Frihet på deling - Bildeling i Norge

Hertz BilPool

 

Tenk miljø, spar penger og del bil!

 

Visste du at: de totale kostnadene for en mellomklassebil som kjører 15.000 km per år er i størrelsesorden kr. 100.000?

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken AS

Hvorfor bildeling?
Vi ser en stadig fortettning i byene noe som medfører færre parkeringsplasser og trangere gater. Bildeling gjør bil tilgjengelig når du skal bruke den, for så å slippe å tenkte på bilen når du ikke bruker den. Biler er plassert ut ved kollektivknutepunkt og tettbebygde områder for å være mest mulig tilgjengelig. Hertz BilPool gir medlemmene tilgang på de nyeste bilene med den nyeste teknologien som betyr de mest miljøbesparende bilene.

 

Hvorfor skal du bli medlem?
Er du lei av å lete etter parkeringsplass? Synes du det er dyrt å betale service og verkstedsregninger? Som medlem i Hertz BilPool betaler du for bruken av bilen, ikke for at den står stille eller må på verksted. Drivstoff er inkludert i prisen! Du kjører alltid rundt i nye, driftsikre og miljøbesparende biler. Som medlem i Hertz BilPool og bruker av bildeling sparer du miljøet og er med på å redusere miljøskadene i byen du bor i. Færre og "sunnere" biler gir bedre luftkvalitet!

 

Bildeling hos Hertz er en fleksibel og brukervennlig løsning. Alt gjøres via internett, på mobil, eller app. Det er kostnadsbesparende i forhold til vanlig bilhold og du slipper å tenkte på alt strevet med å eie egen bil.

 

Hva er en bilpool?
En bilpool er et antall biler som flere deler. Som medlem av bildeling, deler ikke bare på bruken, men også på kostnadene. De fleste biler står parkert 90 % av tiden. Med en bilpool kan dette reduseres vesentlig, spesielt ved å kombinere bedriftsbrukere med private. Våre biler benyttes fra 40 – 60 % av tiden. Genialt og enkelt. Bilpooler er alminnelig over store deler av verden. Bare i Europa finnes det flere hundre tusen medlemmer av ulike organisasjoner. Bilpool anses som et viktig tiltak for å få ned biltettheten i byene. En bilpoolbil erstatter mellom 9 til 13 privateide biler.

 

Bruker du bilen lite, men ønsker likevel å kunne disponere bil når du trenger det? Bildeling med Hertz Bilpool gir deg denne muligheten. Du får tilgang til bil når du trenger det, men du slipper alle kostnadene ved det å eie bil og alle ulempene som følger med vedlikehold, parkering etc.

 

Benytt bildeling du også. Velkommen som medlem av Hertz Bilpool

 

Besøk vår side: www.hertzbilpool.no

 

Så enkelt er det å bruke: