Informasjon om forsikringer i Norge

Informasjon om forsikringer i Norge

Informasjon om forsikringer i Norge

Ansvarsforsikring | Kollisjonsskadeforsikring (CDW) | Biltyveriforsikring (TP) | Superforsikring (SCDW) | Plussforsikring (PAI) | Support

 

Er du Gold Plus Rewards medlem? Husk å logg inn før du begynner reservasjonsprosessen.

 

Ansvarsforsikring:

For alle biler er det tegnet lovpliktig ansvarsforsikring. Forsikringen er obligatorisk iht. bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL), og er inkludert i samtlige Hertz produkter i Norge.

Forsikringen dekker i henhold til det erstatningsansvar som er definert i bilansvarsloven, herunder skade på tredjemanns person, eiendom eller eiendeler.


For skade på eiendeler er forsikringen utvidet til å dekke skade inntil NOK 2 mill. ut over bilansvarslovens bestemmelser.

For mer informasjon om ansvarsforsikring, klikk her:
http://www.hertz.no/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=rentalQualificationsView.jsp

(Velg først utleiekontoret og deretter “Insurance and Other Coverages”.)

 

Kollisjonsskadeforsikring (CDW):

 

 

Hvis leietaker har tegnet CDW, reduseres leietakers økonomiske ansvar ved skade/hærverk/glasskade på kjøretøyet til kun å omfatte en obligatorisk egenandel. Egenandelen er avhengig av biltype.

 

CDW omfatter ikke skader som følger av tyveri eller innbrudd.

Dersom CDW ikke tegnes er leietaker fullt ut økonomisk ansvarlig for bl.a. skader inntil angitt egenandel, samt avsavn (inntektsbortfall for bilutleieselskapet) og transportutgifter.

 

For mer informasjon om kollisjonsskadeforsirking og en komplett liste over egenandeler, klikk her:
http://www.hertz.no/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=rentalQualificationsView.jsp

(Velg først utleiekontoret og deretter “Insurance and Other Coverages”.)

 

Tilbake til toppen av siden >

 

Biltyveriforsikring(TP):

 

 

Hvis leietaker har tegnet TP, reduseres leietakers økonomiske ansvar ved innbrudd i /tyveri av bil eller deler av denne, til kun å omfatte en obligatorisk egenandel. Egenandelen er avhengig av biltype.

 

Dersom TP ikke tegnes er leietaker fullt ut økonomisk ansvarlig for bl.a. skader inntil angitt egenandel, samt avsavn (inntektsbortfall for bilutleieselskapet) og transportutgifter, ved skader som følger av innbrudd i/tyveri av bil eller deler av denne. Vi gjør oppmerksom på at TP ikke dekker hærverk på leiebilen. Hærverk omfattes av CDW/SCDW.

 

For mer informasjon om kollisjonsskadeforsirking og en komplett liste over egenandeler, klikk her: http://www.hertz.no/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=rentalQualificationsView.jsp

(Velg først utleiekontoret og deretter “Insurance and Other Coverages”.)

Superforsikring(SCDW):

 

SCDW kan bare tegnes hvis CDW er valgt. Avhengig av avtale og biltype, reduserer SCDW leietakers økonomiske ansvar ved skade på kjøretøyet ned til den egenandel som fremkommer her.

 

(Velg “Super CDW + Super TP Package (SCDW+STP)”.)


Er TP tegnet i tillegg til CDW vil også skader ved innbrudd i / tyveri av leiebil eller deler av denne være omfattet når SCDW er tegnet.

 

For mer informasjon om kollisjonsskadeforsirking og en komplett liste over egenandeler, klikk her: http://www.hertz.no/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=rentalQualificationsView.jsp

(Velg først utleiekontoret og deretter “Insurance and Other Coverages”.)

Plussforsikring(PAI):

 

 

 

Hvis leietaker har tegnet Pluss Forsikring dekkes følgende:

 

 

 

Assistanse

Feilfylling – maksimal forsikringssum kr. 5000. Dekker berging og frakt til nærmeste verksted og kostnader for tømming av tank og refill av drivstoff. Egenandel kr 500.

Uhell, og utforkjøring – maksimal forsikringssum kr 5000. Dekker assistanse/redning ved uhell/utforkjøring.

Egenandel kr 500.

Tomt batteri og tom tank – maksimal forsikringssum kr 2000. Dekker berging og frakt til nærmeste bensinstasjon ved tom tank, assistanse/redning ved tomt batteri (starthjelp). Egenandel kr 500.

Innelåste nøkler og tap av nøkler – maksimal forsikringssum kr 2000. Dekker kostnader for ny tilsvarende leiebil på eksisterende leiekontrakt, inkl. ekstrakostnader for nødvendig videretransport til nytt utleiested. Leietager er selv ansvarlig for kostnader som påløper ved fremskaffelse av ny nøkkel. Egenandel kr 500.

Punktering – maksimal forsikringssum kr 3000. Dekker berging og assistanse ved punktering, samt evt. Kostnader til nytt dekk/felg. Egenandel kr 500.

Glass – maksimal forsikringssum kr 6000. Dekker glasskade som følge av steinsprut eller innbrudd/hærverk.

Egenandel kr 500. Ved reparasjon er egenandel kr. 0,-.

 

 

 

Hva assistanseforsikringen ikke omfatter:

Selskapet dekker ikke utgifter:

- til reparasjon på verksted

- til deler (må spesifiseres)

- som kan kreves erstattet gjennom garantiordning,

abonnement eller lignende

Utgifter som ikke erstattes

Tennant forsikring erstatter ikke utgifter som kan refunderes/erstattes fra annet hold, f.eks. reisearrangør, trafikkselskap, hotell eller lignende. Utgifter ved forsinkelse som skyldes trafikk kø erstattes ikke.

 

 

Forsikringen kan kun velges i utleieskranken.

 

For mer informasjon om personlig ulykkesforsikring, klikk her:
http://www.hertz.no/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=rentalQualificationsView.jsp


(Velg først utleiekontoret og deretter “Insurance and Other Coverages”.)

 

Tilbake til toppen av siden >

 

 

Husk at det er ditt ansvar – som fører og leietaker – å gjøre deg kjent med trafikklovene i landet du besøker. Dette gjelder alt fra vei-, bro-, tunell- og trafikkavgifter.

 

Les om lover og regler i Norge her:

 

http://www.vegvesen.no/

 

 

Vennligst ring 03700 (i utlandet: +47 21 51 37 00) hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din reservasjon.

 

 

Tilbake til toppen av siden >