI») som selges i følgende destinasjonsland: Tyskland, Italia, Spania, Benelux og Frankrike. Vil du ha informasjon om PI-produktene som er tilgjengelige i forbindelse med billeie i andre destinasjonsland, kan du se informasjonen på nett når du fyller ut bestillingsskjemaet, eller spørre på Hertz-utleiestedet.

2. Hvordan fremmer jeg et krav?
Alle krav du har i henhold til PI-polisen din blir håndtert av Hertz Claims Management Limited (HCM). Hvis du vil fremme et krav, må du fylle ut Kravmeldingsskjemaet som du finner i PI-brosjyren du får på Hertz-utleiestedet, og sende det til HCM ved adressen du finner i denne brosjyren. Alternativt kan kravskjemaer skaffes ved å ringe eller sende e-post til HCM ved å bruke kontaktinformasjon du får på Hertz-utleiestedet.

a. Krav om reisegods
Du må ha et referansenummer for lovbrudd før vi kan gjøre opp et krav om tyveri eller tap av gods. Dette får du av av politiet når du har rapportert saken til dem. Vi ber deg også om å fremlegge bevis for godset du har mistet. For eksempel ber vi deg om å fremlegge originale kjøpskvitteringer for og/eller bilder av alle gjenstander.

b. Krav om personskade
Vil du ha informasjon om hvordan du fremmer krav om personskade, kan se kontaktinformasjonen til HCM som du får på Hertz-utleiestedet. HCM gir deg opplysningene du trenger for å fremme et krav.

c. Kravprosessen
Vi bekrefter mottak av kravet ditt innen ti dager og oppgir navn, telefonnummer og e-postadresse til saksbehandleren din og et saksnummer. Vi forsøker å gjøre opp kravet ditt snarlig, med forbehold om nødvendige undersøkelser.

3. OPPSIGELSE
Du kan si opp PI-polisen din når som helst i løpet av leien med virkning fra dagen etter at du ber om det. Dette skyldes at PI belastes med fullt daglig gebyr for hver påbegynte dag du tar PI. Hvis du ønsker å si opp PI etter at leien har startet, må du dra tilbake til en av våre filialer. Leieavtalen din blir deretter avsluttet og fakturert, og en ny leieavtale som ikke inneholder PI, blir innledet med virkning dagen etter at du sa opp.

4. KLAGER
Hvis du har en klage på servicen du opplever når du fremmer et krav, bør du først ta opp dette med filialsjefen. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, kan du skrive til HCM ved å bruke kontaktinformasjon du får på Hertz-utleiestedet. Vi forsøker å bekrefte alle mottatte klager innen fem virkedager, sende et innledende svar innen fire uker og et endelig svar etter åtte uker.

5. INFORMASJON OM FORSIKRINGSSELSKAPET
Forsikringsselskapet er Probus Insurance Company Europe DAC («Probus»), registrert i Irland under firmanummer 252557 ved Hertz Europe Services Centre, Swords Business Park, Swords, Co Dublin. Hertz og Probus er datterselskaper av The Hertz Corporation, et selskap stiftet i New Jersey, U.S.A. Hertz tilbyr bare et PI-produkt fra Probus, men Hertz er ikke forpliktet til å selge dette produktet og er ikke hindret i å tilby lignende produkter fra andre forsikringsselskaper.

6. HVA ER FORSIKRET NÅR DU LEIER ET KJØRETØY FRA HERTZ?
Så snart du henter nøkkelen til Hertz-bilen din, dekkes du av Third Party Insurance (ansvarsforsikring), som er automatisk inkludert i leieprisen. Dette er lovpålagt og beskytter deg og andre autoriserte sjåfører av Hertz-kjøretøyet mot erstatningsansvar som kan følge av å forårsake død eller personskade eller skade på eiendom.

7. ANDRE TILVALG DU KAN VURDERE
Vi tilbyr også fraskrivelser av ditt ansvar overfor oss i tilfelle Hertz-kjøretøyet blir stjålet eller skadet under leien. Disse er vanligvis valgfrie, men kan være inkludert i Hertz-leiepakken din. Tyveriforsikring (TP) dekker tap av eller skade på kjøretøyet som følge av tyveri, forsøk på tyveri, eller hærverk, mens kollisjonsforsikring (CDW) dekker all annen skade på kjøretøyet, for eksempel ved en ulykke. Hver av fraskrivelsene har en egenandel, men du kan fjerne egenandelen for både CDW og TP ved å tegne vår forsikring SuperCover (SC). Spør i skranken for mer informasjon.
Hos Hertz forstår vi også hvor viktig det er å beskytte gjenstandene du er glad i. For enda mer trygghet tilbyr vi derfor som tilvalg en PI som dekker deg, passasjerene dine og eiendelene dine.

8. EN RASK VEILEDNING TIL PERSONFORSIKRING FRA HERTZ
PI er en valgfri forsikring utformet for å imøtekomme kravene og behovene til dem som vil ha dekning for risiko som ikke oppfylles av ovennevnte forsikringer og fraskrivelser. Dette omfatter risiko for død, personskade og tap av eller skade på personlige eiendeler. PI dekker deg og passasjerene dine for slike risikoer som følger av at du bruker Hertz-kjøretøyet under leien.

9. HVEM ER DEKKET?
PI dekker deg som leier av Hertz-kjøretøyet og alle sjåfører som er autorisert av Hertz og navngitt i leieavtalen. Den dekker også passasjerer i Hertz-kjøretøyet opptil antall autoriserte plasser for den type kjøretøy. PI dekker disse personene i Hertz-kjøretøyet, bagasjen deres og eiendelene deres i løpet av den avtalte varigheten av leieavtalen. Beskyttelsen fra PI blir ugyldig hvis du ikke oppfyller vilkårene for bruk av leiekjøretøyet som fremgår i leieavtalen, og reduseres forholdsmessig hvis du har andre forsikringer som dekker medisinske utgifter og nødutgifter, sykehusutgifter og/eller reisegods.

10. 10. HVA ER FORSIKRINGSSUMMENE?
(a) Reisegods
Bagasjen, klærne og de personlige gjenstandene som eies av sjåføren og passasjerene, mens de er i Hertz' låste kjøretøy, er forsikret mot tap eller skade ved kollisjon, brann eller tyveri, med forbehold om slitasje og verdireduksjon.

FORSIKRINGSSUM 

PER KJØRETØY 

EGENANDEL 

Kollisjon eller brann totalt

EUR 6 000

EUR 75

Tyveri totalt

EUR 3 000

EUR 75

(b) Personlig ulykke
Et engangsbeløp fra PI betales til deg og passasjerene dine i tilfelle død, synstap, mistet bruk av en eller flere lemmer eller permanent total funksjonshemning som direkte forårsakes av en ulykke mens personen er i Hertz-kjøretøyet. Dette kommer i tillegg til eventuell annen kompensasjon som du og passasjerene dine kan kreve av en tredjepart. Maksimumsbeløpet som skal betales ifølge denne paragrafen er EUR 225 000 per ulykke, inkludert opptil EUR 150 000 for sjåføren og opptil EUR 75 000 totalt for passasjerene. Merk at dette maksimumsbeløpet kun betales i tilfelle permanent total funksjonshemning. For barn under 18 år er alle fordelene nedenfor begrenset til EUR 7000, bortsett fra at summen for død er begrenset til EUR 3000.

FORSIKRINGSSUM 

SJÅFØR

PASSASJERER

Død

EUR 80 000

EUR 40 000

Synstap i ett eller begge øyne

EUR 60 000

EUR 30 000

Mistet bruk av en eller flere lemmer

EUR 60 000

EUR 30 000

Permanent total funksjonshemning

EUR 150 000

EUR 75 000

(c) Medisinske utgifter og nødutgifter
Følgende medisinske utgifter og nødutgifter dekkes også dersom disse påløper som direkte følge av legemsbeskadigelse i en ulykke hvor Hertz-kjøretøyet er involvert. MERK: Medisinske utgifter innbefatter kostnader for medisinsk, kirurgisk eller annen helbredende behandling som gis eller foreskrives av en registrert lege. Medisinske utgifter må påløpe innen 2 år etter ulykken.

FORSIKRINGSSUM 

PER PERSON 

EGENANDEL 

Ambulanseutgifter

EUR 250

Ingen egenandel

Medisinske utgifter

EUR 3 000

EUR 50

(d) Ekstra sykehusutgifter
Hvis du må oppholde deg i et registrert sykehus som innlagt pasient som direkte følge av en ulykke hvor Hertz-kjøretøyet er involvert, vil du få dekket kontantutlegg i tillegg til eventuelle andre beløp du mottar.

FORSIKRINGSSUM 

PER PERSON 

EGENANDEL

EUR 50 for hvert hele døgn

Opptil EUR 1 000

Ingen egenandel

11. HVA ER UNNTAKENE?
Polisen dekker ikke hendelser som skyldes brudd på leievilkårene og -betingelsene med mindre du kan påvise at hendelsen var helt uavhengig av bruddet. Andre vesentlige begrensninger i PI-dekningen er som følger:

(a) Reisegods – ekskluderte gjenstander
Polisen dekker ikke tap av eller skade på:

 • kontanter, reisesjekker, kreditt- eller debetkort osv
 • verdifulle dokumenter så som pass og førerkort
 • smykker, edelstener eller andre edle metaller, dyrehud eller -skinn (iht. polisen)
 • kontaktlinser, tannproteser eller høreapparater
 • handelsprøver
 • artikler som tilhører Hertz
 • dyr
 • ferskvarer

(b) Reisegods – ekskluderte scenarier
Polisen dekker ikke tap av eller skade på gjenstander som skyldes tyveri der:

 • leiekjøretøyet ikke låses skikkelig når det er uten tilsyn og det ikke foreligger bevis på innbrudd
 • reisegodset ikke er i et låst rom eller bagasjerom og utenfor synsvidde
 • tyveriet ikke er rapportert til politiet innen 24 timer etter at det ble oppdaget
 • verdisaker* ble lagt i et kjøretøy over natten mellom kl. 22.00 og 08.00

*Verdisaker defineres som: klokker, fotografisk lyd/-videoutstyr og/eller visuelt utstyr, datamaskin og elektronisk utstyr, mobiltelefoner, pelsverk, antikviteter, samlinger og kunstverk, og alle andre gjenstander eller sett av gjenstander til en verdi av mer enn EUR 600

(c) Personskade – ekskluderte scenarier
Polisen dekker ikke:

 • selvpåført skade, selvmord eller selvmordsforsøk eller en kriminell handling
 • eksisterende sykdommer eller helseproblemer
 • brudd på leieavtalen, med mindre du eller arvingene dine er i stand til å påvise at ulykken var helt uavhengig av bruddet

DEL II. D. VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER LEIE I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND

Vilkårene og betingelsene som fremstår her i del II. D. («Australske vilkår») gjelder alle leie som begynner i Australia. Ved leie i Australia kan du se www.hertz.com.au for fullstendig informasjon og for å bekrefte leievilkårene som gjelder på datoen for leien. Ved leie i New Zealand kan du se www.hertz.co.nz for fullstendig informasjon og for å bekrefte leievilkårene som gjelder på datoen for leien.

