Personlig ulykkesforsikring og assistanse

Personlig ulykkesforsikring og Assistanseforsikring i Norge

Personlig ulykkesforsikring (PAI) i Norge

Ulykkesforsikringen dekker registrerte førere og passasjerer i bilen, og gir erstatning ved død og invaliditet som følge av en ulykke.

Hvis leietaker har tegnet Personlig Ulykkesforsikring (PAI) dekkes følgende:

  • Forsikringssum ved invaliditet inntil 200.000 NOK.
  • Forsikringssum ved død 100.000 NOK.
  • Maksimal erstatning per leieforhold er 1.000.000 NOK
  • Egenandel: 0 NOK.
  • Pris 50 NOK per døgn.

Assistansesforsikring (PERS)

Denne forsikringen dekker utgifter til berging eller tauing av leiebil som følge av skade eller upåregnelig driftsstopp. Forsikringen dekker også veilhjelp som følge av punktering, utelåsing, mistet bilnøkkel, tom drivstofftank, tanking av feil drivstoff og tomt batteri.

Hvis leietaker har tegnet Assistanseforsikring (PERS) dekkes følgende:

  • Reduser din egenandel til 0 kr ved assistanse eller tauing ved følgende skader: Feilfylling, ulykker, utforkjøring, tom bensintank/ flatt batteri, mistet nøkkel eller låst bil, punktering.
  • Egenandel: 0 NOK for alle ulykker.
  • Pris 29 NOK per døgn.

Visste du at du kan velge ekstra forsikring på leie av varebil?

Du kan velge personlig ulykkesforsikring og assistanseforsikring når du leier varebil. Samme vilkår gjelder.