THE HERTZ CORPORATION NETTSTED
GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK

 

Vi tilbyr bruk av dette nettstedet under følgende betingelser (“Avtale”). Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du betingelsene som er fremlagt i avtalen. Hvis du ikke aksepterer betingelsene i denne avtalen, må du ikke bruke dette nettstedet. Vi vil når som helst, etter eget forgodtbefinnende, kunne oppdatere og revidere denne avtalen ved å publisere en endret avtale på dette nettstedet. Alle endringer vi gjør i avtalen, vil tre i kraft umiddelbart ved publisering. Vennligst sjekk denne nettsiden regelmessig med hensyn til endringer i avtalen. Du vil kunne se om denne avtalen er endret siden du var inne sist, ved å se på informasjonen under "Sist oppdatert" helt øverst i avtalen. Din bruk av dette nettstedet etter publisering av eventuelle endringer utgjør aksept av endringene.

 

Slik de brukes i avtalen, viser termene “vi” og “oss” til The Hertz Corporation og de selskapene som The Hertz Corporation direkte eller indirekte har eiermajoritet i, og som gis fellesbenevnelsen “datterselskaper.”   Vi driver forretningsvirksomhet med utleie av kjøretøy og anleggs- og industriutstyr, og i en mer begrenset skala, detaljistsalg av biler samt inkassovirksomhet.   Våre “lisenstakere” er selvstendige selskaper i bransjen for utleie av kjøretøy og anleggs- og industriutstyr, og i enkelte tilfeller i bransjen for detaljistsalg av biler, og disse er lisensiert til å drive denne typen virksomhet under handelsnavn, varemerker og tjenestevaremerker som eies av oss, og som ofte inneholder “Hertz”-merket.   Siden lisenstakerne er uavhengige i forhold til oss, er de ikke våre datterselskaper og er ikke inkludert i betydningen av termene “vi” og “oss.”   Våre “partnere” er vårt morselskap, Ford Motor Company, og de selskapene (andre enn oss og våre lisenstakere) som kontrolleres av Ford Motor Company. På samme måte som for våre lisenstakere, vil termene “vi” og “oss” ikke inkludere våre partnere.

 

Du må være minst 13 år gammel for å bruke dette nettstedet. Hvis du ikke er minst 13 år gammel, må du ikke bruke dette nettstedet.

 

Betingelsene for bruk av nettstedet gjelder for personer som er bosatt i USA og Canada .

 

Copyright. Formelt varsel om opphavsrett finnes på nettstedet. Alle rettigheter forbeholdes. USA og det internasjonale regelverket om opphavsrett beskytter alle bilder, tekst, programmer og annet materiale som finnes på nettstedet ("Materiale på nettstedet"). All kommersiell bruk av materiale på nettstedet er forbudt, uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra The Hertz Corporation. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen merking av opphavsrett eller varemerke, eller annen melding om rettighetsbeskyttelse fra materiale som vises på eller lastes ned fra dette nettstedet, og erkjenner at du ikke overtar noen eierrettigheter ved å bruke dette nettstedet eller materiale på nettstedet.

 

Varemerker. Vi eller våre partnere eier registrerte servicevaremerker, inkludert men ikke begrenset til "Hertz", "Hertz Gold Plus Rewards" og "Hertz Neverlost," samt visse uregistrerte merker. Navn, logoer og andre merker som identifiserer våre produkter eller tjenester, er våre eller våre partneres beskyttede merker, og de er beskyttet av USA og internasjonale regler for varemerker. Alle andre varemerker og tjenestevaremerker som brukes på dette nettstedet, er varemerker, tjenestevaremerker eller logoer for sine respektive eiere.

 

Personvern. Alle dine personopplysninger som vi samler inn fra deg på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til dine personopplysninger som er samlet inn under enhver registreringsprosess som beskrevet under, er underlagt personvernreglene som gjelder for dette nettstedet.   For mer informasjon ber vi deg lese nøye gjennom gjeldende personvernregler som er tilgjengelige via en lenke nederst på startsiden på dette nettstedet.

 

Registrering. Tilgang til visse områder og bruk av visse funksjoner på denne eller andre av våre nettsteder kan forutsette at du er eller blir deltaker i eller medlem av en spesiell Hertz Club eller et Hertz-program. Hvis og når du registrerer deg for å bli deltaker eller medlem, samtykker du i (a) å gi nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv, slik du oppfordres til i vårt registreringsskjema (inkludert din e-postadresse), og (b) å vedlikeholde og oppdatere dine opplysninger (inkludert din e-postadresse) for å holde dem nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Du godtar at hvis noen opplysninger du har gitt er unøyaktige, ikke oppdaterte eller ikke fullstendige, (og i tilfellet med opplysninger som ikke lenger er oppdaterte, at du unnlater å oppdatere informasjonen ved oppfordring), forbeholder vi oss retten til å avslutte din bruk av dette nettstedet og tilknyttede tjenester. Som en del av registreringsprosessen kan du bli bedt om å velge et passord. Du vil være ansvarlig for konfidensialiteten og bruken av passordet ditt og eventuelle club- eller programidentifikasjonsnummer, og samtykker i å ikke overføre eller videreselge din bruk av eller tilgang til dette nettstedet til noen tredjepart, unntatt hvis vi og tredjeparten har inngått avtale om slik overføring eller videresalg, og du deltar i et slikt opplegg. Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er trygg, må du umiddelbart varsle oss om problemet ved å klikke her.  DU ER FULLT UT ANSVARLIG FOR Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITETEN FOR DITT PASSORD OG EVENTUELLE CLUB- ELLER PROGRAMIDENTIFIKASJONSNUMMER, OG DU ER FULLT UT ANSVARLIG FOR ALLE AKTIVITETER (INKLUDERT RESERVASJONER OG KJØP) SOM UTFØRES VIA DIN KONTO.   For mer informasjon om datasikkerhetsspørsmål, se seksjonen “Datasikkerhet” i personvernreglene som er tilgjengelige via en lenke nederst på startsiden på dette nettstedet.

 

Regler for adferd. Mens du bruker dette nettstedet og/eller nettstedets materiell, samtykker du i å ikke:

 • Begrense eller hindre andre besøkendes bruk av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til midler som "hacking"- "denial of service"-angrep eller ødeleggelse av noen del av dette nettstedet;
 • Bruke dette nettstedet eller nettstedets materiell til noe ulovlig eller uautorisert formål;
 • Påstå eller implisere at noe utsagn du kommer med, har tilslutning fra oss, uten vårt forutgående skriftlige samtykke;
 • Formidle (a) innhold eller informasjon som er ulovlig, uærlig, truende, krenkende, injurierende, nedsettende, obskøn eller på annen måte støtende, eller som krenker vår eller tredjeparts intellektuelle eiendom eller andre rettigheter; (b) ethvert materiale, ikke offentlig informasjon om oss, noen av våre lisenstakere eller partnere, eller noen tredjepart, uten autorisasjon til å gjøre dette; (c) noen forretningshemmelighet som tilhører oss, noen av våre lisenstakere eller partnere, eller noen tredjepart; eller (d) noe avertissement, anmodning, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller annen uoppfordret forretningskommunikasjon (unntatt det som er uttrykkelig tillatt av oss);
 • Være involvert i spam eller flooding;
 • Modifisere, tilpasse, videreformidle, oversette, selge, overføre, rekonstruere, dekompilere eller demontere noen del av dette nettstedet eller nettstedets materiale;
 • "Frame" eller "speile" noen del av nettstedet uten vår forutgående, skriftlige autorisasjon;
 • På noen måte manipulere med programvare eller funksjonalitet på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til overføring eller plassering av noen programvare eller annet materiale på dette nettstedet som inneholder virus, tidsbomber, trojanske hester, ormer, cancelbots eller andre dataprogrammeringsrutiner som kan skade, forstyrre, oppfange eller overta noe system, data eller informasjon;
 • Bruke noen robot, spider, applikasjon for sidesøk/nedlasting eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess til å innhente, indeksere, "data mine" eller på annen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av dette nettstedet eller nettstedets innhold;
 • Hente eller samle inn informasjon om besøkende på dette nettstedet uten deres uttrykkelige samtykke;
 • Lage en database ved systematisk å laste ned og lagre all eller deler av informasjonen på dette nettstedet;
 • Legge inn materiale av kommersiell art; eller
 • Tillate andre, inkludert de som har fått sin konto avsluttet, å få tilgang til nettstedet gjennom din konto, brukernavn eller passord.

 

Når du bruker dette nettstedet og/eller nettstedets materiale, samtykker du i tillegg til å overholde alle aktuelle lover, regler og forskrifter.

 

Foreta reservasjoner og kjøp, eller anmode om produkter eller tjenester. Hvis du ønsker å foreta reservasjoner eller kjøp, eller vil anmode om produkter eller tjenester som beskrives på dette nettstedet, kan du bli bedt av oss (eller, hvis du kjøper eller anmoder om produkter eller tjenester via et område for samarbeidende varemerke på dette nettstedet, av leverandøren av slike produkter eller tjenester) om å oppgi visse opplysninger som er relevante for reservasjon eller kjøp, inkludert men ikke begrenset til kredittkortinformasjon og andre personopplysninger. Du er innforstått med at alle slike personopplysninger vil bli behandlet av oss på den måten som er beskrevet i personvernreglene som er tilgjengelige via en lenke som finnes nederst på startsiden på dette nettstedet, og, hvis et av Hertz' samarbeidende varemerker er involvert, vil slike data bli behandlet av den aktuelle leverandøren slik det er beskrevet i dennes personvernerklæring, og du erkjenner at vi ikke er ansvarlig for den informasjonen som samles inn, eller for personvernpraksisen til disse leverandørene eller noen annen tredjepart. Du samtykker i at alle opplysninger du gir i forbindelse med reservasjoner eller kjøp, eller ved anmodning om tjenester, vil være nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Du samtykker i å betale alle betalingsforpliktelser som påløper for deg eller enhver annen bruker av din konto og kredittkort eller annen betalingsmekanisme til de satser eller priser som gjelder når slike forpliktelser inngås. Du vil også være ansvarlig for å betale alle aktuelle avgifter i forbindelse med ditt kjøp.

 

Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å endre enhver beskrivelse eller bilder av, eller referanse til, alle produkter og tjenester på nettstedet, eller å begrense bestillingsmengde på ethvert slikt produkt eller tjeneste og/eller nekte deg tjenester. Vi gjør oppmerksom på at beskrivelser, bilder eller referanser til tredjeparts produkter eller tjenester ikke nødvendigvis innebærer vårt bifall til slike produkter eller tjenester.

 

Det kan være påkrevd å verifisere opplysningene før vi aksepterer reservasjoner, kjøp eller ordre. Priser, satser og tilgjengelighet på produkter eller tjenester kan endres uten varsel, unntatt hvis annet er pålagt ved lov, og unntatt når annet er uttrykkelig erklært av oss. Du aksepterer at reservasjoner, kjøp og tjenester er underlagt ytterligere betingelser som er pålagt oss av våre partnere, lisenstakere eller forretningsforbindelser.

 

Lenker. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder og online-ressurser. Lenker til andre nettsteder eller ressurser som finnes på dette nettstedet, skal ikke tolkes som bifall, kontroll, gjennomgang eller godkjennelse fra vår side av slike andre nettsteder. Du aksepterer og samtykker i at vi ikke skal bli holdt ansvarlig for lovligheten, nøyaktigheten eller upassende innhold, avertissementer, produkter, tjenester eller informasjon som formidles på eller via noe annet nettsted, og heller ikke for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket av bruk av eller avhengighet av et slikt nettsted eller innhold. Videre kan det hende at de som driver tredjeparts nettsteder vil behandle brukerdata på en annen måte enn oss. For å få informasjon om måten de behandler personopplysninger på, må du lese deres personvernregler eller betingelser for bruk, eller kontakte dem for å få denne informasjonen.

 

Bruk av “Cookies” og annen sporingsteknologi.   Vi kan komme til å bruke informasjonskapsler og annen teknologi for å muliggjøre og å spore din bruk av tjenester som tilbys på dette nettstedet og i forbindelse med vår e-postkommunikasjon.   For mer informasjon om bruk av slik teknologi, se personvernreglene som er tilgjengelige via en lenke nederst på startsiden på dette nettstedet.