Vær oppmerksom på at i Australia og New Zealand kan våre biler være utstyrt med bilovervåkingssystem (VMS), som kan brukes til å åpne og lukke kjøretøyet og spore og registrere den geografiske posisjonen, avstanden og hastigheten til kjøretøyet i leieperioden. Det kan også brukes til å sette kjøretøyet ut av funksjon i tilfelle manglende betaling eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at kjøretøyet brukes til bruk som er forbudt eller ekskluderes i forsikringen slik dette er definert i vilkårene for Australia og New Zealand. Ved å leie av oss samtykker du til at vi kan spore og registrere posisjonen din og bruken din av kjøretøyet ved hjelp av VMS, som kan inkludere dine personopplysninger. Du samtykker til at vi samler inn (også ved kjøretøysporing gjennom et bilovervåkingssystem), bruker og utleverer personopplysningene dine i samsvar med retningslinjene våre for personvern, som er tilgjengelige på www.hertz.com.au/privacypolicy og fra alle Hertz-utleiesteder.

1.  AVTALENS ART
(a) Annet enn der det er følger av lov, skal de følgende dokumenter utgjøre avtalen og inneholde betingelsene, garantiene og løftene som gjelder din utleieavtale for bilen og som Hertz samtykker i skal gjelde for utleie av bilen til deg i utleieperioden: Disse australske betingelsene, de generelle betingelsene, skjemaet, (unntatt betingelsene som er tatt med ved henvisning i skjemaet, der det finnes), din innmeldelse i utleieprogrammet i Australia og evt. tilleggsbetingelser.

(b) Evt. tilleggsbetingelser gjelder i den grad det er forskjell mellom det som fremgår av disse australske betingelsene, de generelle betingelsene, skjemaet eller innmeldelsesskjemaet ditt for utleieprogrammet i Australia.

(c) Du må ikke forsøke å overføre eller fremleie bilen eller noen rettigheter eller forpliktelser iht. denne avtalen. Alle forsøk på overføring eller fremleie av bilen av noen andre enn Hertz er ugyldig. Verken du eller noen autoriserte sjåfører er agenter for Hertz. Ingen må utføre service eller reparasjon på bilen uten Hertz’ skriftlige, uttrykkelige forhåndssamtykke.

(d) Du bekrefter og lover Hertz at all informasjonen som du gir til Hertz på noe tidspunkt før og etter utleieperioden er sanne og korrekte i sin helhet, og at det som er opplyst utgjør all den informasjonen som Hertz med rimelighet kan forlange.

2. RETUR AV BILEN OG INNDRAGELSE
(a) Du bekrefter at du vil returnere bilen til Hertz på det tidspunkt og på stasjonen som er angitt på skjemaet, eller før dette tidspunktet hvis Hertz av rimelige grunner forlanger det, inkludert hvis Hertz har rimelig grunn til å tro at du har opptrådt i strid med eller vil opptre i strid med avtalen.

(b) Bilen anses ikke å ha blitt returnert før slutten av utleieperioden. Hvis du returnerer bilen utenfor åpningstidene, forblir du ansvarlig for bilen inntil Hertz har inspisert den og samtykket i returen neste forretningsdag.

(c) Hvis du ikke returnerer bilen iht. denne avtalen, vil Hertz sende et skriftlig krav til din adresse om at du returnerer den. Deretter vil Hertz gjøre det som er nødvendig for å hente og inndra bilen der og når den blir funnet. Du gir Hertz rett til å skaffe seg adgang til alle steder du eier eller gjør bruk av. Der det er nødvendig, samtykker du i å gjøre det som med rimelighet kan forlanges for å sørge for at Hertz får adgang til ethvert lokale slik at Hertz kan hente og inndrive bilen.

(d) Hvis bilen blir funnet ulovlig parkert, tilsynelatende forlatt eller blir brukt eller utnyttet i strid med denne avtalen, kan Hertz inndrive bilen uten å sende skriftlig varsel iht. paragraf 2(c). I den grad det er tillatt iht. loven, frasier du deg enhver rett til rettsmøte eller til å motta varsel eller til rettslige prosesser som en forutsetning for at Hertz kan inndrive bilen iht. til denne paragraf 2(d).

(e) Fra datoen da Hertz sender deg krav iht. paragraf 2(c), kan Hertz utøve sin rett til å hente og inndrive bilen. Du samtykker i å samarbeide med Hertz om inndrivingen av bilen.

(f) Du må erstatte Hertz for alle rimelige kostnader ved henting og inndriving av bilen i tilfeller der slike kostnader er forårsaket av at du ikke har returnert bilen iht. denne avtalen.

(g) Unntatt der hvor skyldes feil fra Hertz’ side, må du holde Hertz skadesløs mot alle krav det får fra tredjeparter som resultat av Hertz’ henting og inndriving av bilen.

3.  VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET
(a) Du og Hertz anerkjenner at bilen generelt sett er i uskadet stand annet enn hvor det er skriftlig bekreftet av deg og Hertz i tilstandsrapporten om kjøretøyet. Du samtykker i å returnere bilen i samme stand, bortsett fra normal slitasje.

(b) Du samtykker i å sjekke motoroljestanden og kjølevæsken i bilen med passende intervaller og å opprettholde dem på anbefalte nivåer iht. bilprodusentens spesifikasjoner, eller å gjøre det som er nødvendig for å sørge for at bilen fungerer effektivt.

(c) Hertz gir 24-timers veiassistanse ved motorstopp for bilen (ved bruk av underleverandører).

(d) Du og evt. autoriserte sjåfører må overholde alle gjeldende regler om setebelte og barnesikring.

4.  KOSTNADER
(a) Du samtykker i å betale Hertz de følgende kostnadene for leie av bilen:
(i) Engangskostnader Den daglige utleiekostnaden som fremgår av skjemaet for hver leiedag. Satsen for ekstra timer som vises på skjemaet belastes for hver hele eller deler av en time som overskrider en full leiedag inntil beløpet når grensen for den daglige leiekostnaden.

(ii) Kilometerkostnad Kostnaden per kilometer som bilen har kjørt og som overskrider tillatte antall kilometer (der det gjelder) iht. det som fremgår av skjemaet, og beregnet iht. den gjeldende kilometerprisen.

(iii) Leverings/hentekostnad Kostnaden ved levering av bilen og/eller henting av bilen fra en stasjon som ikke er en Hertz-stasjon, der det ikke påløper noen kostnad (denne kostnaden gjelder henting og inndriving iht. paragraf 2).

(iv) Valgfrie forsikringstjenester for leietakere Beløpet som belastes for en valgfri forsikringstjenester for leietaker (Renter Protection Service) som du har samtykket i og som er notert på skjemaet, beregnet for hver hele eller påbegynte leiedag. Se paragraf 12 av disse australske betingelsene for opplysninger om forsikringstjenester for leietaker.

(v) Drivstoffkostnader Med mindre du har samtykket i alternativet Kjøpe drivstoff slik det fremgår av skjemaet, eller med mindre det fremgår av skjemaet på noen annen måte, må du enten returnere bilen med full tank eller betale Hertz for å etterfylle til følgende pris:

(A) Hvis bilen har kjørt mindre enn 250 kilometer i løpet av leieperioden – antall kjørte kilometer multiplisert med kilometerprisen som er angitt på skjemaet, eller

(B) Hvis bilen har kjørt 250 kilometer eller mer i løpet av utleieperioden – antall liter med drivstoff som trengs for å fylle tanken multiplisert med prisen per liter som angitt på skjemaet.

(vi) Kostnader ved henting Dersom du ikke betaler kostnadene iht. denne avtalen, må du erstatte Hertz for rimelige utgifter og kostnader som selskapet påføres i forbindelse med inndriving fra deg av de kostnadene som oppstår ifm. avtalen.

(vii) Avgifter og bøter Et beløp som tilsvarer alle bompenger, bøter, straffegebyrer, skatter og andre avgifter som pålegges av en regjering, et regjeringsorgan eller bompengeselskap i forbindelse med din utleieavtale eller bruk av bilen, inkludert stempelavgift på denne avtalen.

(viii) Inndriving av kostnader Beløpet som er angitt på skjemaet for å inndrive driftskostnadene i ulike stater, territorier og andre steder, inkludert bl. a. registrering av bilen og kostnader i forbindelse med transportulykker.

(ix) Ekstra avgifter Beløpet som fremgår av skjemaet som et bidrag til ekstra driftskostnader i forbindelse med forretningsdrift i enkelte områder i enkelte regioner eller enkelte steder, eller som skyldes bruk av bilen av personer som er yngre enn 21.

(x) Administrative -/servicekostnader Et beløp for uvanlige eller ekstra kostnader i forbindelse med administrative - og/eller serviceoppgaver som Hertz påtar seg i forbindelse med din leie av bilen, inkludert betaling av eller administrasjonen av krav, kostnader eller bøter iht. paragraf 4(a)(vii).

(xi) Assistanse ved motorstopp Kostnaden ved å skaffe veiassistanse der problemet (som er årsaken til at det blir bedt om assistanse) ikke er forårsaket av et iboende problem med bilen.

(b) I tilfelle der en kostnad ikke er oppgitt på skjemaet, det beløpet som fremkommer ved beregning av beløpet Hertz bestemmer fra tid til annen og som blir angitt i paragraf 14.

(c) Du samtykker i å betale Hertz kostnadene på forespørsel. Det vil normalt skje etter utløpet av utleieperioden, men kan også skje ved senere betalinger etter at bilen har blitt inspisert av Hertz og der kostnader og utgifter blir fastsatt etter at utleieperioden er over. Hertz kan belaste kortet ditt for alle krav iht. denne paragraf 4 iht. paragraf 11(a).

5.  FULLT ANSVAR 
Du bør lese paragrafene 5(d), 5(e) og 6 angående ditt mulige ansvar som oppstår fra all bruk av bilen, eller som oppstår ved at bilen brukes ulovlig eller av en ikke-autorisert person, eller bruk som medfører fullt ansvar iht. denne paragrafen.

