PLUSSforsikring (PAI)

Plussforsikring - Assistanse- og uhellsforsikring i Norge

Plussforsikring i Norge

Som med de fleste forsikringer leveres våre CDW (Collision Damage Waiver) og TP (Theft Protection) produkter med en obligatorisk egenandel som du står ansvarlig for dersom det er skade eller tyveri av bilen, uavhengig av hvordan det er forårsaket. Egenandelen varierer fra land til land og varierer i forhold til de forskjellige bilgruppene. Plussforsikring lar deg redusere din egenandel på glasskader og uhell som f.eks. feilfylling av drivstoff.

Hvis leietaker har tegnet Pluss Forsikring (PAI) dekkes følgende:

Assistanse

  • Feilfylling – maksimal forsikringssum kr. 10 000. Dekker berging og frakt til nærmeste verksted og kostnader for tømming av tank og refill av drivstoff. Egenandel kr 500.
  • Uhell, og utforkjøring – maksimal forsikringssum kr 5000. Dekker assistanse/redning ved uhell/utforkjøring. Egenandel kr 500.
  • Tomt batteri og tom tank – maksimal forsikringssum kr 3000. Dekker berging og frakt til nærmeste bensinstasjon ved tom tank, assistanse/redning ved tomt batteri (starthjelp). Egenandel kr 500.
  • Innelåste nøkler og tap av nøkler – maksimal forsikringssum kr 5000. Dekker kostnader for ny tilsvarende leiebil på eksisterende leiekontrakt, inkl. ekstrakostnader for nødvendig videretransport til nytt utleiested. Leietager er selv ansvarlig for kostnader som påløper ved fremskaffelse av ny nøkkel. Egenandel kr 500.
  • Punktering – maksimal forsikringssum kr 5000. Dekker berging og assistanse ved punktering, samt evt. Kostnader til nytt dekk/felg. Egenandel kr 500.
  • Glass – maksimal forsikringssum kr 10 000. Dekker glasskade som følge av steinsprut eller innbrudd/hærverk. Egenandel kr 500. Ved reparasjon er egenandel kr. 0,-.

Hva assistanseforsikringen ikke omfatter

  • Selskapet dekker ikke utgifter:
  • - til reparasjon på verksted
  • - til deler
  • - som kan kreves erstattet gjennom garantiordning, abonnement eller lignende

Utgifter som ikke erstattes

Gjensidige forsikring erstatter ikke utgifter som kan refunderes/erstattes fra annet hold, f.eks. reisearrangør, trafikkselskap, hotell eller lignende. Utgifter ved forsinkelse som skyldes trafikk kø erstattes ikke.

Forsikringen kan kun velges i utleieskranken og gjelder kun på leier i Norge.

Visste du at du kan velge plussforsikring på leie av varebil?

Du kan velge plussforsikring ved leie av varebil i Norge. Plussforsikring reduserer din egenandel på glasskader på varebilen. Spør oss i utleieskranken for mer informasjon rundt egenandel på din leiebil.