Hertz Samfunnsansvar

 

Kvalitet

Hertz Norge har valgt å sertifisere oss på kvalitet etter ISO-standarden 9001. Sikkerhet og kvalitet er spesielt viktig for oss, både for våre kunder og ansatte. Derfor har sikkerhet og kvalitet alltid prioritet i alle ledd, fra innkjøp av nye, sikre biler, til kvalitetssikring og vedlikehold før hver eneste leie. Vårt mål er å levere den beste kvaliteten og den beste kundeopplevelsen i bransjen.

 

Miljø

Miljøansvar har Hertz Norge jobbet med siden begynnelsen av år 2000. For å systematisk redusere miljøpåvirkningen har vi valgt å sertifisere oss på miljø etter ISO-standarden 14001, på vårt hovedkontor og på alle våre utleiestasjoner i Norge. Vår miljø-policy er: "Miljøproblemene øker, og vi er en del av dem. Vi skal tilby kundene de beste produktene i markedet med den minste miljøbelastingen. " Vi har derfor satt i gang et omfattende arbeid for å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift, men viktigst av alt; vi må begrense utslipp av klimagasser, spesielt knyttet til bilene vi leier ut. Hertz i Norge har også avlagt Klimaløftet.

Hertz tilbyr moderne biler med redusert miljøpåvirkning, samt hybridbiler som både har bensin og elektrisk drift. I tillegg har Hertz kjøpt inn el-biler og knallgule scooteresom gir anledning til miljøeffektiv og hurtig forflytning i Oslo. Hertz International tar bærekraft på alvor. Vi er derfor stolte av å presentere vår globale strategi og nettside for bærekraft, Living Journey™.  

 

Hertz tilbyr bildeling gjennom Hertz BilPool, der både bedrifter og private kan være medlemmer. Vi ser på dette som fremtiden innen bilhold i storbyene, der forurensingen er økende og parkeringsmulighetene er begrenset. Medlemmene tar ut bil når de trenger det, og kan beholde bilen i alt fra et par timer til flere dager. Bilene står plassert på sentrale parkeringsplasser.

 

Bilenes sikkerhet

Hertz Norge vil jobbe for å få så sikre biler som mulig på veiene, for å redusere antall drepte og skadede i trafikken. Dette innebærer at vi kjøper inn dokumentert sikre biler med topp moderne sikkerhetsteknologi. Leiebilene blir sikkerhetsklarert før hver eneste leie, og de skal ha riktig utstyr og riktige dekk for norske forhold. Hertz tar ansvar for å alltid følge opp service- og vedlikeholdsprogrammene for våre biler.