(a) Forbudt bruk
Bilen må aldri brukes:
(i) uforsvarlig eller med hensikt om å forårsake personskade, tap eller skade

(ii) i Tasmania med mindre bilen er leiet fra en stasjon i Tasmania

(iii) til å begå en straffbar eller ulovlig handling

(iv) i billøp eller deltakelse i biltester eller andre konkurranser

(v) til transport av passasjerer mot betaling eller belønning (med mindre Hertz samtykker gir dette skriftlig)

(vi) til transport av varer som har blitt lastet feilaktig eller på en upassende måte eller for transport som bilen ikke er konstruert for (inkludert farlige substanser som gasser eller substanser som kan danne eksplosjonsfarlige blandinger) eller

(vii) for slep av tilhenger eller noe annet kjøretøy, med mindre bilen har et tilhengerfeste, du har tillatelse fra Hertz og vekten og størrelsen på kjøretøyet som taues ikke overstiger bilens angitte kapasitet.

(b) Forbudte personer
Følgende personer må aldri kjøre bilen eller på annen måte ha kontroll med bilen:

(i) personer som er beruset av noen substans eller

(ii) andre personer enn autoriserte personer

(c) Bruk som medfører fullt ansvar
Du er fullt ut ansvarlig og erstatningsansvarlig for skader iht. paragraf 6 i tilfeller der bilen blir brukt:

(i) på veier eller andre overflater som ikke har fast dekke, og som ikke er en vei under reparasjon, en kort tilførselsvei til en nasjonal eller statlig park, turistattraksjon eller feriested, eller en vei som Hertz har gitt deg underretning om, med mindre bilen har firehjulstrekk.

(ii) på et skisted i løpet av den offisielle skisesongen eller på et annet område under forhold der det er fornuftig å bruke kjettinger, med mindre SNO tilbys og du samtykker til det og det fremgår av skjemaet.

(iii) på strender eller andre områder der bilen utsettes for saltvann

(iv) på alle steder eller under forhold (inkludert kryssing av vann) hvor bilen kan bli eller blir helt eller delvis nedsenket i vann.

(v) i alle tilfeller der bilen kan få eller får skade på karosseriet eller chassis som følge av kontakt med en fast gjenstand som henger over veibanen (inkludert kjøring eller forsøk på kjøring under, over eller rundt slike gjenstander.

(vi) i alle andre områder eller regioner angitt av Hertz til deg som områder eller regioner der bilen ikke må brukes.

(d) Hvis bilen brukes på en forbudt måte eller av en forbudt person i strid med paragraf 5(a) eller 5(b):
(i) vil du miste fordelen av enhver begrensning av ditt ansvar for tap eller skade på bilen i den grad det er tillatt av gjeldende lov selv om du har samtykket i MAX, AER PLUS, AER eller andre valgfrie forsikringstjenester for leietaker som kan være tilgjengelig på tidspunktet og stedet for leieavtalen, og

(ii) det vil utgjøre et brudd på denne avtalen, og vil gjøre deg ansvarlig for faktiske skader og følgeskader som bruddet påfører Hertz i så stor utrekning som gjeldende lov tillater, i tillegg til Hertz’ tilhørende kostnader og utgifter i forbindelse med rettslige prosesser.

(e) Hvis bilen brukes på en måte som utløser fullt ansvar iht. paragraf 5(c), vil du miste fordelen av noen begrensning for ansvar for tap eller skade på bilen i den grad gjeldende lov tillater det, selv om du har samtykket i MAX, AER PLUS eller AER.

6.  DITT ANSVAR
(a) Underlagt klausul 6 er du, i den grad gjeldende lov tillater, ansvarlig for alle skader som oppstår i løpet av utleieperioden, eller som følge av utleie eller bruk av bilen. Uavhengig av det som er oppgitt i klausul 6 eller noen annen klausul, er det ingen øvre grense eller begrensning for ditt ansvar til Hertz som oppstår som følge av ulovlig bruk av bilen, eller som skjer om bilen blir brukt til ulovlig aktivitet eller av en forbudt operatør eller brukt på noen måter som gir deg totalansvaret, som nevnt i klausul 5 (totalansvar).

(b) Ditt ansvar overfor Hertz for skader som er et resultat av en enkeltbil-ulykke er begrenset til summen av (x) Egenandel ved ulykkesskade pluss (ADE PLUS) (y) AUS 2 200 (inkludert GST), eller et annet beløp i tillegg til ADE, som spesifisert i tilleggsvilkårene, hvis ikke MAX er tilbudt deg og du har akseptert som det står skrevet i skjemaet, og hvis MAX er akseptert og skrevet ned, har du intet ansvar.

(c) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skader som oppstår fra vannskader (annet enn fra fullstendig eller delvis vannskade) er begrenset til summen av (x) Egenandel ved ulykkesskade pluss (ADE PLUS) (y) AUS 2 200 (inkludert GST), eller et annet beløp i tillegg til ADE, som spesifisert i tilleggsvilkårene.

(d) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skader utenom de som er nevnt i klausulene 6(b) og 6(c) som oppstår i utleieperioden eller som et resultat av din utleie eller bruk av bilen er begrenset til summen av ADE, hvis ikke MAX er tilbudt deg og du aksepterer som det står skrevet i skjemaet, og hvis MAX er akseptert og skrevet ned, har du intet ansvar.

(e) Uavhengig av klausulene 6(b), 6(c) og 6(d), er du ansvarlig for å refundere Hertz for skadekostnader som har oppstått som et resultat av at du har montert kjettinger, skistativ eller takstativer på bilen på feil eller på en annen måte som fører til skade på bilen eller andre kjøretøy eller eiendom.

(f) Uavhengig av klausulene 6(b), 6(c) og 6(d), er du ansvarlig for å refundere Hertz i den grad at et brudd av deg på klausul 9, herunder inngåelse av noen erkjennelse av ansvar for brudd på klausul 9(d), resulterer i at Hertz pådrar seg større tap, skade, ansvar, kostnader eller utgifter enn det ville ha pådratt seg for selve bruddet.

(g) Uavhengig av klausulene 6(b), 6(c) og 6(d), samtykker du til å holde Hertz skadesløs i den grad loven tillater fra ethvert krav mot Hertz for tap av eller skade på personlig eiendom som er forbundet med utleie under denne avtalen. Dette inkluderer, uten begrensning, personlige eiendeler etterlatt i noen Hertz-kjøretøy eller på Hertz' lokaler, men inkluderer ikke skade på bilen eller annen eiendom som følge av bilen som kolliderte med den og inkluderer ikke eventuelle tap eller skader forårsaket av uaktsomhet eller forsettlig mislighold av Hertz .

(h) Ansvaret som enhver autorisert sjåfør har for personskader som følge av bruk av bilen, er dekket av de lovpålagte ordninger knyttet til transportulykkekompensasjon i hver stat og hvert territorie i Australia (i henhold til vilkår og begrensninger for slike ordninger). For detaljer rundt omfanget, forutsetningene og begrensningene av denne dekningen, bør du kontakte relevant myndighet i staten eller territoriet der bilen er registrert.

7.  BEGRENSET ANSVAR OG HEFTELSER
(a) Du har rettigheter under og i tilknytning til denne avtalen som følge av forbrukerlovgivning, inkludert garantier for at bilen er av salgbar kvalitet, samsvarer med enhver beskrivelse eller eksempelmodell som utleien er basert på, og at eventuelle tjenester levert til deg av Hertz er levert med all mulig aktsomhet og dyktighet. Med unntak av disse rettighetene gir Hertz ingen andre garantier i tilknytning til bilen eller leie av bilen.

(b) For ordens skyld, med unntak av forpliktelsene i henhold til klausul 7 (a), i den grad loven tillater det, påtar Hertz seg intet ansvar overfor deg eller noen godkjent sjåfør for eventuelle tap, skader, kostnader, utgifter, skader (inkludert tap av bruksmuligheter eller benyttelse, men med unntak av eventuelle tap eller skader forårsaket av uaktsomhet eller forsettlig mislighold av Hertz) eller andre forpliktelser som følge av:
(i) Enhver ulykke, motorstopp eller andre feil på bilen, eller

(ii) tap av eller skade på din eller andres personlige eiendeler, som inkluderer, uten begrensning, gjenglemte personlige eiendeler i ethvert Hertz-kjøretøy eller Hertz-lokale; eller

(iii) eventuelle feil eller utelatelser i telefonbøker eller andre kart (også levert av Hertz), eller eventuelle feil i eller feil på noen biltelefon eller noe navigasjonssystem i kjøretøyet (enten integrert eller på annen måte levert sammen med bilen).

(c) Uten å begrense det foregående, i den grad loven tillater, vil ikke Hertz være ansvarlig overfor deg eller noen autoriserte sjåfører for tap av bruk eller benyttelse av bilen eller annet kjøretøy eller indirekte, spesielle eller følgeskader som oppstår på noen måte som følge av saker som omfattes av denne avtalen;

(d) Med mindre du har leid bilen til personlig, privat- eller hjemmebruk, er ethvert ansvar overfor Hertz, herunder ansvar for uaktsomhet, begrenset i den grad loven tillater til:
(i) for varer, som definert av Hertz:
(A) erstatning av varene, eller tilbud om tilsvarende varer;
(B) reparasjon av varene;
(C) betaling av kostnader forbundet med erstatning av varene eller anskaffelse av tilsvarende varer, eller
(D) betaling av kostnader i forbindelse med reparasjon av varene.

(ii) for tjenester, som definert av Hertz:
(A) forsyning av tjenestene på nytt, eller
(B) betaling av kostnader i forbindelse med ny forsyning av tjenestene.

8.  REPRESENTASJONER AV REISEBYRÅAGENTER
For ordens skyld, reisebyråagentene er ikke Hertz-ansatte eller Hertz-agenter. Følgelig, i den grad loven tillater, Hertz påtar seg ikke ansvar for krav, erklæringer eller uttalelser fra noen reisebyråer om bilen eller Hertz' tjenester i henhold til denne avtalen.

9. ULYKKER OG BØTER – DETTE SKAL DU GJØRE 
(a) Du må melde fra om en ulykke (uavhengig av om bilen har blitt skadet, tapt eller ødelagt som følge av ulykken) til Hertz så snart som mulig etter at ulykken inntreffer.

(b) Du må oppgi all informasjon om ulykken, som anmodet av Hertz innenfor rimelighetens grenser. Uten å begrense det foregående, må du levere korrekt utfylt skriftlig rapport om ulykken til Hertz så snart som praktisk mulig etter ulykken eller på annen måte på Hertz' anmodning.

(c) Du godtar å bistå Hertz (på Hertz’ egen regning og ifølge Hertz’ retningslinjer) med hensyn til eventuelle krav eller søksmål i forbindelse med alle ulykker, herunder å møte opp i retten for å avgi forklaring.

(d) Ingen tilbud om kompromiss, betaling, oppgjør, ansvarsfraskrivelse, erstatning eller annen innrømmelse av ansvar (annet enn en sann uttalelse som påkrevd av loven) kan gjøres av deg eller på dine vegne i forhold til ulykken.

(e) Alle papirer eller andre dokumenter mottatt av deg om ulykken skal umiddelbart overleveres til Hertz. Du godtar videre å utføre rimelige tiltak for å sikre at enhver annen person som mottar slike papirer eller dokumenter vedrørende ulykken overleverer disse papirene og dokumentene omgående til Hertz.

(f) Du samtykker til å rapportere alle trafikk- eller parkeringsbrudd som oppstår i løpet av utleieperioden til Hertz så snart som mulig etter at de inntreffer.

(g) Hertz kan, etter eget skjønn, si opp din utleie av bilen og ikke gi deg et erstatningskjøretøy etter en ulykke. Ved oppsigelse, vil Hertz refundere forhåndsbetalte prorata-beløp, men forbeholder seg retten til å motregne slike forhåndsbetalte beløp mot alle beløp som skal betales i henhold til klausul 4 og i forbindelse med skader som skal betales i henhold til klausul 6.

10. SAMTYKKE TIL UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Du samtykker til at Hertz kan innhente rapporter fra kredittopplysningsbyråene med det som formål å vurdere dine søknader om å leie biler fra Hertz og administrere din leie av kjøretøy. Du samtykker også til at Hertz gir dine personopplysninger til kredittopplysningsbyråene med det som formål å skaffe slike rapporter og til at Hertz innhenter informasjon om deg fra kredittgivere identifisert i slike rapporter.

11. KREDITT- ELLER DEBETKORT
(a) Du gir Hertz tillatelse til å belaste kreditt- eller debetkortnummeret eller -numrene («kort»), som er inkludert i registreringen, eller utskriftene eller de skannede dokumentene med nummeret eller numrene som du oppgir til Hertz-representanten ved inngåelse av bilutleien (eller på et annet tidspunkt), med alle kostnader som skal betales i henhold til klausul 4 og i forbindelse med skader som skal betales i henhold til klausul 6 opp til summen av (x) ADE PLUS (y) AUS 2 200 (inkl mva.), eller en annen sum i tillegg til egenandel ved ulykkesskade (ADE) som spesifisert i tilleggsvilkårene.

(b) Hvis et kortnummer er inkludert i din registrering, eller hvis du presenterer et kort ved inngåelsen av utleien, godkjenner du samtidig at Hertz kan kreditere eller få en autorisasjon fra kortutstederen i utleieperioden for et beløp opptil summen av (x) forventet utleiekostnad (fratrukket rabatt eller kreditt) PLUSS (y) AUS 200 (inkludert GST), eller et annet beløp bestemt ved inngåelse av reservasjonen.

(c) Hvis Hertz belaster kortet ditt for skader som skal betales i henhold til klausul 6, vil de straks varsle deg om beløpet som belastes og gi opplysninger om skadene. Hvis du bestrider skadene eller beløpet som belastes, kan du ta kontakt med Hertz-representanten som er oppgitt på varselbrevet. Hertz vil raskt behandle en tvist, og hvis de med rimelighet vurderer at du skal bli refundert et beløp, vil de umiddelbart kreditere kortet ditt dette beløpet. Hvis du er misfornøyd med noen bestemmelse gjort av Hertz i denne sammenheng, kan du kontakte Hertz' Customer Relations Department i Australia eller i det landet du er bosatt i.

(d) Kortet vil belastes innen 30 dager etter at bilen har blitt avlevert, selv om et bestemt beløp eller skadekostnadene kunne ha blitt, men ikke ble, belastet når bilen ble avlevert.

(e) Når Hertz tolker det som at skader som følge av din leie av bilen er nærme eller overstiger ADE, vil Hertz belaste kortet ditt med hele ADE-beløpet. Hvis det på et senere tidspunkt viser seg at de faktiske skadekostnadene er mindre enn ADE, vil Hertz øyeblikkelig kreditere kortet ditt mellomlegget.

(f) Du bekrefter at kortet er ditt og at du (enten alene eller sammen med en annen eller andre personer) er ansvarlig for alle beløp som krediteres eller belastes dette kortet.

12. VALGFRI FORSIKRINGSPAKKE FOR LEIETAKER 
(a) Du kan kjøpe en valgfri forsikringspakke for leietaker som kan redusere ditt ansvar under klausul 6 for skader som oppstår under utleieperioden eller som et resultat av din leie av eller bruk av bilen.

(b) Uavhengig av noe i denne klausul 12 eller noen andre klausuler, og uavhengig av om du kjøper noen forsikringspakker for leietaker, er det intet tak på eller ingen grenser for ditt ansvar ovenfor Hertz:
(i) som oppstår som følge av ulovlig bruk av bilen, eller som skjer om bilen blir brukt til ulovlig aktivitet eller av en forbudt operatør eller brukt på noen måter som gir deg det fulle ansvaret, som nevnt i klausul 5 (totalansvar); eller

(ii) i henhold til klausulene 6(e), 6(f) og 6(g).

(c) Hvis maksimumsdekning («MAX») (som kun er tilgjengelig noen steder) er tilbudt til og akseptert av deg som oppgitt på skjemaet:
(i) Du har intet ansvar ovenfor Hertz for skadekostnader, andre enn de som er fastsatt i klausulene 12(b) og 12(c)(ii), som oppstår under utleieperioden eller som et resultat av din leie av eller bruk av bilen (inkludert enkeltbil-ulykke og dekk- og/eller frontruteskader);

(ii) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skadekostnader som et resultat av vannskade (annet enn fullstendig eller delvis vannskade) er begrenset til et beløp på AUS 2 220; og

(d) Hvis egenandel ved ulykkesskade pluss («ADE PLUS») er tilbudt til og akseptert av deg som oppgitt på skjemaet:
(i) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skader utenom de som er nevnt i klausulene 12(b) og 12(c) som oppstår i utleieperioden eller som et resultat av din leie av eller bruk av bilen er begrenset til summen av ADE som oppgitt i skjemaet;

(ii) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skadekostnader som er et resultat av en enkeltbil-ulykke eller vannskade (annet enn fullstendig eller delvis vannskade) er begrenset til summen av (x) ADE oppgitt på skjemaet PLUS (y) AUS 2 200; og

(iii) Du har intet ansvar ovenfor Hertz for dekk- og/eller frontruteskader.

(e) Hvis egenandel ved ulykkesskade («ADE») er tilbudt til og akseptert av deg som oppgitt på skjemaet:
(i) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skader utenom de som er nevnt i klausulene 12(b), 12(e)(ii) og 12(e)(iii) som oppstår i utleieperioden eller som et resultat av din leie av eller bruk av bilen er begrenset til summen av ADE som oppgitt i skjemaet;

(ii) Ditt ansvar ovenfor Hertz for skadekostnader som er et resultat av en enkeltbil-ulykke eller vannskade (annet enn fullstendig eller delvis vannskade) er begrenset til summen av (x) ADE oppgitt på skjemaet PLUS (y) AUS 2 200; og

(iii) Du har et ansvar ovenfor Hertz for dekk- og/eller frontruteskader.

(f) Hvis SNOW («SNO») (som kun er tilgjengelig noen steder og for noen kjøretøy og som for tiden ikke tilbys som et alternativ ved registrering) er tilbudt til og akseptert av deg ved inngåelse av utleien som oppgitt i skjemaet:
(i) klausul 5(c)(ii) ikke gjelder; og

(ii) Uavhengig av klausul 12(f)(i), er du ansvarlig for å refundere Hertz i samsvar med klausul 6(e) for skadekostnader som oppstår som et resultat av montering av kjettinger, skistativ eller takstativer på bilen feil eller på en annen måte som fører til skade på bilen eller andre kjøretøy eller eiendom.

13.  DEFINISJONER OG TOLKNINGER
«Ulykke» betyr alle kollisjoner mellom bilen og en annen gjenstand, inkludert et annet kjøretøy, eller alle andre hendelser som resulterer i at bilen blir skadet, tapt eller ødelagt, og inkluderer enkeltbil-ulykke;

«ADE» betyr egenandel ved ulykkesskade (ADE) som er oppgitt på skjemaet etter at alle fradrag er tatt hensyn til der AER PLUS eller ADE er godkjent av deg som oppgitt i skjemaet;

«Tilleggsvilkår» betyr alle andre vilkår som er oppgitt i noe dokument du er påkrevd av en autorisert Hertz-representant å signere når du leier bilen.

«AER» og «AER PLUS» er definert i klausul 12;

«Autorisert sjåfør» betyr at du og/eller en annen person:
(a) er eller er over alderen oppgitt i skjemaet;

(b) har et gyldig førerkort som:
(i) er på engelsk eller, hvis ikke på engelsk, har et oversatt engelsk vedlegg;

(ii) har godkjenning til å kunne kjøre bilen, og

(iii) sjåføren har hatt førerkortet i minst tolv måneder; og

(c) har din godkjenning for å kjøre bilen og er:
(i) enten et nært familiemedlem som bor sammen med deg permanent; din arbeidsgiver, ansatte, kollega eller medarbeider underlagt deres forretningsplikter, eller en person eller enhet som er leid inn for å utføre arbeid for deg, eller en ansatt av en slik person eller enhet, tilknyttet jobben som skal utføres for deg, eller

(ii) enhver annen person skriftlig godkjent av Hertz;

«Virkedag» betyr en dag da utleiestasjonen er åpen;

«Arbeidstid» betyr timene utleiestasjonen bilen er leid fra eller avlevert til er åpen for drift, og dette er oppgitt på Hertz’ nettsider eller på utleiestasjonen;

«Bil» er definert i de generelle vilkårene;

«Startdato» betyr siste dato og tid:
(a) spesifisert på skjemaet som startdato for utleie; eller

(b) når bilen leveres til deg eller et sted du har bestemt;

«Skadekostnader» betyr alle utlegg, kostnader (inkludert juridiske kostnader, beregnet på en skadeerstatningsbasis), bot, gebyr, ansvar eller annen økonomisk forpliktelse overhodet (inkludert eventuell egenandel som må betales i henhold til relevante forsikringer) som påløper Hertz i forbindelse med:

(a) tap av, skade på, eller på annen måte relatert til bilen, inklusive, og uten begrensning, reparasjonskostnader (eller, hvis det etter Hertz' skjønn, er en uopprettelig skade, utskiftingskostnaden for bilen), administrative, vedlikeholds-, vurderings-, og gjenvinningstjenester levert av eller på vegne av Hertz;

(b) alle krav fra en tredjepart gjort relatert til bilen eller tap av, eller tap av bruk eller nytelse av, eller skade på andre kjøretøy eller annen eiendom forårsaket av bilen eller som følge av bruk av bilen;

(c) tap av, skade på, eller på annen måte relatert til enhver annen eiendom enn bilen, som tilhører Hertz eller som Hertz er ellers ansvarlig for (helt eller delvis);

men omfatter ikke tap av bruk eller nytelse av bilen eller noen indirekte, spesielle eller følgeskader, annet enn i forbindelse med ulovlig bruk eller bruk av en forbudt operatør og derfor brudd på klausul 5(a) eller 5(b);

«Registering» er definert i de generelle vilkårene;

«Skjema» betyr skjemaet med tittelen Utleieavtale og relaterte skjemaer der alle personlige og andre detaljer er oppgitte, og som er fullført ved inngåelse av bilutleien (dette dokumentet er det samme som «Utleiehistorikk/-avtale» referert til i generelle vilkår);

«Generelle vilkår» betyr de generelle bestemmelsene som gjelder for alle utleieprogrammene; «Hertz» har betydningen som er spesifisert i «Generelle vilkår»;

«Beruset» betyr at sjåføren er under påvirkning av noen form for narkotika eller rusdrikk til den grad at vedkommende persons evne til å kontrollere bilen er vesentlig svekket, eller hvor sjåførens blodnivå av narkotika eller alkohol overskrider gjeldende lovlig bestemmelse, og også når en person som anses å være i strid med denne bestemmelsen nekter eller unnlater å avgi en puste-, blod- eller annen prøve når lovlig pålagt å gjøre det av eller på vegne av politiet;

«MAX» er definert i klausul 12;

«Program» betyr programmet som er identifisert på omslaget av dette heftet;

«Utleiedag» betyr hver sammenhengende 24-timersperiode under utleieperioden;

«Utleieperioden» betyr perioden der bilen leies av deg, og oppstarten og avslutningen av inngåelsen av avtalen:
(a) Du returnerer bilen til Hertz i løpet av arbeidstiden og Hertz aksepterer retur av tenningsnøkkelen til bilen;

(b) Du leverer utleiemappen med tenningsnøkkelen til bilen inni «dropboksen» på leiestasjonen bilen avleveres til utenom arbeidstiden (og du er fortsatt ansvarlig for bilen til Hertz har inspisert og akseptert avleveringen av bilen neste virkedag);

(c) når du bruker kundehentetjenesten gjelder det tidligste av enten når bilen hentes og en rimelig tidsperiode etter tiden du har bestemt at bilen skal hentes på;

(d) Hertz driver inn bilen; eller

(e) der bilen er stjålet eller på annen måte forlagt, når politiet er informert om det samme (dato og tid for hendelsen på politirapporten);

«Utleiemappe» betyr dokumentmappen du mottar skjemaet i. Utleiemappe kan inkludere tekst merket «vilkår og betingelser», en ulykkesrapport for kjøretøy og annen generell informasjon du mottar for eventuell assistanse. Teksten merket «vilkår og betingelser» og all annen informasjon inkludert i utleiemappen er ikke en del av kontrakten for leien av bilen;

«Som et resultat av» betyr resulterende, enten direkte eller indirekte, uavhengig av om saken er helt eller delvis årsaken, og «resulterer» i lignende grammatiske former som har tilsvarende betydning;

«Enkeltbil-ulykke» betyr en ulykke som ikke involverer en kollisjon mellom utleiebilen og et annet kjøretøy, bortsett fra et parkert kjøretøy;

«SNO» er definert i klausul 12;

«Tilstandsrapport om kjøretøy» betyr skjemaet merket «Tilstandsrapport for kjøretøy» som du mottar fra din Hertz-representant ved inngåelse av bilutleien.

14.  ANDRE KOSTNADER
Veihjelp der årsaken til veihjelp ikke er et problem med, eller relatert til, bilen, for eksempel hvis: Bilen har gått tom for bensin eller

Du har låst inne nøklene i bilen AUS 82,50 (inkl. GST) )
Administrasjonsgebyr for overtredelse er AUS 33 (inkl. GST).

OPPSUMMERING AV VALGFRIE TJENESTER
TILGJENGELIGE FOR UTLEIE I AUSTRALIA

Denne oppsummeringen er f.o.m. 1. juni 2016. Valgfrie tjenester som tilbys, dekning, grenser, unntak, andre funksjoner, og priser kan alle endres uten varsel.

Du kan kjøpe valgfrie forsikringstjenester for leietaker for å redusere beløpet du potensielt kan bli ansvarlig for å betale for enhver skade på bilen eller skade på et annet kjøretøy eller på eiendommen bilen kolliderer med.

DEL II. E. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I NEW ZEALAND

Betingelsene og vilkårene i denne Del II. E. («New Zealand-vilkår») gjelder for alle Hertz Gold Plus Rewards-utleier som finner sted i New Zealand. Alle henvisninger i denne Del II. E. til klausuler og underklausuler henviser til disse New Zealand-vilkårene.

En avtale gjort mellom Hertz New Zealand Limited of Christchurch (heretter kalt «eieren») som herunder med fellesbetegnelsen betyr Hertz New Zealand Limited eller noen andre som er lisensierte i henhold til Hertz System-lisensavtalen som en part, og du som den andre parten. Du godtar å bindes av og aksepterer vilkårene og betingelsene for utleien som beskrevet herunder, og bekrefter og erklærer at du er 21 år eller eldre, har lest og fullt ut forstår denne avtalen.

KJØRETØYBESKRIVELSE
1. Eieren vil leie ut og du vil leie motorkjøretøyet beskrevet i utleieavtalen, heretter henvist til som «kjøretøyet».

UTLEIEPERIODE
2. Vilkårene for utleie skal gjelde for perioden som er beskrevet i utleieavtalen.

PERSONER SOM KAN KJØRE KJØRETØYET
3. Kjøretøyet kan i utleieperioden kjøres kun av deg og av personer beskrevet på listen over ekstra autoriserte sjåfører som fylles ut ved inngåelse av utleien, og kun hvis de har et gyldig førerkort som passer til kjøretøyet på tidspunktet de kjører det.

DINE BETALINGER
4. Du skal betale eieren, som betaling for utleie av kjøretøy i utleieperioden henvist til i klausul 2 av denne avtalen, utleiesatsen, pluss moms, som indikert i utleieavtalen.

5. I tillegg til betalingen spesifisert i klausul 4 av denne avtalen skal du betale eieren ved slutten av denne utleien et avstandsgebyr etter satsen, pluss moms, som indikert i utleieavtalen hvis tilgjengelig.

6. Du skal betale for all bensin eller annet drivstoff (men ikke olje) brukt i kjøretøyet under utleieperioden. Hvis du velger å ikke fylle på kjøretøyet før du avslutter leieforholdet vil Hertz gjøre dette for deg, etter satsen, pluss moms, som indikert i utleieavtalen.

7. I tillegg til betalingen henvist til i klausul 4 av denne avtalen, skal du betale eieren forsikringsgebyret etter satsen, pluss moms, som indikert i utleieavtalen, for forsikringsdekning som beskrevet i klausul 10 av denne avtalen.

DINE FORPLIKTELSER
8. Du må sørge for at:
(a) Vannet i radiatoren og batteriet i kjøretøyet opprettholdes ved korrekt nivå.

(b) Oljen i kjøretøyet opprettholdes ved korrekt nivå.

(c) Dekkene har korrekt lufttrykk.

9. Du må sørge for at alle rimelige forholdsregler er tatt i forhold til håndtering og parkering av kjøretøyet, og at det er forsvarlig låst når det ikke er i bruk.

FORSIKRING (Ansvarsfraskrivelse ved tap/skade (LDW))
10. a. Med mindre forsikringen er avvist og underlagt de unntakene angitt nedenfor, blir du og enhver annen sjåfør som er autorisert til å kjøre kjøretøyet fullstendig skadelidende i forhold til erstatningsansvar du måtte ha ovenfor eieren i forhold til tap av eller skade på kjøretøyet og dets tilbehør og reservedeler og påfølgende tap av inntekter eller andre utgifter for eieren inkludert kostnader for tauing og berging forbundet med å hente kjøretøyet og dets tilbehør og reservedeler.

Gjenstand for unntakene angitt nedenfor, blir du og alle sjåfører autoriserte til å kjøre bilen skadelidende for opptil NZD 5 000 000 i forhold til ethvert ansvar han/hun kan ha for skade på eiendom (inkludert skader på dyr) som tilhører en annen person og som følge av bruk av kjøretøyet.

b. REDUKSJON AV EGENANDEL VED ULYKKE (AER)
Du aksepterer at du skal være ansvarlig for de første NZD 2 200 for kjøretøygruppene B, C, D, E og F eller for NZD 2 500 for kjøretøygruppene H, J, K, L og M, eller andre beløp som oppgitt fremst på leieavtalen, pluss moms, for skade eller tap som nevnt i forsikringsdekningen som er angitt i klausul 10. Dette gjelder ikke for skade eller tap som følge av brann eller fra tyveri eller ombygging eller forsøk på tyveri eller ombygging av kjøretøy. Dette ansvaret kan reduseres til NZD 0 hvis du ved betaling velger reduksjon av egenandel ved ulykke (AER) med en sats på NZD 22 (pluss GST) per dag for kjøretøygruppene B, C, D, E og F eller NZD 25 (pluss GST) per dag for kjøretøygruppene H, J, K, L og M. Satser, fraskrivelse, reduksjon og egenandel kan variere i forhold til sats og kjøretøyalternativer og kan endres uten varsel.

Slik får du dekning
Dekningen effektiviseres hvis du indikerer at du «godtar» reduksjon av egenandel ved ulykke (AER) i registreringen din og betaler den ekstra daglige kostnaden som oppgitt i utleieavtalen.