 

Informasjonens nøyaktighet. Til tross for at vi anstrenger oss for å sikre nøyaktighet i informasjonen som finnes på dette nettstedet, kan verken vi, våre partnere, lisenstakere, leverandører eller agenter holdes ansvarlig av deg for nøyaktigheten i slik informasjon. Det er helt og holdent ditt ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og brukbarheten i all informasjon som formidles på dette nettstedet.

 

Ansvarsfraskrivelse. VI OPPRETTHOLDER DETTE NETTSTEDET, NETTSTEDETS MATERIALE OG ALLE PRODUKTER OG SERVICE SOM KAN LEVERES GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET ETTER PRINSIPPENE "SOM DET ER" OG "SLIK DET ER TILGJENGELIG", UTEN KLAGERETT ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED MINDRE ANNET ER AVTALT I EN SKRIFTLIG OG GYLDIG IVERKSATT AVTALE MELLOM DEG OG OSS MED HENSYN TIL ET SPESIELT PRODUKT ELLER EN TJENESTE. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK TILLATER DET, FRASIER VI, VÅRE PARTNERE, LISENSTAKERE, LEVERANDØRER, ANNONSØRER OG AGENTER OSS ALT GARANTIANSVAR, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIRETTIGHETER, OMSETTBARHET, EGNETHET TIL SPESIELT FORMÅL OG FRIHET FRA OVERTREDELSE, MED MINDRE ANNET ER AVTALT I EN SKRIFTLIG OG GYLDIG IVERKSATT AVTALE MELLOM DEG OG OSS MED HENSYN TIL ET SPESIELT PRODUKT ELLER EN TJENESTE. OG VI, VÅRE PARTNERE, LISENSTAKERE, LEVERANDØRER ELLER AGENTER GARANTERER HELLER IKKE AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER NETTSTEDETS MATERIALE VIL VÆRE UAVBRUTT, UTEN FEIL ELLER SIKKER, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDET (ELLER SERVER(E) HVOR NETTSTEDET LIGGER) ELLER RELATERT PROGRAMVARE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU ERKJENNER AT DU ER ANSVARLIG FOR Å SKAFFE DEG OG VEDLIKEHOLDE ALT TELEFONUTSTYR, MASKINVARE OG ANNET UTSTYR SOM KREVES FOR Å FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET, OG STÅ FOR ALLE UTGIFTER I DENNE FORBINDELSE. INGEN MENINGSYTRING, RÅD ELLER UTSAGN FRA OSS, VÅRE PARTNERE, LISENSTAKERE, LEVERANDØRER, AGENTER ELLER BESØKENDE, ENTEN DE ER FREMSATT PÅ DETTE NETTSTEDET, I MATERIALET PÅ NETTSTEDET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL MEDFØRE NOEN GARANTI MED MINDRE ANNET ER AVTALT I EN SKRIFTLIG OG GYLDIG IVERKSATT AVTALE MELLOM DEG OG OSS MED HENSYN TIL ET SPESIELT PRODUKT ELLER EN TJENESTE. DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET FOREGÅR FULLT OG HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.   

 

Konflikter. Hvis det skulle oppstå konflikt mellom opplysninger som er publisert på nettstedet, denne avtalen og/eller noen kontrakt du har med oss, er det betingelsene i kontrakten som skal ha prioritet foran denne avtalen og opplysninger som er publisert på dette nettstedet, og denne avtalen skal ha prioritet foran opplysninger som er publisert på nettstedet.

 

Begrensning av erstatningsansvar. SOM EN BETINGELSE FOR DIN BRUK AV DENNE NETTSIDEN, SAMTYKKER DU I AT VERKEN VI ELLER VÅRE PARTNERE, LISENSTAKERE, LEVERANDØRER, STYREMEDLEMMER, LEDERGRUPPE, AKSJEEIERE, ANSATTE ELLER AGENTER SKAL VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE TIL DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, UNIK, STRAFFERETTSLIG ELLER ANNEN SKADE IFØLGE NOEN KONTRAKT, MISLIGHOLD, STRENG ERSTATNINGSPLIKT ELLER ANNET FORHOLD, ELLER PÅFØLGENDE TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKTER, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, TAP AV DATA, BRUTT KOMMUNIKASJON, SKADESERSTATNING, OMKOSTNING ELLER KOSTNAD SOM FØLGER DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA, ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR I FORBINDELSE MED:

 1. BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP SOM RESULTAT AV ELLER SOM FØLGE AV DIN AVHENGIGHET AV DETTE NETTSTEDET, ELLER DE FEIL, UTELATELSER, AVBRUDD, FEIL, DEFEKTER, DRIFTSFORSINKELSER, OVERFØRINGER, AVLYTTING FRA TREDJEPART ELLER NOEN FORM FOR DRIFTSFEIL PÅ DETTE NETTSTEDET.
 2. MYNDIGHETERS BEGRENSNINGER, STREIKER, KRIG, ALLE FORMER FOR NATURKATASTROFE ELLER FORCE MAJEURE, STRØMSVIKT, STOR ØKNING I ONLINE-AKTIVITET I EN KORTERE PERIODE (DRIFTSFORSTYRRELSER), VIRUS, KATASTROFEARTET MASKINVARESVIKT, ANGREP PÅ VÅRE SERVERE, BRANN, JORDSKJELV, OVERSVØMMELSER, UNORMALE VÆRFORHOLD ELLER NOE ANNET FORHOLD UTENFOR DET VI MED RIMELIGHET KAN KONTROLLERE, SOM BEGRENSER, HINDRER ELLER PÅ ANNEN MÅTE PÅVIRKER ENTEN DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NETTSTEDETS MATERIALE, ELLER VÅR EVNE TIL Å YTE TJENESTER ELLER LEVERE VARER I FORBINDELSE MED, ELLER SOM ER RESERVERT ELLER BESTILT GJENNOM DETTE NETTSTEDET; ELLER
 3. TAP AV SIKKERHET FOR INFORMASJON SOM DU HAR OPPGITT I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER OPPFANGING AV SLIK INFORMASJON AV UAUTORISERT TREDJEPART.

 

DIN ENESTE MULIGE REAKSJON PÅ MISNØYE MED DETTE NETTSTEDET OG/ELLER MATERIALET SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET, ER Å STOPPE Å BRUKE DETTE NETTSTEDET OG/ELLER NETTSTEDETS MATERIALE, ALT ETTER HVA SOM ER AKTUELT.

 

Skadeerstatning. Uten å begrense den generelle gyldigheten eller virkningen av denne avtalen, samtykker du i å yte skadeerstatning, og å holde oss skadesløse og forsvare oss, våre partnere, lisenstakere, underleverandører og agenter og samtlige av våre eller deres ledere, styremedlemmer og ansatte fra og mot ethvert krav, skade, tap, kostnad (inkludert rimelige utgifter til juridisk assistanse), eller andre utgifter som oppstår direkte eller indirekte i forbindelse med eller fra (a) ditt brudd eller påståtte brudd på denne avtalen, inkludert enhver overtredelse av Regler for adferd ovenfor; og (b) din bruk av dette nettstedet og gjennomføring av transaksjoner på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til bruk av nettstedets materiale.

 

Tilgjengelighet for dette nettstedet. Dette nettstedet er vanligvis tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Imidlertid forbeholder vi oss retten til å gjøre dette nettstedet utilgjengelig fra tid til annen, med eller uten begrunnelse. Vi skal ikke være erstatningspliktige for noe tap som oppstår etter avbrudd, suspensjon eller nedleggelse av dette nettstedet.