UNNTAK
De erstatninger som er nevnt ovenfor gjelder ikke der skade, personskade eller tap oppstår når:
a. Sjåføren av kjøretøyet er under påvirkning av alkohol eller narkotika som påvirker hans/hennes evne til å kjøre kjøretøyet;

b. Kjøretøyet er i en usikker eller ukjørbar tilstand som oppsto i løpet av utleieperioden og som forårsaket eller medvirket til skaden eller tapet, og den som leier eller sjåføren var klar over eller burde vært klar over den usikre eller ukjørbare tilstanden til kjøretøyet;

c. Kjøretøyet brukes i noen form for løp, hastighetstest, rally eller konkurranse;

d. Du ikke er en juridisk person eller avdeling av staten, og kjøretøyet blir kjørt av noen andre enn deg eller en annen person som er på listen over autoriserte sjåfører;

e. Kjøretøyet er kjørt av en person som på den tiden han/hun kjører det er fratatt eller aldri har hatt førerkort for denne typen kjøretøy;

f. Kjøretøyet er forsettlig eller uaktsomt skadet av deg eller en annen person på listen over autoriserte sjåfører, eller kjører kjøretøyet under din myndighet, eller tapes som følge av forsettlig eller uaktsom atferd av deg eller noen slike personer;

g. Kjøretøyet brukes utenom utleieperioden eller enhver avtalt forlengelse av denne perioden.

Du og eieren er enige om at avsnitt 11 av New Zealand Insurance Law Reform Act 1977 skal gjelde i forhold til unntakene ovenfor som om denne klausulen inneholdt en forsikringskontrakt.

AVSLÅTT FORSIKRING (Ansvarsfraskrivelse ved tap/skade (LDW))
11. HVIS FORSIKRINGEN ER AVSLÅTT I FORHOLD TIL KLAUSUL 10, AKSEPTERER DU AT KJØRETØYET LEIES UT TIL DEG PÅ DIN EGEN RISIKO I FORHOLD TIL TAP ELLER SKADE PÅ KJØRETØYET OG TAP FOR EIEREN SOM RESULTAT. DU AKSEPTERER AT DU KAN GJØRES ANSVARLIG OVENFOR EIEREN FOR ETHVERT TAP AV ELLER ENHVER SKADE PÅ KJØRETØYET OG FØLGETAP. DU AKSEPTERER AT DU UNDER DENNE AVTALEN IKKE HAR NOEN FORSIKRINGSDEKNING I FORHOLD TIL TAP, SKADE ELLER TAP PÅFØRT ENHVER PERSON ELLER EIENDOM. MERK: Forsikringen kan kun avslås med Hertz’ godkjennelse.

EIERENS FORPLIKTELSER
12. Eieren skal avlevere kjøretøyet i en trygg, kjørbar tilstand.

13. Eieren skal være ansvarlig for alle vanlige og uvanlige kostnader for å holde kjøretøyet i drift under utleieperioden utenom hvis disse kostnadene etter vilkårene i denne avtalen skal betales av deg. MERK: I kraft av klausul 6 av denne avtalen, er kostnaden for bensin og annet drivstoff, men ikke olje, brukt under utleieperioden ditt ansvar.

MEKANISKE REPARASJONER OG ULYKKER
14. Hvis bilen er skadet eller må repareres eller berges enten på grunn av en ulykke eller sammenbrudd, skal du informere eieren om alle omstendighetene så snart som praktisk mulig.

15. Du skal ikke ordne med eller foreta eventuelle reparasjoner eller berging uten fullmakt fra eieren, unntatt i den grad at reparasjonen eller bergingen er nødvendig for å hindre ytterligere skade på kjøretøyet eller annen eiendom.

16. Du skal sørge for at ingen personer tukler med kilometerstanden eller speedometeret eller, bortsett fra i en nødssituasjon, noen del av motoren, girkassen, bremsene eller suspensjonssystemene av kjøretøyet.

BRUK AV KJØRETØYET
17. Du skal ikke bruke eller tillate at kjøretøyet brukes til transport av passasjerer for utleie eller betaling med mindre eieren kjenner til at kjøretøyet er utleid for bruk til passasjertjenester som lisensiert under Del 1 av Transport Services Licensing Act 1989.

18. Du skal ikke:
a. Fremleie eller leie ut kjøretøyet til en annen person;

b. Tillate at kjøretøyet kan brukes utenfor din myndighet;

c. Bruke kjøretøyet, eller tillate at det brukes på en måte som kriminaliserer sjåføren i forhold til avsnitt 58 av samferdselsloven 1962 (som er relatert til kjøring eller forsøk på kjøring med ulovlig nivå av alkohol i blodet eller pusten eller er under påvirkning av alkohol eller narkotika);

d. Bruke kjøretøyet eller gi tillatelse til at kjøretøyet brukes i noen form for løp, hastighetstest, rally eller konkurranse;

e. Bruke kjøretøyet eller gi tillatelse til at kjøretøyet brukes for å drive fremover eller taue et annet kjøretøy;

f. Bruke kjøretøyet eller tillate at det brukes i strid med samferdselsloven 1962, Traffic Regulations Act 1976 eller annen lov, forskrift eller andre regler knyttet til veitrafikk;

g. Bruke kjøretøyet eller tillate at det brukes til transport av mer enn antallet av passasjerer eller mer enn vekten av varer som er nevnt i sertifikatet for akseptabel last av kjøretøyet;

h. Kjøre eller tillate at kjøretøyet kjøres av en person som på tidspunktet det kjøres ikke er innehaver av et gyldig førerkort egnet for kjøretøyet.

AVLEVERING AV KJØRETØYET
19. a. Du skal på tidspunktet for eller før utleieperioden løper ut, avlevere kjøretøyet på adressen for inngåelse av utleien eller på noe forretningssted tilhørende eieren eller eierens agent, som det kan avtales, eller få eiers samtykke til videreføring av leieforholdet.

b. Utleien anses ikke å være konkludert før nøklene har blitt levert til det samme Hertz-depotet som kjøretøyet ble avlevert til.

c. Hvis kjøretøyet ikke blir avlevert på samme øy som det ble leid fra, kan et ekstragebyr belastes på opptil NZD 1 000 (pluss GST).

ØYEBLIKKELIG AVLEVERING AV KJØRETØYET I TILFELLE FEIL ELLER SKADE
20. Eieren skal ha rett til å si opp leieforholdet og ta kjøretøyet i umiddelbar besittelse hvis du unnlater å overholde noen av betingelsene i denne avtalen, eller hvis kjøretøyet blir skadet. Avvikling av utleien under myndighet av denne klausulen skal ikke berøre de andre rettighetene til eieren og rettighetene dine under denne avtalen eller på annen måte.

RENTER PÅ FORFALTE KONTOER
21. a. Du skal være ansvarlig for å betale renter på alle beløp og ubetalte beløp beregnet utfra gjeldende sats på daglig basis fra forfall til betaling den dag betalingen faktisk er mottatt.

b. I tillegg skal du være ansvarlig for alle kostnader ved håndheving og innsamling (inkludert saksomkostninger for en advokat og egen kundebase).

c. I forhold til den ovennevnte klausulen, betyr «gjeldende sats» en rente tilsvarende (x) 7,5 % per år pluss (y) overtrekkssatsen som skal betales til Hertz NZ Ltd sine bankfolk for tillatt overtrekk. Et håndsignert brev fra daglig leder, assisterende daglig leder eller revisor fra Hertz NZ Ltd. Sine bankforbindelser skal være avgjørende bevis på satsen Hertz NZ Ltd betaler for overtrekk og for beregning av gjeldende sats.

BEREGNING AV KOSTNADER
22. Utleiedager består av en sammenhengende 24-timers periode som starter ved oppstarten av utleien. Minimum utleieperiode er 1 dag (24 sammenhengende timer). Ekstra timer etter en nådeperiode på 59 minutter belastes for hver hele eller delvis hele time i overkant av en leiedag til de ekstra timene er belastet lik den daglige satsen. Hvis du unnlater å overholde noen restriksjoner som gjelder for spesialpriser, vil andre gjeldende satser gjelde.

DU GODTAR AT HVIS DU LEIER ET MOTORKJØRETØY FOR FORRETNINGSFORMÅL, VIL IKKE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 GJELDE FRA ETTER AVSNITT 43.

EN KOPI AV UTLEIEAVTALEN MÅ OPPBEVARES I KJØRETØYET GJENNOM HELE UTLEIEPERIODEN OG VISES PÅ FORESPØRSEL FRA EN POLITIBETJENT ELLER ANNEN AUTORISERT ANSATT I TRAFIKKVESENET.

 

VALGFRIE TJENESTER

Følgende oppsummering av valgfrie tjenester som tilbys av Hertz i New Zealand er fra 1. juni 2016. Valgfrie tjenester som tilbys, dekning, grenser, unntak, andre funksjoner, og priser kan alle endres uten varsel.

For utleier på enkelte steder, vil enkelte valgfrie tjenester kanskje ikke være tilgjengelige ved en forhånds forespørsel i registreringen om å motta dem. (Dette vil meste sannsynlig oppstå når, etter Hertz' bedømmelse, gjeldende lov gjorde det upraktisk å tilby slike tjenester på stedet på forhåndsbasis.) I slike tilfeller vil utleieavtalen ikke indikere at du har akseptert disse valgfrie tjenestene, selv om din registrering spesifiserer at du ønsker disse. Det kan hende du kan kjøpe slike tjenester når utleien inngås, selv om de ikke er tilgjengelige ved forespørsel på forhånd. For å gjøre dette, må du fortelle en Hertz-representant på utleiestasjonen om din beslutning om å kjøpe slike tjenester ved oppstarten av utleien og, dersom slike tjenester er tilgjengelige på det tidspunktet, kan representanten revidere utleieavtalen i henhold til din beslutning.

 

PERSONLIG ULYKKESFORSIKRING (PAI)

 

Slik får du dekning

Dekning trer i kraft når du viser at du «godtar» personlig ulykkesforsikring (PAI) i din registrering og betaler ekstra daglig kostnad, som fra 1. juni 2016 er NZD 5 per dag (pluss GST), men kan endres. Denne kostnadenskal betales i sin helhet for hver hel eller delvis hel utleiedag.

FORDELER VED FORSIKRINGSAVTALE

Følgende er kun et sammendrag av ordlyden i hovedforsikringsavtalen, og overstyrer ikke noe som finnes i hovedforsikringsavtalen. Fordelene og dekningen som tilbys kan endres uten varsel.

Personer som dekkes: autorisert sjåfør som kun styrte kjøretøyet på tiden ulykken inntraff og/eller passasjer(er). Kompensasjonen som betales til en passasjer er kun for hendelsene 1–5.

Dekning gitt: når skaden, som definert, resulterer i noen av de følgende hendelsene, vil Hertz PAI-forsikringsavtalen betale følgende kompensasjon spesifisert for en slik hendelse. Det maksimale beløpet som skal betales for en passasjer skal være 10 % (ti prosent) av kompensasjonen og kompensasjonsbeløpet skal utbetales til den autoriserte sjåføren.

Hendelsene –  
Skade som resulterer i: Kompensasjon NZD
1. Permanent kvadriplegi NZD 100 000
2. Permanent paraplegi NZD 100 000 3. Død NZD 100 000
4. Fullstendig tap av ett eller flere lemmer NZD 100 000
5. Fullstendig tap av fullt syn på ett eller begge øyne NZD 100
6. I sykehuspenger – 24 timer kontinuerlig – NZD 100 per dag maks.
30 dager
Merk: Du kan kun gjøre krav for én av de fem hendelsene 1–5 ovenfor

Støtte til kirurgiske operasjoner
etter skade: Kompensasjon NZD
1. Kraniotomi NZD 2-000
2. Amputering av ett eller flere lemmer NZD 1 000
3. Brudd på lem som krever åpen behandling NZD 1 000
4. Forvridning som krever åpen behandling NZD 500
5. Enhver annen kirurgisk prosedyre som
utføres under full narkose NZD 100

Unntak som gjelder for PAI:
• Personer på 80 år eller eldre
• Bevisst selvskade, selvmord
• Krig, invasjon eller borgerkrig
• Ulovlige eller kriminelle handlinger
• Under påvirkning av alkohol eller narkotika
• Unnlatelse av å overholde bestemmelsene i utleieavtalen
• Sykdom

Krav: Må gis skriftlig så snart som praktisk mulig etter hendelsen. Skjemaer finnes ved Hertz sine kontorer.

 

Personlig effekt-forsikring (PEC)

 

Slik får du dekning

Dekning trer i kraft når du viser at du «godtar» personlig ulykkesforsikring (PAI) i din registrering og betaler den ekstra daglige kostnaden, som fra 1. juni 2016 er NZD 5 per dag (pluss GST), men kan endres. Dette kostnaden skal betales i sin helhet for hver hel eller delvis hel utleiedag. PEC kan bare velges som et alternativ når valgt i forbindelse med PAI eller PKG.

Fordeler ved forsikringsavtale

PEC gir fordeler til den autoriserte sjåføren og passasjerene for tap av eller skade på bagasje og personlige eiendeler. Kompensasjon utbetales gitt at de viser rimelig aktsomhet i tilsynet av dine personlige effekter. Noen unntak gjelder. Følgende er kun et sammendrag av ordlyden i hovedforsikringsavtalen, og overstyrer ikke noe som finnes i hovedforsikringsavtalen. Fordelene og dekningen som tilbys kan endres uten varsel.

Personer som dekkes: Autoriserte sjåfører og passasjerer;

Dekning gitt Tap eller skade på bagasje og personlige effekter ved tyveri fra låst eller kjøretøy uten tilsyn, kollisjon og/eller velting av kjøretøyet, opprør og uroligheter, ondsinnet handling, brann, flom og lignende. Dersom et slikt tap eller en slik skade oppstår i løpet av utleieperioden vil selskapet, etter sitt skjønn, og hvis det er praktisk mulig, reparere, gjeninnsette, erstatte eller gi kontantoppgjør for tapte eller ødelagte gjenstander.

Egenandel Den forsikrede skal stå for de første NZD 25 av hvert krav etter dette avsnittet.

Fordeler Grense enhver enkelt artikkel NZD
1 025 Grense per utleieperiode for
autorisert sjåfør NZD 3 025
Grense per utleieperiode for
autoriserte sjåfører og passasjerer,
NZD 6 025

Forhold relatert til Personlig effekt-forsikring (PEC)
Hver forsikrede person skal vise rimelig aktsomhet i tilsynet av bagasjen og skal ta alle nødvendige skritt for å verne og redde tapt eller ødelagt eiendom. I tilfelle tap, ødeleggelse av eller skade på eiendom forsikret herunder, må de forsikrede personene:
• Få en politirapport av tap eller skade på grunn av tyveri. Hvis tapet eller skaden skyldes andre forsikrede hendelser, må forsikrede personer rådføre seg med relevante instanser;

• Gi skriftlig melding til Hertz så snart som praktisk mulig etter at tap eller skade oppstår; • På egen bekostning, gi Hertz relevant informasjon og støttedokumentasjon som begjæres av selskapet;

• Hvis du bor på et hotell/motell, i leilighet, bofasilitet eller lignende, må bilen være tømt for bagasje og/eller personlige effekter dersom kjøretøyet står uten tilsyn om natten, med mindre det er parkert i en låst garasje eller bygning.

Selskapet kan konkludere kravet ved hjelp av et kontantoppgjør lik verdien av eiendommen på tidspunktet for tap eller skade, eller etter eget valg, og hvis det er praktisk mulig, gjeninnsette, reparere eller erstatte eiendom som er tapt eller skadet.

I tilfelle av tap eller skade på en artikkel som anses å være en del av et sett, vil selskapet bare ansvarlig for verdien av den enkelte varen som gikk tapt eller skadet.

UNNTAK

Forsikringsavtalen dekker ikke;
1. Skader fra møll, skadedyr, insekter, atmosfæriske eller klimatiske forhold.

2. Mekanisk, elektrisk eller hydraulisk sammenbrudd eller forstyrrelser, tap av data eller indirekte tap.

3. Brudd eller oppskraping av skjøre gjenstander med mindre du kan bevise at brudd ble forårsaket av brann eller utilsiktet innvirkning på transport (dvs. transporttypen) som fraktet artiklene.

4. Sportsutstyr og/eller sykler under bruk, møbler og innredning, og innbo- eller husholdningsapparater, eller ethvert transportmiddel og/eller deler og tilbehør til slik transport.

5. Penger, reisesjekker, bank- eller valutasedler, kreditt-eller betalingskort, verdikuponger, obligasjoner, kuponger, frimerker, omsettelige instrumenter, gjerninger, manuskripter, verdipapirer av noe slag, barrer, handelsverktøy, reiseprøver eller noen eiendom av noe slag når brukt helt eller delvis for forretningsvirksomhet.

6. Slitasje, verdiforringelse eller gradvis forverring.

7. Bagasje eller personlige effekter uten oppsyn og i en ulåst bil.

8. Alle varer som er ment for salg eller handel.

9. Biler, motorer, motorsykler, sykler, båter eller andre typer transport, eller deres tilbehør

10. Dyr.

11. Proteser, gebiss eller lignende.

12. Smykker, edelstener, gull/sølv, edelt metall, pels eller annen artikkel for mer enn grensen for en enkelt artikkel som angitt i forsikringsavtalen.

13. All bagasje eller personlige effekter som ikke oppbevares i bilen på tidspunktet for hendelsen som gir grunnlag for et krav under dette avsnittet.

14. Resultater fra krig (enten det er erklært eller ikke), invasjon eller borgerkrig.

15. Den forsikrede er påvirket av berusende brennevin eller av et medikament, annet enn et stoff tatt eller administrert av, eller i samsvar med råd fra en behørig kvalifisert lege.

16. For alle forsikrede hendelser som inntreffer som følge av at den autoriserte sjåføren unnlater å overholde bestemmelsene i utleieavtalen.

Gjøre et krav

Rapporter eventuelle tap eller eventuell skade på eiendom til Hertz og fyll ut en skademelding innen 30 dager etter skaden. Hertz krever også at du umiddelbart rapporterer tap av eller skade på eiendom til politiet (hvis hensiktsmessig).

PUNKTER Å HUSKE PÅ FOR PAI OG PEC

• Dekningen er gitt av American Home Assurance Company New Zealand Branch (Level 23, The ANZ Centre, Albert Street, Auckland) eller andre angitte.
• Kravskjemaer og varsel om eventuelle krav skal umiddelbart bes om og sendes til Hertz Insurance Dept. Private Bag 4716, Christchurch.
• Hertz opptrer som en agent for American Home Assurance, New Zealand-avdelingen, i samsvar med Intermediaries Act 1994. Hertz opptrer ikke som din agent.
• Hertz betaler en flatsatspremie til AHA hvert år. Alle daglige kostnader samlet inn fra leietakere beholdes av Hertz.
• Informasjonen i dette dokumentet er kun ment som en veiledning.
• Kopier av retningslinjer for Hertz PAI og PEC er tilgjengelige på forespørsel, fra Hertz Insurance Dept., New Zealand Head Office, 801 Wairakei Road, Christchurch, og er tilgjengelige på alle Hertz-kontorer.

Din opplysningsplikt knyttet til PAI og PEC

Før du inngår en kontrakt om skadeforsikring med en forsikringsgiver har du en plikt under Insurance Law Reform Act 1977 til å opplyse forsikringsgiverenom alt du vet, eller med rimelighet kan forventes å vite, som er relevant for forsikringsgiverens beslutning om å akseptere risikoen for forsikring og i så fall på hvilke vilkår. Du har samme plikt til å opplyse selskapet om disse forholdene før du fornyer, utvider, endrer eller gjeninnsetter en kontrakt for skadeforsikring. Din plikt krever ikke at du opplyser om forholdene som:
• Reduserer risikoen for å bli akseptert av forsikringsgiveren;
• Som er allmenn kjennskap;
• Som din forsikringsgiver vet, eller kan forventes å vite;
• Som med hensyn til overholdelse av din plikt frafalles av forsikringsgiveren.

Ansvarsfraskrivelse

Hvis du ikke overholder din opplysningsplikt, kan forsikringsgiveren ha rett til å redusere kontraktfestet ansvar relatert til et krav eller heve kontrakten. Hvis din manglende formidling er uredelig, kan forsikringsgiveren også ha muligheten til å unngå kontrakten fra dens begynnelse.

PAKKE

Slik dekkes du
Dekning trer i kraft når leietaker huker av «godta»-boksen for pakken (PKG) når de fullfører registreringsavtalen og betaler den ekstra daglige kostnaden. Denne kostnaden skal betales i sin helhet for hver hel eller delvis hel utleiedag. Fra 1. juni 2016 er den daglige kostnaden NZD 30 per dag (pluss GST) for kjøretøygruppene B, C, D, E og F og NZD 33 per dag (pluss GST) for kjøretøygruppene H, J, K, L og M kan endres uten varsel.

Fordeler med pakken
Forsikringspakken tilbys med rabatt og sparer deg penger ved å gi deg forsikring for mindre enn det du ville betalt om du skulle kjøpe tjenestene separat. For best mulig beskyttelse anbefaler Hertz å kjøpe forsikringspakken.