 

Krav etter brudd på opphavsrettigheter. Digital Millennium Copyright Act fra 1998 ("DMCA") gir regress til eiere av opphavsrettigheter som mener at materiale som publiseres på Internett utgjør brudd på deres rettigheter under amerikansk lovgivning om opphavsrett. Hvis du er i god tro om at materiale som er host'et av oss bryter dine opphavsrettigheter, kan du (eller din agent) sende oss et varsel med krav om at materialet fjernes, eller at tilgangen blokkeres. Varselet må inkludere følgende informasjon: (a) en fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som det påstås brudd på; (b) identifisering av det opphavsrettslige verk som opphavsretten påstås brutt for (eller hvis flere opphavsrettslige verk som finnes på denne nettsiden dekkes av ett varsel, en representativ liste over slike verk); (c) identifisering av materialet som påstås å være gjenstand for brudd på opphavsretten eller gjenstanden for bruddet, og informasjon som er tilstekkelig for at vi skal kunne lokalisere materialet på nettstedet; (d) navn adresse og telefonnummer, og e-postadresse (hvis tilgjengelig) for den klagende part; (e) en erklæring om at den klagende part er i god tro når han mener at bruk av materialet på den aktuelle måten ikke er autorisert av eieren av opphavsrettighetene, dennes agent eller av gjeldende lover; og (f) og en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straffeansvar for eventuell mened, og at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som det påstås brudd på. Hvis du i god tro mener at et varsel om brudd på opphavsrettigheter er feilaktig innlevert på deg, gir DMCA deg retten til å innlevere et motvarsel til oss. Varsler og motvarsler må tilfredsstille de formelle kravene som er pålagt i DMCA; se http://www.loc.gov/copyright/ for mer informasjon. Varsler og motvarsler med hensyn til dette nettstedet skal sendes til Richard McEvily, Staff Vice President and Deputy General Counsel, The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard , Park Ridge , NJ 07656 , (201) 307-2000, dmcanotice@hertz.com. Vi anbefaler at du søker juridisk råd før du innleverer varsel eller motvarsel. Merk at det også er staffeansvar for falske krav ifølge DMCA.

 

Ugyldighet der det foreligger forbud. Selv om dette nettstedet er tilgjengelig over hele verden, er ikke alle produkter og tjenester som omtales eller refereres til på dette nettstedet, tilgjengelig for alle personer i alle geografiske områder eller under alle lands lover. I tillegg kan det være forskjellige restriksjoner på bruk av produkter eller tjenester der produktet leveres og i andre områder med andre lover og forskrifter. De som velger å gå inn på dette nettstedet fra andre steder enn USA eller Canada, gjør dette på eget initiativ og på egen risiko, og de er selv ansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er aktuelle. Du må ikke bruke eller eksportere nettstedets materiale og tjenester som er tilgjengelige gjennom dette nettstedet hvis det utgjør brudd på amerikanske lover og forskrifter for eksport. Vi og våre partnere, lisenstakere, leverandører og agenter forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til nettstedet og/eller levering av ethvert produkt til noen person, geografisk område eller jurisdiksjon når som helst og etter egen vurdering.

 

Gjeldende lover. Unntatt i den grad annet er uttrykkelig bestemt her, skal denne avtalen (inkludert de av våre policyer som er omtalt her) reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten New Jersey i USA uten hensyn til New Jersey s forbehold om motstridende lover. Loven som er kjent som United Nations Convention on the International Sale of Goods, er spesielt unntatt fra anvendelser på denne avtalen. Hvis du har statsborgerskap eller er bosatt i USA, eller land med commonwealth status under USA eller amerikansk territorium, eller hvis du går inn på nettstedet fra en stasjon i USA, eller hvis det oppstår en tvist som følge av din tilgang til eller bruk av den amerikanske versjonen av nettstedet, samtykker du herved i at alle tvister som oppstår under eller i forbindelse med denne avtalen, dette nettstedet, ethvert produkt eller tjenester relatert til dette nettstedet og/eller nettstedets materiale, skal fremlegges for enten U.S. District Court for the District of New Jersey i byen Newark i New Jersey eller en delstatsdomstol i Bergen County i New Jersey, og du avstår med dette fra all innsigelser med hensyn til jurisdiksjon, rettskrets eller upassende forum i forhold til disse domstolene. Hvis du har statsborgerskap eller er bosatt i Canada og ikke er amerikanske statsborger, og hvis du ikke går inn på nettstedet fra USA, og hvis tvisten ikke dreier seg om din tilgang til eller bruk av den amerikanske versjonen av nettstedet, samtykker du herved i at alle tvister som oppstår under eller i forbindelse med denne avtalen (inkludert de av våre policyer som er omtalt her), dette nettstedet, ethvert produkt eller tjenester relatert til dette nettstedet og/eller nettstedets materiale, skal reguleres av gjeldende lover i provinsen Ontario, Canada, uten hensyn til motstridende lover; og du aksepterer herved uten mulighet til å trekke tilbake aksepten den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario.