Ved å betale et daglig beløp inkluderer pakken fordelene med reduksjon av egenanden ved ulykke (AER), der Hertz godtar å redusere egenandelen ved ulykkesskade (henvist til i klausul 10(b) av disse utleievilkårene og -betingelsene) fra NZD 2 200 eller NZD 2 500 (eller som spesifisert i utleieavtalen) til null (eller som spesifisert i utleieavtalen), personlig ulykkesforsikring (PAI) og personlig effekt-forsikring (PEC).

Mer informasjon om bestemmelser, begrensninger og unntak for retningslinjer for New Zealand er nevnt separat ovenfor.

 

DEL II. F. TILLEGGSVILKÅR OG -BETINGELSER FOR SELSKAPS-/REISEBYRÅKONTOER

Der det, i kraft av en egen avtale inngått av deg og selskapet eller reisebyrået og Hertz, har blitt lagt til rette for eller i løpet av medlemsperioden for utleie vil legges til rette for at du skal belastes enten en selskapskonto eller reisebyråkonto, for bestemmelsene i denne del II. F. fastsett vilkårene og betingelsene slike transaksjoner skal behandles under.

VILKÅR OG BETINGELSER

UTFRA FØLGENDE
Du har inngått en avtale med Hertz om registrering, som inkluderer nummeret til ett eller flere kredittkort som du eier personlig, og autoriserer Hertz til å belaste utleiekostandene på det første kredittkortet som er oppgitt med tilgjengelige midler.

Du ønsker å benytte deg av fordelene med dette programmet og få utleiekostnadene fakturert direkte til selskapet du er ansatt ved å belaste en OTTO-konto eller fakturere deg via en reisebyråkonto. Dette tillegget er inngått for å definere metoder for kombinert bruk av programmet og selskapets OTTO-konto eller en byråkonto, samt dine og Hertz sine forpliktelser og dets ansvar, i denne sammenhengen.

VI ER ENIGE OM FØLGENDE:
1. DEFINISJONER: Følgende uttrykk, som brukes i disse tilleggsvilkårene, skal ha følgende betydning:

«Reisebyrå» betyr reisebyrået som, sammen med deg, har signert tillegget som er godkjent av Hertz.

«Selskap» betyr selskapet som du er ansatt hos og som har inngått av avtale med Hertz om å belaste leieutgifter som du akkumulerer innenfor rammeverket av programmet.

«OTTO-konto» betyr selskapets kundekonto hos Hertz eller en annen konto som selskapet godkjenner at Hertz kan belaste for alle kostnader som måtte oppstå.

«Byråkonto» betyr reisebyråets konto hos Hertz.

«Reservasjon» betyr transaksjonen der du, selskapet eller et reisebyrå gir instruksjoner til Hertz om å gjennomføre alle nødvendige tiltak for utleie av et kjøretøy i samsvar med de vilkår som er fastsatt når reservasjonen er gjort.

«Utleiekostnader» betyr de kostnader som oppstår på noen som helst måte som følge av din leie av et kjøretøy via programmet (også henvist til som «kostnader» i disse utleievilkårene).

«Full verdi-kupong» betyr verdikupongene (bilutleiekupong) utstedt av et reisebyrå for totalbeløpet av utleiekostnadene for utleien som er gjenstand for denne verdikupongen.

«OTTO-verdikuponger» betyr verdikupongene som brukes av selskapet og har dets OTTO-kontonummer påtrykt

«Program/OTTO-kombinasjon» betyr bruken av programtjenesten når beløpet for utleiekostnader belastes selskapets OTTO-konto.

«Program/reisebyrå-kombinasjon» betyr bruken av programtjenesten når beløpet for utleiekostnader belastes reisebyråets byråkonto.

2. Du har lest, forstått og akseptert disse tilleggsvilkårene og -betingelsene.

3. Selskapet/reisebyrået har inngått en avtale med Hertz, som autoriserer Hertz til å fakturere dem utleiekostnadene, i samsvar med de betingelsene som er fastsatt nedenfor.

4. For å få fordelen av fordelene med program/OTTO-kombinasjonen eller program/reisebyrå-kombinasjonen, må du returnere tillegget til programregistreringsavtalen til Hertz fullført og autentisert på baksiden av selskapet/reisebyrået og deg selv.

Autorisasjonen som er gitt av selskapet/reisebyrået kan kanselleres når som helt og i tilfelle dette skjer, er Hertz ikke ansvarlig for å nekte deg fordelene med program/OTTO- eller program/reisebyrå-kombinasjonene.

5. Program/OTTO-KOMBINASJONEN:
Ved å fullføre «avsnitt 3» foran i tillegget, ber du Hertz om å belaste OTTO-kontoen, på det kontonummeret du oppgir, med beløpet for utleiekostnadene for all utleie du foretar under forholdene fastsatt i eller inkorporert i tillegget.

Du bekrefter at OTTO-kontonummeret du har oppgitt i «avsnitt 3» er det faktiske OTTO-kontonummeret til selskapet du er ansatt hos.

6. Program-/BYRÅ-KOMBINASJON:
Ved å fullføre «avsnitt 3» foran i tillegget, ber du Hertz om å belaste byråkontoen, på det kontonummeret du oppgir, med beløpet for utleiekostnadene for all utleie du foretar under forholdene fastsatt i eller inkorporert i tillegget.

Du bekrefter at byråkontonummeret du har oppgitt i «avsnitt 3» er det faktiske byråkontonummeret til selskapet du er ansatt hos.

7. Du plikter å varsle Hertz om eventuelle endringer i din situasjon som innebærer en endring av OTTO-kontoen eller byråkontoen du har angitt i «avsnitt 3» av tillegget.

8. Du plikter å varsle Hertz om eventuelle endringer i din situasjon som innebærer en endring av uttak fra eller autorisasjon til å bruke OTTO-kontoen eller byråkontoen du har angitt i «avsnitt 3» av tillegget.

9. For å dra nytte av program/OTTO-kombinasjonen eller program/byrå-kombinasjonen, må du (eller selskapet eller reisebyrået som gjør en reservasjon for deg) overføre til Hertz, på tidspunktet for reservasjonen, nummeret på OTTO-kontoen eller byråkontoen som skal belastes med utleiekostnadene knyttet til denne reservasjonen, som vist i «avsnitt 3» i tillegget, samt serienummeret til OTTO-verdikupongen eller byrå-verdikupongen (der dette er gjeldende).

10. Hvis, når du foretar reservasjonen, du (eller selskapet eller reisebyrået som gjør en reservasjon for deg) ikke informerer Hertz om OTTO-kontonummeret eller byrå-kontonummeret angitt i den forrige artikkelen, eller, der det er påkrevd, serienummeret til OTTO-verdikupongen eller bilutleiekupongen, vil du ikke kunne bruke program/OTTO-kombinasjonen og/eller program/byrå-kombinasjonen. I så fall, vil utleiekostnadene belastes mot ett av kredittkortene, eller betalingskortene, som du har oppgitt under din registrering.

11. For å få fordelene med program/OTTO-kombinasjonen eller program/byrå-kombinasjonen, må utleiebetingelsene som var indikert når reservasjonen ble gjort være identiske med betingelsene som er indikert i din registrering.

12. Videre må du, for å få fordelene med en program/byrå-kombinasjon, møte følgende betingelser.
1. Du må ha en reservasjon som er gjort av reisebyrået;

2. Reisebyrået må utstede en «full verdi-kupong.»

13. OTTO-verdikupongene som er utstedt av selskapet, eller «full verdi-kupongene» som er utstedt av reisebyrået sendes til Hertz når reservasjonen er utført og Hertz kan ikke holdes ansvarlig for feil som du, selskapet eller reisebyrået eventuelt gjør under reservasjonen, og videresending av OTTO-verdikupongen eller «full verdi-kupongen.»

14. Du forplikter deg til ikke å leie et kjøretøy med en program/OTTO-kombinasjon eller en program/byrå-kombinasjon dersom selskapet/reisebyrået ikke lenger garanterer dine utleier.

15. Et programmedlem som bruker OTTO-verdikuponger eller OTTO-kontonummer, eller en byråkonto eller en verdikupong utstedt av et reisebyrå ulovlig, vil automatisk fjernes fra programmedlemslisten.

16. Programtjenestene vil bli gitt i samsvar med disse leievilkårene for det landet der leieforholdet starter, med virkning fra dato og sted for gjennomføring av kontrakten som er angitt under bestilling. Leietaker må møte alle kvalifikasjonskriteria definert av Hertz, som indikert i disse utleievilkårene. Programtjenester vil bli fakturert i henhold til de satser som gjelder på tidspunkt og sted for utleie.

17. Maksimum utleieperiode er 30 dager. For hver utleieperiode over 30 dager, må det opprettes en ny kontrakt.

18. Hertz forbeholder seg retten til ikke å leie ut en bil til noen under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre absorberte elementer med tilsvarende effekt på en persons evne til å kjøre sikkert.

19. Hertz er ikke ansvarlig for skade på eller tap av eiendom som følge av selskapets/reisebyråets inngripen, da disse opptrer utelukkende som en uavhengig mellommann, og ikke som et Hertz-byrå eller en Hertz-ansatt.

20. Reservasjoner kan kun gjøres for bilgrupper og ikke for bilmodeller eller bestemte merker, selv om leietakerens preferanser tas med i vurderingen, avhengig av tilgjengelighet.

21. Selskapet/reisebyrået er ansvarlig for alle skader, tap eller forsinkelser som følge av en handling av selskapet/reisebyrået som overskrider selskapets/reisebyråets funksjoner i programsammenheng. For korrekt å angi programtjenester som skal leveres når en bestilling er gjort, må leietaker/sjåfør informeres om forpliktelser i forhold til kvalifikasjonskriterier og finansiell status, alle detaljer og spesielle krav fra sjåføren må videresendes for å gjøre en bestilling.

Del G: Vilkår og betingelser før 24.oktober 2016.

 


To view our previous terms and conditions in English, please
 click here. 

 

UTLEIEVILKÅR FOR HERTZ GOLD PLUS REWARDS

A. GENERELLE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR ALL HERTZ GOLD PLUS REWARDS-UTLEIE

B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I USA OG CANADA

C. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA (EMEA)

D. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTLEIE I AUSTRALIA

E. VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER FOR UTLEIE I NEW ZEALAND

F. TILLEGGSVILKÅR OG -BETINGELSER FOR SELSKAPS-/REISEBYRÅKONTOER

G. Vilkår og betingelser før 24.oktober 2016.