Denne avtalen er forfattet på engelsk, og du fraskriver deg enhver rettighet du måtte ha under noen lov til å få denne avtalen i skriftlig form på noe annet språk. Du erklærer at du er i stand til å lese og skrive engelsk, og at du har lest og forstått denne avtalen. Hvis denne avtalen er oversatt til et annet språk enn engelsk, skal den engelske versjonen og tolkningen av denne være bestemmende og ha forrang. All kommunikasjon mellom partene i forbindelse med avtalen skal være på engelsk. Il est de la volonte expresse des parties que le present contrat et tous les documents qui s'y rattachent soient rediges en langue anglaise, exception faite des documents pour lesquels la loi exige l'usage exclusif du francais.

 

Andre generelle bestemmelser. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å avslutte din tilgang til og bruk av nettstedet eller en del av dette, eller å eliminere ethvert innhold, funksjon eller tjeneste på dette nettstedet, når som helst og av en hvilken som helst grunn, uansett om årsaker foreligger eller ikke. Overskriftene i denne avtalen fungerer kun som referanse. En parts unnlatelse i å insistere på streng overholdelse av noen bestemmelse i avtalen skal ikke tolkes som bortfall av bestemmelse eller fraskrivelse av rettighet. Dette, sammen med de av våre policyer som refereres til her, utgjør hele avtalen mellom deg og oss i forhold til innholdet i avtalen, og dette erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og oss angående de samme forhold (med unntak av andre skriftlige, gyldig iverksatte kontrakter mellom deg og oss). Verken hendelser i forholdet mellom deg og oss eller gjeldende praksis for handelsvirksomhet skal modifisere noen bestemmelse i denne avtalen. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses som ugyldig eller umulig å håndheve, skal en slik kjennelse ikke påvirke bestemmelsen i noen annen forstand, og heller ikke påvirke andre bestemmelser i denne avtalen, som skal fortsette å ha full gyldighet og virkning. Denne avtalen kan ikke tildeles, overføres eller lisensieres av deg, unntatt etter vårt forutgående samtykke.

 

Juridiske merknader. Ifølge California Civil Code Section 1789.3, er personer bosatt i delstaten California i USA berettiget til følgende spesifikk informasjon om forbrukerrettigheter:

 

Prisinformasjon. Gjeldende satser for vår bilutleieservice kan skaffes ved å ringe The Hertz Corporation på (800) 654-3131 eller skrive til oss på adressen The Hertz Corporation, 14501 Hertz Quail Springs Parkway , Oklahoma City , OK 73134. Gjeldende satser for vår bilsalgservice kan skaffes ved å ringe Hertz Car Sales på (800) 654-3131 eller skrive til oss på adressen Hertz Car Sales, 225 Brae Boulevard , Park Ridge , New Jersey 07656. Gjeldende satser for vår inkassovirksomhet kan skaffes ved å ringe Hertz Claim Management at (800) 426-7389 eller skrive til oss på adressen Hertz Claim Management, 225 Brae Boulevard , Park Ridge , New Jersey 07656. Gjeldende satser for vår utstyrsutleieservice kan skaffes ved å ringe Hertz Equipment Rental at (888) 777-2700 eller skrive til oss på adressen Hertz Equipment Rental, 225 Brae Boulevard , Park Ridge , New Jersey 07656.  Vi forbeholder oss retten til å endre gebyrer, tilleggsavgifter, månedlige eller andre periodiske gebyrer, og iverksette nye gebyrer når som helst, slik det beskrives i avtalen.

 

Klager. The Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services under California Department of Consumer Affairs kan kontaktes ved å skrive til 400 R Street, Suite 1080 , Sacramento , CA 95814 , eller pr. telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.
  CLOSE
. © 2018 The Hertz Corporation. All rights reserved